Openbaar Bestuur

Openbaar Bestuur

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat onder leiding van VVD-minister van Nieuwenhuizen, is verantwoordelijk voor een een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. En dient Nederlanders te beschermen tegen wateroverlast, te zorgen voor goede kwaliteit van  lucht, water en bodem. En dat alles wordt gerealiseerd, zo stelt het ministerie, samen met burgers, bedrijven en belanghebbenden.

Mooie woorden op papier, maar de realiteit is helaas anders. Burgers, leefomgeving, luchtkwaliteit spelen geen rol van betekenis bij het nemen van beslissingen. Participatie is een 'lastige' formaliteit, door burgers, journalisten of Tweede Kamer opgevraagde informatie wordt niet vrijgegeven, de Tweede Kamer wordt niet of foutief geïnformeerd, danwel op het verkeerde been gezet. Afspraken worden niet nagekomen, onwaarheden worden door de minister via de media verspreid, rapporten zitten vol met fouten (die moeten worden blootgelegd door ons als burgers), onderliggende calculaties blijken gemanipuleerd en worden niet vrijgegeven. En ga zo maar door. Verdere groei van de (fossiele) luchtvaart industrie staat voorop en alles lijkt geoorloofd om Lelystad Airport geopend te krijgen.

De veelbesproken negatieve bestuurscultuur en 'Rutte-doctrine' die we ook zien in de Toeslagen affaire en de Groninger gas affaire kenmerken helaas ook dossier Lelystad Airport: Een handelswijze die zich kenmerkt door wantrouwen jegens burgers en een totaal gebrek aan openheid en een belabberde informatieverstrekking aan de Tweede Kamer, journalisten en burgers.

 

Lelystad Airport en laagvliegen wordt doorgedrukt. Ondanks breed verzet van bewoners, lokale en provinciale bestuurders, boeren en natuurorganisaties

Laagvliegroutes zijn ongewenst en stuit op breed verzet. En terecht, want het tast de leefbaarheid aan. En het gaat om de rust, gezondheid, veiligheid en inkomen van heel veel mensen en ondernemers, rond de 3 miljoen om precies te zijn. Lees hier meer over de schadelijke laagvliegroutes.

Ondanks al het verzet, blijft het Ministerie van I&W onder leiding van minister Van Nieuwenhuizen en Schiphol de opening van Lelystad Airport en de verwoestende laagvliegroutes doordrukken. De minister blijft volhouden dat laagvliegroutes zijn opgelost met de voorgestelde luchtruimherziening. Helaas is dat pertinent onwaar. Lees hier de feiten. Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar vinden wij, dat een minister en haar ambtenaren deze onwaarheid met droge ogen durven te beweren. Alles lijkt geoorloofd om Lelystad Airport zo snel mogelijk geopend te krijgen. Gelukkig zien we dat het maatschappelijk èn politiek draagvlak voor opening van een nieuwe luchthaven steeds verder afneemt.

Petitie tegen Lelystad Airport met 80.000 handtekeningen

Zo haalde de actiegroepen in 2017, kort na de bekendmaking van de plannen, ruim 80.000 handtekeningen op met een petitie tegen laagvliegen.

Deze petitie is aangeboden aan de Tweede Kamer.

 

 

Recreatie en toerisme ondernemers verwachten grote schade aan sector

Uit onderzoek van Recron, de brancheorganisatie voor recreatieondernemers, blijkt dat zeventig procent van de ondernemers negatieve gevolgen verwacht van de effecten van Lelystad Airport. De sector verwacht grote schade op te lopen. Lees er hier meer over.

Ruim 13.000 huizenbezitters en ondernemers dienen 'stuitingsbrief' in om verjaring recht op schadeclaim Lelystad Airport te voorkomen.

Ruim dertienduizend particulieren en bedrijven hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2020 een stuitingsbrief gestuurd. In de brief gaven ze aan dat ze hun recht op het claimen van een vergoeding van eventuele schade (oa. door waardedaling van woningen en bedrijven) door Lelystad Airport veilig wilden stellen, Lees er hier meer over.

Draagvlak voor luchtvaart in Nederland neemt verder af

In 2020 deed Motivaction, in opdracht van het ministerie van I&W, wederom onderzoek onder Nederlanders naar het draagvlak voor de luchtvaart.

Overall kan je stellen dat het draagvlak voor de luchtvaart verder is afgenomen en het draagvlak voor krimp sterk is toegenomen. Intussen wil de helft (49%) van de Nederlanders krimp van het aantal vluchten ten opzichte van voor de coronacrisis. En 28% wil geen verdere groei. Lees er hier meer over.

Eind 2020 voerde het AD een Peiling uit. Conclusie: Bijna 70% is tegen uitbreiding van Lelystad Airport uit. Conclusie: 70% van de mensen is tegen uitbreiding Lelystad Airport. Lees er hier meer over.

Intussen zijn 23 actiegroepen tegen laagvliegen verenigd in SATL

Intussen heeft de 23ste actiegroep zich aangesloten bij SATL. Twee-en-twintig actiegroepen die zich gezamenlijk verzetten tegen de laagvliegroutes en Lelystad Airport. Actiegroepen uit Drenthe, Friesland, Flevoland, Gelderland, Overijssel en Noord-Holland. Ga hier naar een overzicht van de aangesloten actiegroepen.

Burgemeesters en provincies laten zich duidelijk horen: géén laagvliegroutes

Naast de bezorgde bewoners zijn er vele gemeenten en provincies die zich verzetten tegen het laagvliegen van en naar Lelystad Airport. Hun standpunt is in basis dezelfde: Eérst het luchtruim herzien zodat er geen laagvliegroutes zijn, dan pas Lelystad Airport open.

Brugemeester Haseloop van gemeente Oldebroek noemt opening Lelystad Airport 'niet uit te leggen' en 'opening in deze stikstofcrisis maakt de overheid ongeloofwaardig' stelde burgemeester van Asseldonk van Hattem onlangs. Burgemeester Koops van gemeente Heerde stelde 'dat Lelystad Airport enorme afbreuk doet aan woongenot en economische activiteiten zoals het tourisme' Zes burgemeesters stuurden de minister in 2019 een brief. De strekking van de brief was dat helder, namelijk dat ze onaangenaam verrast zijn over de gang van zaken rondom Lelystad Airport en vinden dat het vertrouwen is geschaad.

Ook provincies zijn ongekend scherp over de gang van zaken en voelen zich niet gehoord en niet serieus genomen.

Uit wantrouwen en protest: gemeenten stellen onafhankelijke onderzoeken in

De onrust en onvrede over de gang van zaken is dusdanig dat een aantal gemeenten heeft besloten om onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de impact van Lelystad Airport op de gemeente.

Onderstaand een greep uit de standpunten van gemeenten en provincies.

Lees ook: