HOME

SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. En verenigt 26 actiegroepen van bezorgde burgers in hun strijd tegen de schadelijke laagvliegroutes over grote delen van Nederland, mocht Lelystad Airport open gaan.

Deze tijd vraagt om herbezinning. Willen we een deken van laag vliegende vervuilende en overlast gevende vliegtuigen over grote delen van Nederland? En woonplezier en recreatie van miljoenen Nederlanders opgeven voor een overbodig nieuw vliegveld? Wij vinden dat de balans en de menselijke maat totaal zoek is geraakt.

De regering en haar ambtenaren hebben de grondwettelijk plicht om de leefomgeving van burgers te beschermen. Je mag dan ook verwachten dat ze  burgers en ondernemers centraal stellen en niet sec als uitvoeringsorgaan van de luchtvaartindustrie handelen. En dat betekent simpelweg vergunningen op orde, correcte processen, analyses en rapporten, een transparant onderbouwde besluitvorming en géén schadelijke laagvliegroutes.

DE FEITEN OVER
DE ECONOMISCHE WAARDE VAN LELYSTAD AIRPORT

De luchtvaart is allang niet meer de motor van onze economie.
Nederland  is zelfs beter af  zònder Lelystad Airport.

Lees hier de feiten

stikstof