HOME

SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. En verenigt  18 actiegroepen van bezorgde burgers uit heel Nederland in hun strijd tegen de voorgenomen laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport.

Onnodige laagvliegroutes met negatieve effecten op gezondheid, milieu én veiligheid. SATL strijdt voor een aanpak waarbij mens, gezondheid en leefmilieu voorop staan.  En SATL strijdt voor transparante besluitvorming èn behoorlijk bestuur.

Wij verwachten dat de besluitvorming rondom Lelystad Airport transparant is en op basis van feiten en zorgvuldig onderzoek. En dat deze volgens de wet- en regelgeving verloopt. Toch stuiten we steeds op fouten, verkeerde aannames en een eenzijdige voorspiegeling.

SATL voert actie op basis van de feiten en werkt hierin nauw samen met diverse experts op het gebied van de luchtvaart, geluidseffecten, milieu en bestuursrecht.

SATL