HOME

SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. En verenigt  20 actiegroepen van bezorgde burgers uit heel Nederland in hun strijd tegen de voorgenomen laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport.

Onnodige laagvliegroutes over maar liefst 6 provincies. Met flinke negatieve effecten op gezondheid, milieu én veiligheid. SATL strijdt voor een aanpak waarbij mens, gezondheid en leefmilieu voorop staan.  En SATL strijdt voor transparante besluitvorming èn behoorlijk bestuur.

En dat is hard nodig. Want dossier Lelystad Airport is kortgezegd een puinhoop. Steeds weer stuiten we op fouten, achterhouden van informatie, manipulaties en eenzijdige voorspiegeling . Telkens ten voordele van de luchtvaartindustrie en ten nadele van de burger.

SATL voert actie op basis van de feiten en werkt hierin nauw samen met  experts op het gebied van luchtvaart, geluidseffecten, veiligheid, milieu en bestuursrecht.

SATL
stikstof

DE FEITEN OVER
DE ECONOMISCHE WAARDE VAN LELYSTAD AIRPORT

De luchtvaart is allang niet meer de motor van onze economie.
Nederland  is zelfs beter af  zònder Lelystad Airport.

Lees hier de feiten