HOME

SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. En verenigt 24 actiegroepen van bezorgde burgers in hun strijd tegen de schadelijke laagvliegroutes over grote delen van Nederland als het gevolg van het openen van Lelystad Airport.

Er is in het luchtruim boven Nederland geen ruimte voor nóg een extra groot vliegveld daarom wordt het luchtruim steeds verder naar 'onderen' uitgebreid. Het gevolg is laag vliegen, 'snelwegen' boven de hoofden van de inwoners.

Deze tijd vraagt om herbezinning. Willen we een deken van laag vliegende vliegtuigen over grote delen van Nederland? En woonplezier en recreatie van miljoenen Nederlanders opgeven voor een overbodig nieuw vliegveld en een continue stroom van laag vliegende vliegtuigen? Wij vinden dat de balans en de menselijke maat totaal zoek is geraakt.

Van een regering en haar ambtenaren mag je verwachten dat ze de burger en woonplezier centraal stellen. Wij roepen de regering daarom op om niet de luchtvaartindustrie, maar woonplezier en natuur centraal te stellen in de plannen. En dat betekent géén schadelijke laagvliegroutes.

DE FEITEN OVER
DE ECONOMISCHE WAARDE VAN LELYSTAD AIRPORT

De luchtvaart is allang niet meer de motor van onze economie.
Nederland  is zelfs beter af  zònder Lelystad Airport.

Lees hier de feiten

stikstof