Plannen en uitvoering

Plannen en uitvoering

Van een regering en haar ambtenaren mag je verwachten dat ze de burger, gezondheid en woonplezier centraal stellen. Sterker nog, dit is zo vastgelegd in de grondwet. En dat betekent beleid gebaseerd op feiten en géén schadelijke laagvliegroutes,. De realiteit is helaas anders en er is, ondanks alle toezeggingen en beloftes, nog steeds geen oplossing voor de laagvliegroutes..

De plannen van zowel het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, in nauwe samenwerking met Schiphol, zijn gericht op het faciliteren van verdere groei van de luchtvaart, onuitvoerbaar en belabberd onderbouwd. Ook halen wij als (deskundige) burgers continue grove fouten uit de rapporten en berekeningen. Ook hebben we aangetoond dat cijfers zijn gemanipuleerd en cruciale informatie is achtergehouden. Kortgezegd, de plannen en uitvoering zijn een regelrechte puinhoop.

De feiten over laagvliegen en de laagvliegroutes

Schiphol wil verder groeien, maar het luchtruim in Nederland is vol. Daarom moet Lelystad Airport open en is een bizarre oplossing bedacht: 'laagvliegen'.

Als Lelystad Airport opent, moeten vliegtuigen van en naar Lelystad honderden kilometers voor de landingsbaan zeer laag vliegen, niet hoger dan 1.800 meter. Anders zitten de vliegtuigen het vliegverkeer van Schiphol in de weg.  Er wordt als het ware een tweede luchtsnelweg gecreëerd, onder de luchtsnelweg van Schiphol. Hierdoor ontstaan de zgn. 'laagvliegroutes'. Een bizarre oplossing voor een overvol luchtruim.

Hoe lager wordt gevlogen, hoe groter de geluidsoverlast. Lees hier meer over de geluidsoverlast veroorzaakt door laagvliegende vliegtuigen.  Ook brengt laagvliegen de veiligheid in gevaar, onder meer door het risico van  aanvaringen met vogels. Lees hier meer over de veiligheidsrisico's. En helaas heeft laagvliegen ook zeer schadelijke effecten op de gezondheid als gevolg van om. de uitstoot van ultrafijnstof. Lees er hier meer over.

Daarnaast wordt gesteld dat Lelystad Airport goed is voor de economie. Maar de luchtvaart is allang niet meer de motor van onze economie. Aangetoond is dat Nederland zelfs beter af is zònder Lelystad Airport. En dat de luchthaven vrijwel zeker nooit rendabel zal worden. Lees er hier meer over.

Wil je weten of de laagvliegroutes over jouw huis of bedrijf komen? Kijk jouw situatie dan op deze interactieve kaart.
Download het factsheet met antwoorden op de belangrijkste vragen

De Feiten over laagvliegen

 • Als Lelystad Airport opent, betekent dit permanente laagvliegende vliegtuigen over grote delen van Nederland op ongeveer 1.800 meter hoogte en lager;
 • De minister beweert dat met de luchtruimherziening laagvliegen is opgelost. Dit is helaas pertinent onwaar. Laagvliegen wordt niet opgelost.
 • Onder de geplande laagvliegroutes wonen ruim 1 miljoen mensen verspreid over 5 provincies;
 • De geplande laagvliegroutes gaan over 1.700 kilometer en over 23 Natura2000 en stilte gebieden, direct over 872 verblijfsaccommodaties (camping, vakantiepark, hotel, etc), goed voor €233 Mio aan jaarlijkse omzet en 5.220 banen.
 • Buiten Nederland kent geen enkel land in Europa 'laagvliegroutes' als oplossing voor een overvol luchtruim;
 • Er is een enorme weerstand tegen laagvliegen onder de betreffende gemeenten en provincies.

Een paar cijfers, mocht Lelystad Airport open gaan:

 • het voorlopige doel is 45.000 vluchten per jaar;
 • vliegtijden zijn tussen 06.00 uur en 00.00 uur. Maar uit ervaring blijkt helaas dat tijdgrenzen stelselmatig overschreden worden en overschrijdingen niet gehandhaafd worden;
 • gemiddeld 7 per uur en daarmee gemiddeld elke 8 à 9 minuten een laagvliegend vliegtuig;
 • Schiphol en het ministerie van I&W zien de groei van de luchtvaart als doel op zich, dus verdere groei is te verwachten. Het aantal van 100.000 en zelfs 225.000 vliegbewegingen op Lelystad Airport is al genoemd.

Laagvliegroutes opgelost? Integendeel: Als Lelystad Airport opent, wordt laagvliegen het nieuwe normaal.

Het ministerie van I&W en Schiphol wil graag doen geloven dat laagvliegen is opgelost op het moment dat de opening van Lelystad Airport staat gepland. In de ontwerp-Luchtvaartnota van juli 2020 staat over de laagvliegroutes letterlijk: 'Dat betekent dat gekoerst wordt op realisatie per november 2021. Hiermee komt een einde aan de 'laagvliegroutes'. Dit valt samen met de voorziene opening van Lelystad Airport voor handelsverkeer ....' 

Deze uitspraak is ronduit misleidend. Want in dezelfde nota staat geen enkele bindende en haalbare oplossing voor laagvliegen. Integendeel, gezien de vrijblijvendheid wordt Schiphol juist alle ruimte gegeven voor laagvliegen over lange afstanden boven Nederland. Tevens is algemeen bekend dat het een onmogelijke opgave is het luchtruim te herzien op korte termijn. Hiermee wordt laagvliegen, als het aan het ministerie van I&W en Schiphol ligt en ondanks de mooie toezeggingen op papier, het nieuwe normaal.

Lees ook:

 • loze belofte van nieuwenhuizen
 • zienswijze luchtvaartnota