De feiten over laagvliegroutes

De feiten over laagvliegen en de laagvliegroutes

Schiphol wil verder groeien, maar het luchtruim in Nederland is vol. Daarom moet Lelystad Airport open en is een oplossing bedacht: 'laagvliegen'.

Als Lelystad Airport opent, moeten vliegtuigen van en naar Lelystad honderden kilometers voor de landingsbaan zeer laag vliegen, niet hoger dan 1.800 meter. Anders zitten de vliegtuigen het vliegverkeer van Schiphol in de weg.  Er wordt als het ware een tweede luchtsnelweg gecreëerd, onder de luchtsnelweg van Schiphol.  Hierdoor ontstaan de zgn. 'laagvliegroutes'.

Hoe lager wordt gevlogen, hoe groter de geluidsoverlast.  Lees hier meer over de geluidsoverlast veroorzaakt door laagvliegende vliegtuigen.  Ook brengt laagvliegen de veiligheid in gevaar, onder meer door het risico van  aanvaringen met vogels. Lees hier meer over de veiligheidsrisico's. En helaas heeft laagvliegen ook zeer schadelijke effecten op de gezondheid als gevolg van de uitstoot van ultrafijnstof. Lees er hier meer over.

Daarnaast wordt gesteld dat Lelystad Airport goed is voor de economie. Maar de luchtvaart is allang niet meer de motor van onze economie. Aangetoond is dat Nederland zelfs beter af  is zònder Lelystad Airport. Lees er hier meer over.

De Feiten over laagvliegen

 • Als Lelystad Airport opent, betekent dit geen tijdelijke, maar permanente laagvliegende vliegtuigen op ongeveer 1.800 meter hoogte; 
 • Onder de geplande laagvliegroutes wonen ruim 1 miljoen mensen verspreid over 5 provincies;
 • De geplande laagvliegroutes gaan over 1.500 kilometer en over 23 Natura2000 en stilte gebieden;
 • Direct onder de laagvliegroutes bevinden zich 872 verblijfsaccommodaties (camping, vakantiepark, hotel, etc), goed voor €233 Mio aan jaarlijkse omzet en 5.220 banen.
 • Buiten Nederland kent geen enkel land in Europa 'laagvliegroutes' als oplossing voor een overvol luchtruim;
 • Luchtruim experts: Lelystad Airport is een ongeschikte locatie om als grote luchthaven te fungeren;
 • Er is een enorme weerstand tegen laagvliegen onder de betreffende gemeenten en provincies. (lees er hier meer over).

Een paar cijfers, mocht Lelystad Airport open gaan:

 • het voorlopige doel is 45.000 vluchten per jaar;
 • vliegtijden zijn tussen 06.00 uur en 00.00 uur. Maar uit ervaring blijkt helaas dat tijdgrenzen stelselmatig overschreden worden en overschrijdingen niet gehandhaafd worden;
 • gemiddeld 7 per uur en daarmee gemiddeld elke 8 à 9 minuten een laagvliegend vliegtuig;
 • Schiphol en het ministerie van I&W zien de groei van de luchtvaart als doel op zich, dus een verdere toename van de vluchten is te verwachten. Het aantal van 100.000 is al genoemd.

Lelystad Airport ongeschikte locatie

De keuze voor laagvliegen over een dergelijk lange afstand is opmerkelijk. Want al in 2009 waarschuwde de Luchtverkeersleiding het volgende: Lelystad Airport is géén geschikte locatie voor een tweede grote luchthaven, er is niet genoeg ruimte in het luchtruim.  Dit advies is terzijde gelegd door het ministerie van I&W.

Bekijk hier de aflevering van Zembla: 'Luchtruim niet geschikt voor uitbreiding Lelystad Airport'.

Laagvliegroutes opgelost? Integendeel: Als Lelystad Airport opent, wordt laagvliegen het nieuwe normaal.

Het ministerie van I&W en Schiphol wil graag doen geloven dat laagvliegen is opgelost op het moment dat de opening van Lelystad Airport staat gepland. In de ontwerp-Luchtvaartnota van juli 2020 staat over de laagvliegroutes letterlijk: 'Dat betekent dat gekoerst wordt op realisatie per november 2021. Hiermee komt een einde aan de 'laagvliegroutes'. Dit valt samen met de voorziene opening van Lelystad Airport voor handelsverkeer ....' 

Deze uitspraak is ronduit misleidend. Want in dezelfde nota staat geen enkele bindende en haalbare oplossing voor laagvliegen. Integendeel, gezien de vrijblijvendheid wordt Schiphol juist alle ruimte gegeven voor laagvliegen over lange afstanden boven Nederland. Tevens is algemeen bekend dat het een onmogelijke opgave is het luchtruim te herzien op korte termijn. Hiermee wordt laagvliegen, als het aan het ministerie van I&W en Schiphol ligt en ondanks de mooie toezeggingen op papier, het nieuwe normaal.