Zienswijze SATL op ontwerp-Luchtvaartnota: Fundamentele herziening nodig.

‘Het Nederlandse luchtruim is te klein om alle behoeften van luchtruimgebruikers en duurzaamheidsdoelen te faciliteren.’

Onlangs presenteerde minister van Nieuwenhuizen de ontwerp- Luchtvaartnota 2020-2050. De kritiek hierop was niet mals. Lees hier de eerste reactie van SATL op de teleurstellende luchtvaartnota.

Men kon een zienswijze op de ontwerp-Luchtvaartnota indienen. Ook SATL heeft een zienswijze ingediend.

Kortgezegd: De ontwerp nota kan de toets der kritiek niet doorstaan en behoeft fundamentele herziening.

De zienswijze omvat:

  • Een indringende oproep om niet het ministerie, maar een onafhankelijke partij toezicht te laten houden op het verzamelen, inventariseren, wegen en beantwoorden van de binnengekomen zienswijzen en op de verantwoording daarvan;
  • De bezwaren toegelicht in 10 punten;
  • 4 specifieke aandachtspunten.

Hier vind je de zienswijze van SATL:

Zienswijze-SATL

Gebruikte afkortingen:

RLI  Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
MKBA  Maatschappelijke kosten-baten analyse
VVR Verkeers Verdelings Regeling
LVNL Luchtverkeersleiding Nederland
CCO Continuous Climb Operations
CDO Continuous Descent Operations
45dBden       Etmaal-gemiddelde geluidsbelasting met 45 dB
40dBnight   Nacht-gemiddelde geluidsbelasting met 40 dB

Luchtvaartnota 2020-2050

In de luchtvaartnota 2020-2050 (nu nog in concept maar daar worden geen aanpassingen in verwacht) staat op p.50 het volgende:

De titel erboven is ronduit misleidend, duidelijk wordt de motivatie uitgelegd: “dit moet leiden tot meer capaciteit en efficiency” .. dus ‘stiller’ moet komen vanuit het grondbegrip ‘méér’. Verderop staat geluidshinder heeft een prioriteit tòt  1.800 meter… Een zeer beperkte prioriteit.

Hiermee is de richtlijn duidelijk: vanuit de samenwerking tussen ambtenaren en kabinet komt naar voren dat ‘laagvliegen’ in Nederland ‘normaal’ is.

Met andere woorden een snelweg kan men niet zomaar aanleggen langs bewoond gebied vanwege geluidsoverlast maar een snelweg boven de hoofden van mensen vormt geen probleem.

Het Nederlandse luchtruim is te klein om alle behoeften van luchtruimgebruikers en duurzaamheidsdoelen te faciliteren.

In een brief van de minister van I&W aan de kamer d.d. 1 juli 2020 wordt het resultaat beschreven naar het onderzoek voor herindeling van het luchtruim. De herindeling is heel erg ingewikkeld! Bovendien volledig afhankelijk van samenwerking met (voornamelijk) Duitsland.

De review concludeert verder dat het Nederlandse luchtruim te klein is om alle behoeften van luchtruimgebruikers en duurzaamheidsdoelen te faciliteren.
Download de brief hier.

Verder in de brief de route die wordt doorlopen:

NB: Er staat: doelstelling, niet verplichting of eis. Het mag, maar het hoeft niet.

NB: Er staat: “kunnen”. Er is een mogelijkheid. Die is er vandaag ook. En als het niet kan (dat kan altijd zijn) hoeft het dus niet.

NB: Er staat niets over nieuwe wetgeving, niets over handhaving, niets over het risico dat we het met Duitsland niet eens worden. Vrijblijvend halen we alle doelen!

U leest:
De minister legt de luchtvaart geen strobreed in de weg. Vroeger niet, nu niet, nooit niet!

Vlieghoogten in andere landen?

In Duitsland is er een minimale hoogte van 10.000 ft = 3.500 meter, tenzij noodzakelijk voor dalen of stijgen. Op een afstand van 30 NM (Nautische Mijl =55,5 km) van het vliegveld kan er gedaald worden.
Horizontale laagvliegroutes zijn in Duitsland daarmee niet mogelijk.

De minister zegt dat de laagvliegroutes zijn opgelost?

Zoals eerder beschreven staat in de luchtvaartnota dat

Dit is al een stuk beter dan voorgenomen “verbeterde” vlieghoogtes in Nederland.