Samen staan we sterk: de aangesloten actiegroepen

SATL verenigt 26 actiegroepen. Actiegroepen opgericht door bezorgde burgers, die strijden voor een transparante besluitvorming, behoorlijk bestuur en tegen ongewenste laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport. Laagvliegroutes die de gezondheid, veiligheid en het welzijn van burgers in gevaar brengen.  Meer over de laagvliegroutes vind je hier.

Tegenstanders Lelystad Airport komen uit alle hoeken

Voorstanders van Lelystad Airport stellen graag dat de tegenstander ‘enkele linkse activisten’  zijn.  Maar niets is minder waar. SATL kent geen politieke kleur. De actiegroepen verenigd in SATL vertegenwoordigen een hele grote groep burgers van alle politieke stromingen en achtergronden. 

Ook politiek gezien komt de kritiek en weerstand uit alle hoeken. Zo zijn er bijvoorbeeld een groot aantal (VVD, CU, PvdA, CDA en D66 … ) burgemeesters, Commissarissen van de Koning, gedeputeerden en wethouders die zich actief opstellen tegen de voorgenomen plannen. Hier lees je meer over de weerstand

Wil je aansluiten?

Samen staan we sterk. Wil je aansluiten en samen met ons optrekken in de strijd tegen de schadelijke laagvliegroutes?

Stuur dan een email naar: [email protected]

Lees hier onze gezamenlijke verklaring

Aangesloten Actiegroepen

Drenthe blijft stil Website – Facebook – Twitter
Elburg Vlieg Wijzer Facebook
Géén laagvliegrotonde boven Kampen Email
Hoog over Ede Twitter – Facebook
Hoog over Steenwijkerland Twitter
Hoog over Wezep Website – Twitter  – Facebook
Hoog over Zwolle  
Laagvliegroutes Friesland nee Facebook
Lelygate Website
Liegveld WebsiteTwitter
Niet over Dronten Website
Oener Belang Website – Facebook
Ook Niet Over Noordoostpolder Facebook – Twitter
Stichting Behoud natuur, landschap en woon- en leefklimaat buitengebied Epse Website
Stichting HoogOverHattem WebsiteTwitter – Facebook
Stichting HoogOverijssel WebsiteTwitter – Facebook
Stichting Red de Veluwe Website – Twitter – Facebook
Stop laagvliegroutes in West-Friesland  
Vereniging Dorpsbelangen Wilsum Website – Twitter – Facebook
Vlieghinder Almere Website
VliegopBiddinghuizen Website – Facebook
Wijkstichting Stadshagen Totaal Website – Twitter – Facebook
Wijkvereniging Berkum Website – Facebook
Vliegverkeerd Wageningen Email