Over SATL en contact

SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. En verenigt actiegroepen van bezorgde burgers in hun strijd tegen de schadelijke laagvliegroutes over grote delen van Nederland.

Deze tijd vraagt om herbezinning. Willen een deken van laag vliegende vliegtuigen over grote delen van Nederland ? En woonplezier van miljoenen Nederlanders opgeven voor een overbodig nieuw vliegveld en een continue stroom van laag vliegende vliegtuigen? Wij vinden dat de balans en de menselijke maat totaal zoek is geraakt.

Van een regering en haar ambtenaren mag je verwachten dat ze de burger en woonplezier centraal stellen in hun beleid en handelen. Zoals artikel 21 van de Grondwet stelt: 'De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu'.

Wij roepen de regering, politici, provincies en gemeenten daarom op om niet de luchtvaartindustrie, maar de mens en natuur centraal te stellen in de plannen.  En dat betekent géén schadelijke laagvliegroutes.

Deskundig en politiek neutraal

We doen er alles aan om Nederland te behoeden voor de schadelijke laagvliegroutes. We gaan het gesprek aan en geven voorlichting aan politici en burgers. We proberen de overheid bij de les te houden, door calculaties en rapporten te toetsen. En we werken goed onderbouwde verbetervoorstellen en alternatieven uit. Juridische middelen zetten we in als dat echt noodzakelijk is.

SATL is een burgerbeweging en de mensen betrokken bij SATL beschikken over grote expertise op het vlak van de luchtvaart, geluid, stikstof, natuurbescherming en bestuursrecht. Ook wordt nauw samengewerkt met diverse experts.

SATL is politiek neutraal en ongebonden .

Lees hier de Mission Statement van SATL

Bestuur:

Voorzitter:  Leon Adegeest
Vice-voorzitter: Steffen Hofstra
Secretaris: Marc Huiberts

Contact met SATL

Algemeen:  [email protected]
Voorzitter:  [email protected]
Secretaris:  [email protected]

Correspondentieadres:
Om de Landskroon 3
7722VG Dalfsen

De Samenwerkende actiegroepen worden ondersteund door de Stichting Laagvliegen NEE.
Deze stichting heeft een ANBI – status, meer informatie is te vinden op deze pagina.

Bankrekeningnummer:
NL74 RABO 0337 4485 31 t.n.v. Stichting Laagvliegen NEE
RSIN: 8596.81.944
KVK-nummer:  73838950

Wilt u doneren?

Heel graag, we kunnen elke euro gebruiken.

De stichting heeft een ANBI - status. Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Doneren kan via deze link.

anbi satl

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief

 

Het is belangrijk goed geïnformeerd te zijn. Meld je aan zodat we je op de hoogte kunnen houden van het laatste nieuws, als we een actievoeren of hulp nodig hebben.