Over SATL en contact

SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. En verenigt 24 actiegroepen van bezorgde burgers in hun strijd tegen de schadelijke laagvliegroutes over grote delen van Nederland.

Deze tijd vraagt om herbezinning. Willen een deken van laag vliegende vliegtuigen over grote delen van Nederland ? En woonplezier van miljoenen Nederlanders opgeven voor een overbodig nieuw vliegveld en een continue stroom van laag vliegende vliegtuigen? Wij vinden dat de balans en de menselijke maat totaal zoek is geraakt.

Van een regering en haar ambtenaren mag je verwachten dat ze de burger en woonplezier centraal stellen in hun beleid en handelen. Zoals artikel 21 van de Grondwet stelt: 'De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu'.

Wij roepen de regering, politici, provincies en gemeenten daarom op om niet de luchtvaartindustrie, maar de mens en natuur centraal te stellen in de plannen.  En dat betekent géén schadelijke laagvliegroutes.

Deskundig en politiek neutraal

We doen er alles aan om Nederland te behoeden voor de schadelijke laagvliegroutes. We gaan het gesprek aan en geven voorlichting aan politici en burgers. We proberen de overheid bij de les te houden, door calculaties en rapporten te toetsen. En we werken goed onderbouwde verbetervoorstellen en alternatieven uit. Juridische middelen zetten we in als dat echt noodzakelijk is.

SATL is een burgerbeweging en de mensen betrokken bij SATL beschikken over grote expertise op het vlak van de luchtvaart, geluid, stikstof, natuurbescherming en bestuursrecht. Ook wordt nauw samengewerkt met diverse experts.

SATL is politiek neutraal en ongebonden .

Beleidsplan SATL

De Samenwerkende actiegroepen zijn gebundeld in de Stichting Laagvliegen NEE. Deze stichting heeft een ANBI – status.

Beloningsbeleid: onbezoldigd

Lees hier de verklaring van SATL

En hier kan je het beleidsplan lezen. Hierin is ook de financiële verantwoording  opgenomen.

Contact met SATL

Voorzitter:                  Leon Adegeest
Vice-voorzitter:       Hans Kempenaar
Secretaris:                 Marc Huiberts

Algemeen:  [email protected]
Voorzitter:  [email protected]
Secretaris:  [email protected]
Penningmeester: [email protected]

Correspondentieadres:
Om de Landskroon 3
7722VG Dalfsen

Bankrekeningnummer:
NL74 RABO 0337 4485 31 t.n.v. Stichting Laagvliegen NEE
RSIN: 8596.81.944
KVK-nummer:  73838950

Wilt u doneren?

Heel graag, we kunnen elke euro gebruiken.

De stichting heeft een ANBI - status. Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Doneren kan via deze link.

anbi satl

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen
* verplicht veld