Publicaties

Publicaties van SATL

In de loop van de tijd zijn er door SATL heeft meerdere rapporten, reconstructies en zienswijzen gepubliceerd. Op deze pagina een overzicht hiervan.

Reconstructie VVR; het boek 'Schiphol Regeert'

Schiphol wil verder groeien, daarvoor is de opening Lelystad Airport nodig.  Lelystad Airport zou volgens het ministerie als 'overloopluchthaven' moeten fungeren. Het neemt vluchten over van Schiphol en dient niet zelfstandig te groeien  Met een VVR (verkeersverdelingsregel) zou het luchtverkeer tussen de luchthavens Lelystad Airport en Schiphol geregeld moeten worden.

Echter uit de reconstructie blijkt dat het ministerie sinds 2014 op de hoogte was van de onmogelijkheid van Lelystad Airport als 'overloop luchthaven'. Toch heeft minister van Nieuwenhuizen Lelystad Airport met droge ogen als dusdanig verkocht aan de Tweede Kamer, gemeenten, provincies en burgers.

Het boek 'Schiphol Regeert' is een uitgave van SATL, gebaseerd op verslagen, rapporten, gedocumenteerde uitspraken en gewobde documenten. De feiten waarop dit boek is gebaseerd zijn allemaal verifieerbaar. Lees meer over het boek hier.

Zienswijzen

Een zienswijze lijkt op een bezwaarschrift en is een visie van een belanghebbende over een ontwerpbesluit van een bestuursorgaan, doorgaans onderdeel van een formeel participatieproces.

Geen enkel zicht op verdwijnen laagvliegroutes. Minister van Nieuwenhuizen houdt zich wéér niet aan gemaakte afspraken

Zienswijze Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening SATL-Lelystad 22-2-2021, Sinds een jaar roept minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dat het probleem van de laagvliegroutes opgelost is. “Een flagrante leugen”, aldus Adegeest. “Er zijn wat kleine voorstellen om sneller te stijgen, maar dit leidt alleen maar tot meer hinder rondom Wezep, Heerde en Hattem.” Over de dalende vliegroutes praat de minister niet, en dat doet ze bewust, stelt Adegeest.

Lees er hier meer over.

‘Fundamentele herziening concept Luchtvaartnota nodig’. (2020)

Zienswijze concept Luchtvaartnota 2020-2050, in 10 punten. Kortgezegd: De ontwerp nota kan de toets der kritiek niet doorstaan en behoeft fundamentele herziening. De zienswijze omvat verder een indringende oproep om niet het ministerie, maar een onafhankelijke partij toezicht te laten houden op het verzamelen, inventariseren, wegen en beantwoorden van de binnengekomen zienswijzen.

Lees er hier meer over.

‘Vragen om opheldering’ (2019)

Naar aanleiding van het wijzigingsbesluit Lelystad Airport, zijn door velen (belanghebbenden, Kamerleden etc) vragen gesteld. Hierop kwam een Nota van Antwoord van minister van Nieuwenhuizen (I&W).  Deze Nota van Antwoord was dusdanig onbevredigend, dat er een selectie is gemaakt van 181 niet-beantwoorde, incompleet beantwoorde of foutief beantwoorde (2019). Deze 181 vragen zijn gebundeld in 'Vragen om opheldering' en aangeboden aan de heer Dronkers (ministerie I&W) dd. 29 augustus 2019.

Lees er hier meer over.

‘Lelystad Airport voor gezien’ (2019)

Zienswijze op het ontwerpbesluit wijziging Luchthavenbesluit Lelystad en de geactualiseerde Milieu Effect Rapportage (2019). De zienswijze is onderdeel van het participatie traject en is te vinden via: Lees er hier meer over.