Listen

De listen die gebruikt worden om de publieke opinie te beïnvloeden

De luchtvaart heeft een sterke politieke lobby en zet een zeer omvangrijk communicatieteam en dito budgetten in. De communicatie van Schiphol is ook nog eens zeer nauw verweven met die van het ministerie van I&W.

Op listige manier wordt informatie vanuit een bepaald perspectief besproken waardoor alleen de gunstige zijde wordt beschenen en alle ongunstige informatie simpelweg achterwege wordt gelaten. Dit principe heet "framing".  Het opzettelijk een verkeerde indruk wekken, wordt ook wel misleiding genoemd. Zeker van een ministerie mag je juiste en neutrale informatie verwachten,  er is immers een ambtenaren eed afgelegd. Niets is minder waar helaas.  

In dossier Lelystad Airport wordt de burger, maar ook de Tweede Kamer regelmatig misleid. Hieronder de listen op een rijtje:

'De laagvliegroutes zijn opgelost bij de opening van Lelystad Airport'

De feiten:

Laagvliegen en laagvliegroutes worden juist permanent, mocht Lelystad Airport open gaan.

  • Onder de geplande laagvliegroutes wonen ruim 750.000 mensen verspreid over 5 provincies;
  • De geplande laagvliegroutes gaan over 1.500 kilometer en over 23 Natura2000 en stilte gebieden;
  • Direct onder de laagvliegroutes bevinden zich 872 verblijfsaccommodaties (camping, vakantiepark, hotel, etc), goed voor €233 Mio aan jaarlijkse omzet en 5.220 banen.
  • Buiten Nederland kent geen enkel land in Europa ‘laagvliegroutes’ als oplossing voor een overvol luchtruim;
  • Luchtverkeersleiding in 2009: Lelystad Airport is een ongeschikte locatie om als grote luchthaven te fungeren;
  • Er is een enorme weerstand tegen laagvliegen onder de betreffende gemeenten en provincies.

Lees er alles over op deze pagina

'Lelystad Airport zal omwoners Schiphol ontlasten;
We moeten de overlast beter spreiden over NL'

De feiten:

Mocht Lelystad Airport open gaan, dan leidt dit tot meer overlast voor omwonenden Schiphol en voor Nederland in totaal

— Opening Lelystad Airport leidt tot meer zwaardere vliegtuigen op Schiphol en een toename van de geluidsoverlast
Lees de analyse

— Opening Lelystad Airport leidt tot meer zwaardere vliegtuigen op Schiphol met als gevolg een toename van de uitstoot
Lees de analyse

— Opening Lelystad Airport leidt tot meer vliegbewegingen op Schiphol; Vluchten in de avond en nacht tellen op Schiphol zwaarder, de avondvluchten (19.00-23.00 uur) tellen vijf keer mee en de nachtvluchten (23.00 tot 6.00 uur) tien keer, door die uit te plaatsen naar Lelystad Airport kunnen er respectievelijk 5 of 10 vluchten voor in de plaats terugkomen.
Lees de analyse van omroep Gelderland

'Luchtvaart is de motor van de economie. Daarom moet Schiphol blijven groeien en Lelystad Airport zo snel mogelijk open.'

De feiten:

De luchtvaart industrie is afhankelijk van economische welvaart. Nederland is economisch gezien beter af zònder Lelystad Airport.
—> Onderzoek door economen Manshanden & Bus Wijst uit dat opening van Lelystad Airport geen netto positief effect heeft op onze economie

Lees de analyse

'Lelystad Airport heeft geen natuurvergunning nodig stikstofuitstoot is onder de drempelwaarde'

De feiten:
Er is gesjoemeld met de berekeningen voor de stikstofdepositie, deze is omlaag gerekend zodat er onder de PAS-regeling  voor het vliegveld geen natuurvergunning aangevraagd hoefde te worden. D
e grote fouten in de berekeningen kwamen aan het daglicht

Klik hier om dossier stikstof en natuurvergunning te zien

'Vliegtuigen worden steeds stiller en schoner'

De feiten:
Vliegtuigen zijn niet schoon dus ook niet schoner ze zijn zeer vervuilend; dit is slecht voor natuur maar ook heel schadelijk voor de gezondheid van mensen.
Het effect van bio kerosine verwaarloosbaar.
Vliegtuigen worden qua ontwerp wel stiller, maar doordat ze tegelijkertijd ook groter en zwaarder worden ze juist lawaaieriger.

— Uitstoot van vliegtuigen schaad de gezondheid van kinderen en volwassenen, zie op deze pagina welke effecten er op de gezondheid zijn

— Biokerosine Biofuel …… uitsluitend marketing die volgens de reclamecodecommissie niet door de beugel kan.
Lees de analyse van Eric Stam

— Géén geluidsafname door stillere vliegtuigen
Lees de analyse

'Elektrisch vliegen is dè oplossing voor de overlast. In 2050 zijn vliegtuigen ca 30% stiller. Zo kan de luchtvaart groei verdienen'

De feiten:

Elektrisch vliegen biedt zeker geen oplossing voor geluidsoverlast en vervuiling als de groei van de luchtvaart zich onverminderd doorzet. Want elektrisch vliegen is technisch onhaalbaar.

'Tegenstanders van Lelystad Airport zijn slechts enkele milieu activisten'

De feiten:

Tegenstanders van Lelystad Airport verenigt links en rechts, jong en oud. Zorg voor de leefomgeving heeft niets te maken met politieke voorkeur. Bovendien is een handjevol een grote onderschatting. Lees meer over de vele bezorgde burgers en ook de vele gemeentes, provincies die bezwaren aantekenen tegen het openen van dit vliegveld met haar laagvliegroutes op deze pagina

'Lelystad Airport wordt een overloop luchthaven. En gaat vluchten overnemen van Schiphol'

De ‘overloop’ functie is niet haalbaar, het toepassen van een ‘Verkeers Verdelings Regel (VVR) blijkt tegen de Europese regels van vrije economie in te gaan. Vanaf 2008 was dit al bekend bij de minister én Schiphol. De Tweede Kamer werd in de waan gehouden dat het wel mogelijk was. Lees er hier meer over