Aangifte wegens valsheid in geschrifte, misbruik van gezag en verduistering van bewijs rondom stikstofberekeningen Lelystad Airport

Ambtenaren en adviesbureaus betrokken bij manipulatie stikstofcijfers

Vandaag is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van het vermoeden van misdrijven rondom de stikstofberekeningen van Lelystad Airport: valsheid in geschrifte, beïnvloeding van verklaring, misbruik van gezag èn verduistering van bewijsstukken. Bij de aangifte zijn zowel topambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, adviesbureaus en de directie van Schiphol betrokken. De aangifte betreft de stikstofberekeningen in de milieueffectrapportage van Lelystad Airport en PAS-meldingen. Het Openbaar Ministerie gaat de zaak onderzoeken.

Onjuiste berekeningen

Voor Lelystad Airport zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de te verwachten stikstofdepositie. In alle onderzoeken worden onjuiste uitgangspunten gehanteerd, zo ontdekt SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) in 2019. Op advies van Commissie Remkes zijn de bevindingen van SATL getoetst door Commissie m.e.r. en het RIVM. De actiegroepen worden in het gelijk gesteld: De stikstofberekeningen zijn inderdaad onjuist.

SATL heeft een reconstructie gemaakt van de stikstofberekeningen sinds 2014. Daaruit blijkt dat in de verschillende versies van de MER onjuiste aannames resulteren in opvallend lage stikstofwaarden. De waarden zijn zó laag dat Lelystad Airport geen natuurvergunning hoefde aan te vragen. Terwijl zowel de ambtenaren als de ingehuurde adviseurs geweten moeten hebben dat deze berekeningen niet juist kúnnen zijn. Zowel Commissie m.e.r als de Tweede Kamer zijn meermaals verkeerd geïnformeerd. Het bewust verstrekken van onjuiste gegevens in deze situatie is een economisch delict en daarmee strafbaar.

Niet bestaande review

Zo verwijst minister van Nieuwenhuizen in een verklaring over de naar beneden aangepaste berekeningen, naar een fout in de programmacode. Deze verklaring blijkt niet te kloppen. Ook verzochten ambtenaren van het ministerie van I&W in 2014 de MER te herzien, zogenaamd vanwege een uitgevoerde review met substantieel lagere stikstofwaarden. Misbruik van gezag, zo lijkt het. Want de betreffende review blijkt niet te bestaan, zo heeft de minister de Kamer onlangs laten weten.

 Controle onmogelijk

Opvallend is het feit dat het ministerie wel de resultaten van de stikstofberekeningen vrij geeft, maar de onderliggende berekeningen geheim houdt. Dit is ongebruikelijk en maakt controle onmogelijk. Vragen hierover van zowel Kamerleden als burgers worden niet beantwoord of ontweken. Ondanks vele (WOB) verzoeken, weigeren het ministerie en de betrokken adviesbureaus elke medewerking.

SATL heeft vooraf de bevindingen persoonlijk voorgelegd aan de betreffende ambtenaren, de directeur van Schiphol en de betrokken adviesbureaus, met de vraag om een reactie. Allen weigerden inhoudelijk commentaar.

‘… puinhoop…’

Dr. ir. Leon Adegeest namens SATL, is een van de vier partijen die aangifte heeft gedaan. Hij noemt het ‘een schandalige werkwijze’. ‘Wij zijn genoodzaakt deze stap naar de rechter te zetten, dit soort praktijken moeten stoppen. Burgers hebben recht op een eerlijke en betrouwbare overheid en dossier Lelystad Airport is een grote puinhoop’

Naast SATL hebben ook ir. J. Rooijakkers namens Stichting Hoog-Overijssel, ir. J.J. van der Weerd namens Hoog-over-Wezep en mr. H.C. Brandsma aangifte gedaan. Bij de strafbare feiten zijn (oud)ambtenaren van het
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, adviesbureaus en medewerkers van de Schiphol groep betrokken.

 

Ir. Jan Rooijakkers verwoordt het als volgt:
“Het stikstof gesjoemel was voor mij de bekende druppel die de emmer deed overlopen; steeds opnieuw blijkt dat het ministerie onder een hoedje speelt met de Luchtvaartsector. Kennelijk is alles geoorloofd om ongebreideld te groeien.”

Q & A 7 vragen aan Ir. Jan Rooijakkers download de pdf

 

Het is een complex dossier en dit bericht is slechts een summiere weergave.
Desgewenst is de aangifte, een samenvatting van de feiten en een tijdlijn beschikbaar. Lees meer over de ins en outs van stikstof berekeingen op deze pagina
Dit onderzoek spitst zich toe op Lelystad Airport, maar de problematiek rondom stikstof en de onderliggende berekeningen speelt breder.
Tevens wijzen we u op het (ongevraagde) advies van de Raad van State over de ministeriële verantwoordelijkheid. En het recente rapport van de Commissie Hordijk met de bevindingen over het meet- en rekensysteem voor stikstof.

Meer informatie over de tijdlijn kunt u opvragen door een mail te sturen naar [email protected]

Juridisch advies, experts inhuren kost veel geld.
Steun onze acties met uw bijdrage!

 

 

Bekijk het interview hierover:

Luister het fragment op BNR-radio:

Luister het fragment op radio NPO1: Spraakmakers

 

Radio 2 Podcast   #5 – Ingenieur Leon Adegeest

In deze aflevering spreekt Rick van Velthuysen met ingenieur Leon Adegeest, de man die als actievoerder Lelystad Airport stillegde en ons ‘de onbetrouwbare overheid’ toonde.

Keer op keer schoot hij grote gaten in de milieurapporten van Lelystad Airport, waarmee hij verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen telkens in verlegenheid bracht, die ook nog eens de ondankbare taak had ‘de rotzooi’ van haar voorgangers op te ruimen.

Leon Adegeest vertelt in deze podcast hoe zijn aanvankelijke gedachten dat “het ministerie wat foutjes moest hebben gemaakt” is omgeslagen naar “Dit zijn geen fouten meer, maar doelredeneren. Een strafzaak waardig, dus ik ga aangifte tegen de overheid doen!”

Als burger wil je kunnen vertrouwen op onze overheid. Hebben gekozen politici en bestuurders ondertussen nog wel vat op de ministeries met hun ambtenaren, die steeds autonomer lijken te opereren, maar te allen tijde toch onschendbaar blijken te zijn?

Luister naar het verhaal van Leon Adegeest, die nu zover is dat hij vindt dat Lelystad Airport, na alles wat er gebeurd is, nooit meer open zou mogen gaan, tenminste als de BV Nederland nog haar geloofwaardigheid wil blijven behouden..

 

Eerdere berichten over dit dossier: