Economisch belang Lelystad Airport

Het economisch belang van Lelystad Airport.

Het economisch belang is het belangrijkste argument voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Want, zo wordt gesteld: De groei van de luchtvaart is van nationaal economisch belang. Daarom moet Schiphol blijven groeien en moet Lelystad Airport zo spoedig mogelijk open.

Dit is echter achterhaald en niet correct.  Onderzoek (en de realiteit van de corona crisis) toont aan dat de relatie luchtvaart en economie andersom is: Het is niet de luchtvaart die zorgt voor economische groei. Het is de economische welvaart, die effect heeft op de groei van de luchtvaart. 

Daarnaast rammelt de business case aan alle kanten. Deze is onvolledig (verschillende negatieve effecten zijn gewoonweg niet benoemd) en op een aantal punten zelf foutief. Opvallend is dat het verdienmodel feitelijk hangt aan parkeren, dat 25% van de opbrengsten is.

Conclusie: De economische waarde van Lelystad Airport is marginaal tot zelfs negatief. De business case 

De Feiten

Het ontwikkelen van Lelystad Airport tot een mainport, gebeurt op initiatief van de Schiphol-groep. Het doel is om te kunnen groeien met “main hub” gebonden verkeer, door vakantievluchten te verplaatsen naar Lelystad Airport. Per saldo wordt zo een groei van de luchtvaart gerealiseerd met 45.000 vluchten boven op de op dit moment geldende limiet voor Schiphol van 500.000 vliegbewegingen.

De groei van de luchtvaart heeft echter ook negatieve gevolgen op tal van gebieden zoals geluidsoverlast, milieu, gezondheid, veiligheid. En heeft zeker ook negatieve effecten op andere economische activiteiten, zoals op het toerisme. In de afgelopen twee jaar is er, in reactie op het bovenstaande mantra, veel onderzoek gedaan naar de andere kant van de medaille. Door alle gevolgen van de opening van de luchthaven zorgvuldig te kwantificeren en mee te nemen in de vergelijking, blijkt dat de feiten anders liggen. De economische effecten van Lelystad Airport zijn niet zo gunstig als ons graag wordt voorgespiegeld. Sterker nog: het scenario 'Niet open' blijkt het meest gunstig voor de economie.

Lees meer over de economische waarde van Lelystad Airport in onderstaande rapporten:

In opdracht van directie Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)  de toetsing van het onderdeel economische effecten in de PlanMER Luchtvaartnota georganiseerd en uitgevoerd.
13-7-2020    Drie hoogleraren hebben de toets in samenwerking met het KiM uitgevoerd: Erik Verhoef (hoogleraar Ruimtelijke Economie, VU Amsterdam), Bert van Wee (hoogleraar Transportbeleid, TU Delft) en Wouter Dewulf (hoogleraar en academisch directeur C-MAT, Universiteit Antwerpen). Het resultaat bestaat uit een synthese van hun bevindingen en die van het KiM. De conclusies zijn:

  • De PlanMER geeft, door het niet beschouwen van een aantal belangrijke componenten van maatschappelijke welvaart, geen beeld van de volledige economische effecten. Ook niet van de effecten voor Nederland als geheel. Daarnaast geeft de aanpak nog geen goed zicht op de effecten van de voorkeursstrategie.
  • De PlanMER geeft op een systematische, kwalitatieve wijze voor een smalle set economische indicatoren weer wat de gevolgen kunnen zijn van een aantal extreme ontwikkelingsrichtingen voor de luchtvaart in Nederland. Dit gebeurt op een hoog abstractieniveau van een vijfpuntsschaal voor “positieve” of “negatieve” effecten.
  • De kwalitatieve inschattingen zijn, op het gekozen hoge abstractieniveau, voor wat betreft de aangegeven richtingen conform verwachting maar tegelijkertijd beperkt informatief. De beschrijving van effecten is niet geschikt voor een inschatting op een lager abstractieniveau.

(Lees onze reactie op deze publicatie)

 

Onderzoek Neo Observatory: 'De publieke en private connectiviteit van de luchtvaart'
December 2019 Dit rapport, in opdracht van de Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen, geeft antwoord op twee vragen:
1. In hoeverre is het netwerk van bestemmingen van Schiphol hoogwaardig en van belang voor de Nederlandse economie
2. Wat is het economische effect van het verlies van de hub-functie van Schiphol?

In meer algemene zin, toont het rapport aan dat krimp van Schiphol heeft een beperkt effect op de Nederlandse economie en de welvaart in groot-Amsterdam. De economische lusten van de luchtvaart worden overschat en de lasten niet goed verrekend.
Het gehele rapport vindt u hier: https://www.neo-observatory.nl/luchtvaart-uit-balans/

Onderzoek second opinion op MKBA: 'De Nederlandse economie is beter af zónder Lelystad Airport'

Juni 2019. De resultaten wijzen uit dat het economisch belang voor Nederland zoals is gesteld als motivatie voor de ontwikkeling van Lelystad Airport niet zijn zoals eerder gepubliceerd in de ‘verkennende maatschappelijke kosten-batenanalyse’ (MKBA) voor de luchtvaart.

Lees hier het bericht over alle 'ins and outs' van deze analyse plus het rapport met de bijlages

Bekijk het interview de economen Manshanden en Bus op RTV-Oost

Ook een must-read wat ons betreft: Het interview met econoom Manshanden door Follow the Money: 'De enige plekken waar nog geld verdiend wordt, zijn de parkeerplaatsen'. Lees het interview hier.

Onderzoeksrapport CE Delft: 'Moet de luchtvaart groeien om onze welvaart te behouden?'

Juni 2019. Het rapport uitgevoerd door CE Delft,  in opdracht van de stichting Natuur en Milieu. Met als hoofdvraag: Moet de luchtvaart groeien om onze welvaart te behouden? Een kritische analyse van
veelgehoorde argumenten

Conclusie: Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de stelling dat de Nederlandse economie en het vestigingsklimaat schade oploopt als de groei van Schiphol wordt beperkt. Ook niet als er een beperkte krimp van de luchtvaart plaatsvindt. Dat concludeert onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft na onderzoek in opdracht van de stichting Natuur en Milieu.

Download en lees hier het volledige rapport

Analyse van de economische schade door laagvliegroutes Lelystad Airport

Februari 2018.  Een rapport over de schade van Lelystad Airport voor het toerisme in de omgeving van het vliegveld en onder de laagvliegroutes. Er wordt gesteld dat er in het Nederlands toerisme 5000 banen verloren zullen gaan als gevolg van de opening van Lelystad Airport. Het onderzoek is een initiatief van tegenstanders van uitbreiding van het vliegveld. En is bedoeld als voorschot op een volledige maatschappelijke kosten- en batenanalyse.

Lees het rapport hier

Onderzoeksrapport Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur: 'Mainports voorbij'

Juli 2016.  Toekomstvisie van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). Het strategisch adviescollege voor regering en parlement.  Bij Schiphol en de haven van Rotterdam als motor van de economie, verwacht de Raad een bovengemiddelde waardetoevoeging en een bovengemiddeld aandeel in het bruto binnenlands product (bbp). Dat vindt de Raad niet terug in de cijfers. Ofwel, het economisch belang van de mainports wordt nadrukkelijk genuanceerd. 

Download hier de pdf van het rapport

'Nog nooit eerder waren er zoveel banen in Lelystad'

Inditex moet personeel uit Spanje halen
Januari 2020. Het Spaanse modeconcern Inditex moet werknemers uit Spanje halen, omdat er in Lelystad te weinig personeel beschikbaar is voor het nieuwe distributiecentrum.

... Inditex gaat de arbeidskrachten van elders halen vanwege de krappe arbeidsmarkt in Lelystad en de hoge jeugdwerkloosheid in Spanje. Het bedrijf heeft waarschijnlijk meer dan duizend mensen nodig. ...
Lees dit bericht op Omroep Flevoland

Vermogensschade als gevolg van openen van Lelystad Airport (waardedaling)

In het rapport van Langhout en Wiarda: Risicoanalyse vliegveld Lelystad dd 28 mei 2019 geven zij in een schatting van vermogensschade als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad.

De totale schade volgens dit rapport komt neer op een kleine 1 miljard. Hierbij was nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van de belevingsvlucht die uitwees dat de daadwerkelijke geluidsbelasting hoger uit zal komen dan de berekende.

Download hier het rapport

Ook interessant: Wat kost de luchtvaart / Schiphol Group de staat Nederland?

Follow the Money: "Een goedkoop ticket komt niet zomaar uit de lucht vallen"

Juni 2019. Onderzoeksplatform Follow the Money heeft alle subsidies van de Nederlandse overheid aan de luchtvaart op een rijtje gezet en dat blijken er heel erg veel te zijn. Een ticket naar Toulouse kost inclusief alle toeslagen zo'n €82,-. De subsidies van de Nederlandse overheid bovenop de ticket, komen neer op €86,29. Dit staat nog los van de staatsschuld die vanwege de investering in Air France-KLM met 43 euro per persoon toeneemt.

Lees het hele artikel  van Follow the Money hier

Kerosine is vrij van belasting.

Terwijl op benzine sinds jaar en dag belasting wordt geheven, is kerosine sinds 1944 vrijgesteld van enige belasting. De vrijstelling dateert uit 1944. Toen werd in Chicago een internationaal verdrag in opgesteld ter stimulering van de luchtvaart.

Lees hier meer.

Derving van accijns, BTW en CO2-heffing bij kerosine: Hoeveel is dat ongeveer? Het komt er op neer dat de staat ongeveer €0,74 per liter kerosine mis loopt. Voor een retourtje Eindhoven - Barcelona (2400km, Boeing 737-800 en 9000 liter-kerosine) loopt de staat: 9000 * 0,74 = €6650 mis.
In het totaal ging er in 2016 4,7 miljard liter in de tanks van vliegtuigen in Nederland.

Op deze website wordt de rekensom gemaakt.

 

Geraadpleegde experts:

Ing. J.C. Baumann
-SATL aanspreekpunt economie

Dr. Walter Manshanden
-Econoom. NeoObservatory 

Drs. Leo Bus
- Econoom. LeoBus.nl

Drs. A. Visscher
- Voormalig managing director Akzo Nobel, Lector Universiteit Groningen

lelystad airport