Is Lelystad Airport eigenlijk wel rendabel?

In 2014 heeft Lelystad Airport een business case opgesteld, waarin de economische haalbaarheid wordt beoordeeld. Het ondernemingsplan kan je hier downloaden.

Kortgezegd is de conclusie van het business plan: 'De beoogde ontwikkeling van Lelystad Airport geeft Schiphol Group voldoende vertrouwen dat een, zij het op langere termijn, rendabele en levensvatbare luchthavenexploitatie mogelijk is, zelfs bij een gematigd groeiscenario'.

Business case blijkt niet-realistisch

Al in 2018 maakte SATL/HoogOverijssel gehakt van de business case. De business case blijkt matig onderbouwd en niet realistisch. De bezwaren zijn helder toegelicht door SATL/HoogOverijssel, lees er hier meer over.

Feit: Lelystad Airport zal vrijwel zeker nooit rendabel zijn

Mooie plannen op papier, maar de business case rammelt aan alle kanten. En één ding is duidelijk: het is vrijwel zeker dat Lelystad Airport nooit winstgevend zal worden. En dat betekent dat er jaarlijks (belasting)geld bijgelegd zal moeten worden, het gaat om miljoenen euro's per jaar.  Dit is helaas geen onbekend verschijnsel, dit geldt ook voor een aantal andere regionale luchthavens in Nederland.

Voorkom de 'Sunc cost' denkfout

Sunk cost fallacy is een economisch principe en gaat over de denkfout die wordt gemaakt bij het blijven investeren als resultaat van investeringen uit het verleden. Het principe gaat over kosten die al zijn gemaakt en niet meer ongedaan te maken zijn. Bij het nemen van economische beslissingen dient men geen rekening te houden met deze sunc costs. Doet men dit wel - dan is dat een denkfout en stapt men in een bekende economische valkuil.

Het heet ook wel het Concorde-effect, naar het vliegtuig waar overheden miljarden in bleven investeren omdat er nu eenmaal al zoveel geld in zat, terwijl duidelijk was dat het nooit rendabel zou worden.

Meer over het sunc cost principe lees je hier

Een aantal feiten

  • In de business case wordt uitgegaan van een investering van €90.000.000. Deze is daadwerkelijk  €214.000.000 - and counting- (!). Opmerkelijk is dat niemand wist hoeveel Lelystad Airport in totaal heeft gekost. Totdat FTM het uitzocht.
  • Lelystad Airport draait verlies, €8.000.000 verlies in 2020 en €9.000.000 verlies in 2019. Zie hiervoor ook het uitgebreide onderzoek van Follw The Money en de berichten van omroep Flevoland.
  • Lelystad Airport zal nooit winstgevend worden. Er zal dus elk jaar (belasting)geld bij moeten, naar schatting €5-10.000.000 per jaar. Want het break-even punt ligt bij 16.000 vliegbewegingen obv een investering van 90 miljoen euro. Echter, de daadwerkelijke investering is intussen twee tot driemaal hoger. Bovendien is een vergunning aangevraagd voor 10.000 vliegbewegingen. Het break-even punt zal dus nooit behaald worden.
  • Dat het heel aannemelijk is dat Lelystad Airport verliesgevend zal blijven, blijkt ook uit het gegeven dat er jaarlijks (belasting)geld bij moet bij andere regionale luchthavens zoals Eelde en Maastricht.
  • De kosten voor het compenseren van woningbezitters voor waardedaling woning vanwege de laagvliegroutes, zijn buiten beschouwing gelaten.  En dat is vreemd, want daar is veel over bekend. Onderzoek wijst uit dat de te verwachten schade voor woningeigenaren ligt tussen de €126.000.000 en 1.1 miljard, op het moment dat het besluit tot definitieve opening wordt genomen zullen naar verwachting ruim 13.000 mensen de procedure hierover starten; Lees meer
  • De negatieve effecten op de Nederlandse recreatiesector zijn niet (?) meegenomen in de business case. Terwijl vele recreatie ondernemers onder de laagvliegroutes enorme schade zullen lijden. Onderzoek wijst uit dat de directe schade betrekking heeft op 900 ondernemers, samen goed voor 5.000 banen met zo’n €250.000.000 aan bestedingen.
  • Opvallend: Parkeren blijkt het echte verdienmodel, ca. 25% van de te verwachten inkomsten. Bij 45.000 vliegbewegingen zijn zelfs 14.000 (!) parkeerplaatsen nodig en is de bijdrage vanuit parkeren begroot op maar liefst 33,4 miljoen euro per jaar. Niet echt een duurzame prikkel ... En om deze inkomsten te beschermen is een opmerkelijke afspraak met de gemeente Lelystad. Deze dient namelijk te voorkomen dat elders andere parkeerterreinen worden ontwikkeld.

Lees ook:

  • schade lelystad airport