Timeline Lelystad Airport

2023

April
12 April: Opening Lelystad Airport voor CDA voorlopig niet aan de orde
Dit is opmerkelijk, omdat het CDA de afgelopen jaren zich zij aan zij heeft opgesteld met de VVD om opening van Lelystad Airport te realiseren. Nu het CDA de prioriteiten duidelijk stelt zijn vanuit de landelijke politiek VVD en JA21 de enige partijen die voor opening Lelystad Airport pleiten.Lees het nieuwsbericht.
2022

Juli
7 Juli: OM onderzoekt mogelijk gesjoemel bij berekening stikstofuitstoot Lelystad Airport
Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de mensen die voor Lelystad Airport hebben berekend hoeveel stikstof de luchthaven bij uitbreiding gaat uitstoten, meldt Omroep Flevoland. Volgens de regionale omroep wordt gekeken of er sprake is van kwade opzet bij het opstellen van de cijfers, waardoor een te gunstig beeld over de uitstoot ontstond.Lees het nieuwsbericht.
Juni
23 Juni: Kabinet stelt besluit opening Lelystad Airport met twee jaar uit
Het kabinet stelt het besluit om Lelystad Airport voor passagiersvluchten te openen uit tot 2024. Over Lelystad Airport was in het regeerakkoord afgesproken dat dit jaar de knoop zou worden doorgehakt over opening van Lelystad Airport. Het kabinet schuift deze beslissing nu nog twee jaar voor zich uit. Voorlopig kan de luchthaven sowieso niet open.
Er is nog geen oplossing gevonden voor de stikstofproblematiek rond Lelystad Airport. Eerder dit jaar besloot minister Van der Wal daarom dat de luchthaven voorlopig geen natuurvergunning krijgt.
Verder is er nog altijd geen overeenstemming over de aanvliegroutes. Ook is nog niet duidelijk of Lelystad Airport kan dienen als zogenaamde overloopluchthaven voor Schiphol. Het idee was om Schiphol te ontlasten door vakantievluchten te verplaatsen naar Lelystad. Brussels stak daar eerder echter een stokje voor.
Lees het nieuwsbericht.
Maart
7 Maart: Minister keurt stikstofberekening af
De opening van Lelystad Airport raakt verder uit zicht door een besluit van minister Van der Wal van Stikstof en Natuur. Zij heeft besloten dat de luchthaven geen natuurvergunning kan krijgen. Dit vanwege onjuist gebleken stikstofberekeningen. Het legaliseren van de PAS-melding werd door Schiphol als plan B gezien en ook dat strandt nu. Daardoor blijven er weinig andere opties over. Lelystad zou zelf stikstofruimte kunnen gaan zoeken door veehouders uit te kopen, maar naar verwachting zal dat om een groot aantal boeren moeten gaan.
Lees het nieuwsbericht.
2020

December
23 December: Reclame Code Commissie oordeelt: Met Airportkrant handelen Provincie, gemeente en Lelystad Airport in strijd met de Reclame Code.
De Reclame Code Commissie oordeelt ondubbelzinnig duidelijk: De Lelystad Airportkrant wordt aan burgers gepresenteerd als informatieve overheidsinformatie, maar is in feite een reclameblad voor Lelystad Airport. En dat mag niet. Provincie Flevoland, gemeente Lelystad en Lelystad Airport, de uitgevers van de krant, worden verzocht niet meer op dergelijke wijze reclame te maken.
Lees het nieuwsbericht.
December
4 December: Leon Adegeest presenteert 4 video’s met uitleg over de stikstofberekeningen van weg- en vliegverkeer lelystad Airport
In een uitgebreide lezing aan de hand van dia’s laat Dr. Ir. Leon Adegeest zien wat er allemaal mis is gegaan bij de berekeningen van stikstofdepositie voor wegverkeer en vliegverkeer. Het is een document wat goed laat zien hoe uitkomsten in de berekeningen door middel van doelredenaties en manipulatie tot stand kwamen. Ook laat hij zien hoe de berekeningen wél hadden moeten gaan en tot welke resultaten dit zou hebben geleid.
De conclusie is dat het besluit om Lelystad Airport uit te breiden is genomen op basis van verkeerde informatie.
December
3 December: Minister: fout in oude berekening stikstofuitstoot Lelystad Airport.
Bij de berekening van de uitstoot van stikstof door de uitbreiding van Lelystad Airport zijn in 2014 fouten gemaakt. Toch is die fout nu niet meer van belang, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.
Lees het nieuwsbericht.
December
3 December: Boeklancering: ‘Schiphol Regeert’. Een reconstructie van de omstreden verkeersverdelingsregel.
Het is een deerniswekkend relaas: de reconstructie van 13 jaar Lelystad Airport in een uitgave van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL). Al die tijd al weten eigenaar Schiphol en vele betrokken ambtenaren dat het openen van een overloopluchthaven voor Schiphol juridisch onhaalbaar is. Consequent houden zij hun kaken echter stijf op elkaar. De Tweede Kamer heeft al vier Kabinetten het nakijken. SATL dook archieven in en spitte bijna drie decennia aan Kamerstukken, amendementteksten, onderzoeken en Kamerdebatten uit. Het resultaat is Schiphol regeert, een bijzonder leesbaar boek, dat een feitelijke en toch bondige chronologie geeft van de totstandkoming van een omstreden verkeersverdelingsregeling voor Schiphol en Lelystad Airport. Het biedt een ontluisterende inkijk in de verhoudingen tussen Schiphol, ambtenaren, bewindslieden en parlement. De vraag die uiteindelijk blijft hangen: wie houdt wie hier nou eigenlijk voor de gek? Lees het nieuwsbericht.
November
20 November: Meerderheid van de Nederlanders wil krimp Luchtvaart
Tegelijkertijd met het publiceren van de Luchtvaartnota, die ondanks de vele zienswijzen bijna ongewijzigd is en uit gaat van groei van de luchtvaart publiceerde het Ministerie van IenW resultaten van onderzoek, uitgevoerd door Motivaction in opdracht van de overheid waaruit blijkt dat er in de bevolking helemaal geen enkel draagvlak meer is voor groei van de luchtvaart. De ruime meerderheid van de bevolking wil krimp of anders gelijk blijven. Hiermee is het debat over de luchtvaart nu officieel gekanteld Download het rapport van Moticaction van de site van de rijksoverheid.
November
11 November: Noodzaak Lelystad Airport is vervallen
Lelystad Airport is ontworpen/ bedoeld als overloop luchthaven van Schiphol. Omdat op Schiphol schaarste is, zou Lelystad Airport vakantievluchten kunnen overnemen van Schiphol zodat er op Schiphol ruimte blijft voor toename van intercontinentale vluchten.Uit de verschillende onderzoeken en publicaties blijkt dat het vervallen van de noodzaak tot opening van een nieuw vliegveld niet alleen geldt voor 2020, maar voor de komende 5 jaar. Lees het nieuwsbericht.
Juni
23 Juni: De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen doen aangifte wegens valsheid in geschrifte, misbruik van gezag en verduistering van bewijs rondom de stikstofberekeningen Lelystad Airport
Bij de aangifte zijn zowel topambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, adviesbureaus en de directie van Schiphol betrokken. De aangifte betreft de stikstofberekeningen in de milieueffectrapportage van Lelystad Airport en PAS-meldingen. Het Openbaar Ministerie gaat de zaak onderzoeken. Lees het nieuwsbericht.
Maart
31 Maart: De opening van Lelystad Airport wordt voor de vierde keer uitgesteld, dit keer is de openingsdatum verschoven naar november 2021
Als reden noemt de minister de corona-crisis, maar de problemen rondom de ontbrekende milieuvergunning als gevolg van fouten in de berekeningen van de stikstof depositie stonden de opening daarvoor reeds in de weg.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/minister-van-nieuwenhuizen-lelystad-airport-jaar-later-open
Maart
31 Maart: Commissie mer en RIVM stellen SATL in gelijk: Stikstofberekeningen Lelystad Airport onjuist
Na eerder aangetoonde fouten in geluidsberekeningen blijkt nu ook de stikstofberekening niet in orde te zijn. In tegenstelling tot eerdere conclusies dient natuurvergunning wél aangevraagd te worden. Zie ons nieuwsbericht hierover: Stikstofberekeningen onjuist
Maart
Februari-Maart: Duizenden mensen hebben een stuitingsbrief ingestuurd
Omdat op het 1 april 2020 5 jaar geleden was dat het luchthavenbesluit werd genomen verliep op die dag ook de termijn waarop je eventuele schade als gevolg van het openen van vliegveld, door bijvoorbeeld vermindering van de waarde van je woning zou kunnen claimen. Het indienen van een claim kan namelijk pas nadat het vliegveld met haar laagvliegroutes daadwerkelijk wordt geopend. Mensen uit de samenwerkende actiegroepen hebben zich ingespannen om mensen er op attent te maken dat ze een stuitingsbrief moesten insturen als zij verwachtten schade te gaan ondervinden. Heel veel gemeenten hebben op dit onderwerp ook initiatief genomen om de inwoners op hun rechten te wijzen. Er zijn massaal stuitingsbrieven ingestuurd, het uiteindelijke aantal hebben we van het ministerie niet vernomen, maar vanaf onze website was de brief bijna 19.000 keer gedownload (wat maar één van de punten was waar je de brief kon downloaden, dit kon ook bij gemeenten en andere initiatieven van politieke partijen).  Bekijk de uitzending van hart van Nederland vanaf minuut 15:29
Januari
15 januari:  Het rapport van de commissie Remkes tav stikstof uitstoot: “Duidelijk rapport terechte adviezen”

Het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek over de luchtvaart laat niets aan de verbeelding over:

  • De luchtvaartsector mag alleen groeien als de stikstofuitstoot afneemt.
  • Vliegveld Lelystad mag niet open zolang de uitstoot niet verminderd wordt.

Lees er meer over in het bijbehorende bericht.

Download het rapport hier

2019

December
4 december: Opnieuw toont Leon Adegeest fouten aan in de berekeningen van het ministerie. Lelystad Airport heeft ten onrechte geen vergunning aangevraagd in de onder de pas vallende regeling en kan dus niet met een melding worden vrijgesteld.
Het heeft er alle schijn van dat het ministerie tot het uiterste ging om er voor te zorgen dat de depositie onder 1,0 mol bleef. In werkelijkheid komen de berekeningen uit boven de 20 mol/ha. Adegeest: “Het ministerie gaat hier ver over de grens van het toelaatbare.” Bekijk de reportage op de site van 1Vandaag.
Oktober
23 Oktober: Stikstofdepositie vliegtuigen veel groter dan berekend
SATL roept het Kabinet op om eerst voor alle luchthavens in Nederland stikstofberekeningen te maken, waarin ook de depositie boven 900 meter wordt bepaald, waarin met de werkelijk gevlogen vlieghoogten wordt gerekend en waarin ook de stikstofdepositie door wegverkeer van, naar en op deze luchthavens wordt betrokken.Het rapport ” Berekende vs werkelijke stikstofemissie van de luchtvaart in Nederland” kunt u hier downloaden.
Lees hier de brief aan de commissie Remkes. EenVandaag van 23 oktober hierover:
september

Reactie vanuit SATL op de Nota van Antwoord
Een SATL delegatie heeft op 29 augustus 2019 de  heer Dronkers van het Ministerie van I&W een schriftelijk reactie overhandigd op de Nota van Antwoord Luchhavenbesluit Lelystad Airport. SATL heeft geen goed woord over voor de antwoorden die minister van Nieuwenhuizen geeft op de vragen, ze beantwoordt vragen niet, onvolledig en zelfs foutief.
In een reactie  verzoekt SATL de minister van I&W dringend om opheldering over de Nota van Antwoord.

In het kader van een transparante discussie en besluitvorming rond Lelystad Airport  vindt SATL dat deze informatie bij de Commissie I&W en Tweede Kamer bekend dient te zijn.
Bekijk de reportage op rtv-Oost:
Lees hier de brief die SATL heeft overhandigd aan het Ministerie van I&W
Lees hier het verzoek om opheldering. Inclusief een overzicht van alle vragen.

augustus
WOB-verzoek laat zien dat kabinet al sinds 2008 weet dat VVR niet haalbaar is.
Middels een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) is een rapport van SEO Economisch Onderzoek vrijgegeven en openbaar gemaakt. Het ministerie, noch het SEO, waren oorspronkelijk van plan het bestaan van dit document te bekennen, laat staan het vrij te geven. Maar ook hier, de aanhouder wint. Het rapport stamt uit 2008 en heeft de titel:“De ontwikkeling van een houdbaar afwegingskader voor het luchtvaartpolitieke selectiviteitsbeleid op Schiphol”. Lees hier alles over in dit artikel.
juli
Nota van antwoord van Ministerie van I en W op de bijna 10.000 zienswijzen
Het Ministerie heeft er 5 maanden over gedaan om met een Nota van Antwoord te komen. Deze kwam, op 3 juli, 1 dag voor het Zomerreces en gelijk met het bericht over het uitstel van Lelystad Airport.
De Nota van Antwoord was inhoudelijk teleurstellend. Met alle bezwaren en vragen en verbetervoorstellen die bewoners hebben ingediend, is nagenoeg niets gedaan, er zijn 3 hele kleine aanpassingen gemaakt in het voorgenomen luchthavenbesluit, zie hieronder: Download hier de nota van antwoord
juli
Op 3 juli 2019 werd bekend dat de opening van Lelystad Airport niet voorjaar 2020 plaatsvindt maar voor onbepaalde tijd is uitgesteld
Als reden wordt aangemerkt dat er een oplossing voor de PAS moet worden gevonden.
Het is de derde keer dat de opening van het vliegveld wordt uitgesteld.
Juli

Economisch belang van Lelystad Airport;
Rapport Second opinion MKBA Lelystad Airport

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2018 voor Lelystad Airport een Maatschappelijke Kosten Baten Studie (MKBA) uit laten voeren door het Bureau Decisio. Vanwege grote vraagtekens bij de juistheid, volledigheid en onafhankelijkheid van dit rapport, hebben de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) een second opinion laten uitvoeren. Op 3 juni 2019 zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd door Dr. Walter Manshanden.
De Belangrijkste conclusies:
De welvaartseffecten van de groei van de luchtvaart zijn significant te hoog berekend;
– Het welvaartsverlies bij geen opening van Lelystad Airport is significant te laag berekend;
– De effecten van hogere ticketprijzen zijn niet transparant bepaald en onjuist;
– De negatieve effecten op natuur, klimaat en gezondheid zijn groter;
– Er is nauwelijks een positief effect op de werkgelegenheid;
– De effecten op de bewoonbaarheid van de omgeving zijn ten onrechte niet onderzocht.

Ofwel, uit de correcte en volledige Second Opinion blijkt het maatschappelijk belang van Lelystad Airport flink overschat en blijken de negatieve maatschappelijke effecten veel omvangrijker. Lees hier meer over het economisch belang van de luchtvaart en Lelystad Airport in het bijzonder.

Juni

Uitspraak van de Raad van State over PAS (Programma Aanpak Stikstof)
Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. Hiervoor is het ‘programma aanpak stikstof’ opgesteld. Lees hier over het PAS. kort gezegd zorgde dit programma ervoor dat vergunningen verleend konden worden waarbij er in de toekomst een compensatie zou plaatsvinden voor de stikstof neerslag die zou veroorzaakt.
De Raad van State heeft nu beoordeeld dat dit op deze manier niet meer kan, zonder concrete omschreven plannen voor compensatie kan niet zomaar vergunning worden verleend. Voor Lelystad Airport heeft deze uitspraak ook gevolgen. Lees hier meer over de consequenties voor Lelystad Airport.

April

De VVR is opnieuw bij de Europese Commissie ingediend, nu MET autonome groei optie! (tegen de wil van de kamer in). Lees hier meer over de VVR en de stand van zaken voor Lelystad Airport.

Maart

SATL publiceert document met onderbouwing voor het waarom de voor Lelystad Airport gehanteerde geluidsberekeningsmethode verouderd is en bovendien verkeerd toegepast. Onderzoek: P. Sijtsma Wegwijs in de geluidscontouren jungle
Download het rapport hier

Februari

Ontwerp wijzigingsbesluit Luchthavenbesluit en de onderliggende geactualiseerde MER
Download hier het Ontwerp wijzigingsbesluit Luchthavenbesluit
In de zienswijze periode (tot 21 feb 2019) die er was voor het wijzigingsbesluit kwamen maar liefst 9.362 zienswijzen ingediend! Waaronder ook een groot aantal van gemeentes en zelfs provincies die te maken krijgen met overvliegende vliegtuigen en de bijbehorende overlast.
Vanuit SATL komt de meest uitgebreide zienswijze: Lelystad Airport voor gezien
De uitgebreide zienswijze die is ingediend en gepresenteerd in Nieuwspoort op 21 februari 2019 met daarin alle tot dan toe onderzochte aspecten en bezwaren tegen het aangepaste luchtvaartbesluit Lelystad Airport. Download het rapport hier

2018

December

20 december 2018 Motie Cem Lacin over autonome groei op Lelystad Airport

December

20 december 2018 Kamerdebat Lelystad Airport

Bekijk de uitspraken van coalitiegenoten.

In dit debat spraken oppositiepartijen maar vooral ook coalitiepartijen zich uit tégen het voorstel van de minister C. van Nieuwenhuizen om op LA ook autonome groei toe te staan. De minister beëindigde het debat met de belofte dat ze zich aan de opdracht van de kamer zou houden, geen vracht en geen autonome groei.

 

December

5 december VVR Lelystad Airport wordt afgekeurd door de Europese Commissie
De Europese Commissie heeft negatief geoordeeld over het plan van Minister van Nieuwenhuizen over de zogeheten verkeersverdelingsregel. Met dit juridisch instrument kan worden afgedwongen dat vliegtuigmaatschappijen die zich op Lelystad vestigen, afkomstig moeten zijn van Schiphol. Dit is weer noodzakelijk omdat autonome groei op Lelystad Airport uit den boze is, een keiharde eis van de Tweede Kamer.

Volgens Brussel beteugelt de verkeersverdelingsregel echter te zeer de vrije markt en daarom heeft de Europese Commissie deze regel afgekeurd. Tweede Kamerlid Eppo Bruins (CU) is van mening dat de Minister daarmee ‘nieuw huiswerk’ heeft gekregen. D-66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte is ook benieuwd hoe Minister van Nieuwenhuizen hier mee om zal gaan. De oppositiepartijen SP en GroenLinks willen de uitbreiding van Lelystad definitief van tafel, wat passend zou zijn gelet op het negatieve oordeel van de Commissie. Onze pagina over de VVR.

Mei

30 mei 2018 de Belevingsvlucht
Op woensdag 30 mei van 17.20 en 22.20 uur organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belevingsvlucht. Dit deed het op verzoek van bewoners en andere betrokkenen. Op verschillende punten onder de routes werden metingen gedaan en dit leidde tot opzienbarende resultaten: op een aantal meetpunten bleek het gemeten geluidsniveau (flink) hoger te zijn dan het van tevoren berekende aantal decibels.
Het rapport vanuit SATL dat op 13 december 2018 werd gepubliceerd, analyseert de conclusies van het ministerie over de meetresultaten van de belevingsvlucht.
Lees meer over de analyses & conclusies met betrekking tot de belevingsvlucht:

Februari

22 februari 2018 Lelystad Airport wordt uitgesteld naar april 2020.

Februari
‘Lelystad Airport kost 5.000 banen in toerisme-sector’

In februari 2018 verscheen het onderzoek door Kees Baumann over de kosten van Lelystad Airport voor het toerisme in de omgeving van het vliegveld en onder de laagvliegroutes. De conclusie luidt dat er in het Nederlands toerisme 5.000 banen verloren zullen gaan als gevolg van uitbreiding LA. Het onderzoek is een initiatief van tegenstanders van uitbreiding van het vliegveld. Het is bedoeld als voorschot op een volledige maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Lees het rapport

2017

november

Advies bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad “Een ander Geluid”

Op verzoek van de minister is er een delegatie samengesteld om advies uit te brengen over de  aansluitroutes naar Lelystad.

De delegatie heeft hiervoor gebruik gemaakt van de resultaten van de internetconsulatie, het Milieueffectrapport Lelystad Airport, de Quick Scan MKBA (2008) en de Actualisatie MKBA (2014).

Een kleine greep uit de observaties van de delegatie:

  1. De locatiekeuze voor Lelystad Airport is gebaseerd op de Tweede Kamer motie De Rouwe / Cramer (2009). Deze motie is door de Kamer aangenomen op een tijdstip dat een te beperkte onderbouwing had plaatsgevonden om de definitieve locatie keuze te bepalen.
  2. Het consultatieproces ‘Alderstafel’ heeft vroegtijdig in het proces adviezen van meerdere partijen ontvangen die aangaven dat, om verschillende redenen, de locatiekeuze Lelystad Airport minder geschikt is voor het positioneren van een nieuwe luchthaven voor grotere verkeersvliegtuigen.
  3. Het consultatieproces ‘Alderstafel’ is vroegtijdig gewaarschuwd dat een keuze voor Lelystad Airport, gezien de luchtruimindeling, tot potentiele problemen zou leiden in de wijdere ‘regio’.
  4. De rapportages van de Alderstafel aan het Ministerie, ter ondersteuning van de besluitvorming door het Ministerie of de Tweede Kamer, hebben nimmer transparant weergegeven dat er meerdere negatieve adviezen werden ontvangen. Bij ontvangst van een negatief advies, was de reactie veelal ‘We studeren nog even verder’.

Download het volledige rapport hier.

november

11 november 2017 Eerste demonstratie tegen het uitbreiden van Lelystad Airport met haar laagvliegroutes

Mensen uit verschillende delen van het land kwamen bijeen op Lelystad Airport om te demonstreren tegen de voorgenomen uitbreiding met de bijbehorende laagvliegroutes.

Het idee dat er door 5 provincies “laag” gevlogen moet worden omdat het vliegverkeer van en naar Schiphol geen hinder mag ondervinden, wil er bij de inwoners onder de aan- en uitvliegroutes niet in.

november

Leon Adegeest presenteert Analyse MER namens HoogOverijssel in een commissievergadering tweede kamer.

“Analyse van de milieueffectrapportage Lelystad Airport door HoogOverijssel” waarin fouten in de MER worden aangetoond. Download hier de analyse

oktober

Staatssecretaris geeft rekenfout in rapport vliegveld Lelystad toe

Demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma heeft toegegeven dat er rekenfouten zijn gemaakt in het onderzoek naar de milieugevolgen en de geluidsoverlast van de uitbreiding van Lelystad Airport. Ze gaat de rekenfouten corrigeren, maar denkt dat het geen gevolgen zal hebben voor de opening van de luchthaven in 2019. Bekijk de uitzending

september

Aanbieden van petitie in Den Haag, 80.000 handtekeningen
Onrust onder de bewoners vertaalde zich in een aantal handtekeningenacties.

Onder muzikale begeleiding werden deze aangeboden op 12 september 2017

Juni

17 mei 2017 Eerste bekendmaking aansluitroutes Lelystad Airport
Bekijk de pdf met daarin (voor leken/ omwonenden) een zeer onduidelijke kaart.
De routes blijken over honderden kilometers laag over 5 provincies te lopen (over stiltegebieden, woonkernen, recreatiegebieden).

2016

September

Herindeling luchtruim gaat langer op zich laten wachten en deze zal niet voor 2023 klaar zijn

2015

April

Luchthavenbesluit
Lelystad Airport zal gaan fungeren als overloop luchthaven voor Schiphol alleen maatschappijen die slots hebben op Schiphol kunnen op LA gaan vliegen. Hiervoor wordt dan een Verkeers Verdelings Regel (VVR) opgesteld.
Op 1 april 2015 werd na een zienswijzenperiode Luchthaven besluit Lelystad gepubliceerd:
Besluit van 12 maart 2015 tot vaststelling van een luchthavenbesluit voor de luchthaven Lelystad
Download hier het luchthavenbesluit 2015
Download hier het verantwoordingsrapport luchthavenbesluit (op zienswijzen en adviezen)
Destijds waren er 956 zienswijzen ingediend

2014

December

Ter voorbereiding op het luchthavenbesluit moet eerst een MER (Milieu Effect Rapportage)worden opgesteld.
Doel van een MER is om, voorafgaand aan het besluit over de groei van de luchthaven, inzicht te bieden in de milieugevolgen.
De opgesteld MER is door de “commissie MER” in eerste instantie afgekeurd vanwege onvolledigheid, het advies luidt:
Het rapport laat zien dat schade aan de natuur niet is uit te sluiten. Voorbeelden zijn schade aan kwetsbare bosgebieden op de Veluwe door de luchtverontreiniging van het vliegverkeer en schade aan vogels in en rondom de Oostvaardersplassen door versto- ring. Het rapport geeft aan dat het onderzoek naar het samengaan van luchtvaart en natuur pas later wordt afgerond. De Commissie vindt het onterecht dat dit onderzoek wordt doorgeschoven. De uitkomsten hiervan zijn namelijk belangrijk voor het luchthavenbesluit.

Na aanvulling 2 maanden later wordt de MER goedgekeurd.
MER 2014 Milieu Effect Rapportage 20-12-2018
Download hier de MER 2014

2013

Mei

Het is aan de Alders-tafel duidelijk dat er een herindeling nodig is van het hogere luchtruim, waar nu het Schipholverkeer doorheen gaat. Die herindeling is cruciaal: als de Lelystad-vliegtuigen niet door dit deel van het luchtruim mogen vliegen, moeten ze veel langer laag blijven en veroorzaken ze meer geluidsoverlast.

2012

September

Uiteindelijk verschijnt de Luchtruimvisie
Opvallend is dat deze het advies van Alders om een MAS te hanteren niet blijkt te volgen, er komen twee TMA’s: een voor Schiphol en een voor de rest van Nederland (Holland Regional). Download/bekijk het rapport van de luchtvaartvisie hier.

Verder wordt besloten tot een integratie van de militaire en civiele verkeersleidingen (internationaal al algemeen gebruik). Militair vliegverkeer zal verplaatst worden.

Maart

Het Aldersadvies Lelystad Airport verschijnt – de luchtruimvisie is dan nog niet beschikbaar. Door zich te focussen op de directe omgeving van het vliegveld (Flevoland) is het probleem ‘beheersbaar’ gemaakt. Evenwel de omliggende gebieden (het Oude Land) krijgen in het advies weinig aandacht, en dit is de oorzaak voor veel narigheid in de toekomst. Download het Aldersadvies.
Download het rapportAlders adviseert een Multi Airport System (MAS) om verkeersverdelingsproblemen te voorkomen en volgt hiermee het Schiphol Group advies (hoewel ook in zo’n context de verkeersverdeling in overeenstemming met de Europese regelgeving een uitdaging blijft)

2011

December

De Raad van State vernietigt de aanwijzing luchthaventerrein Lelystad Airport met als voornaamste motief, het ontbreken van luchtroutes.
Naar aanleiding daarvan wordt de Luchtvaartwet herzien, in die zin dat bij kleinere luchthavens dergelijke routes niet meer nodig zijn om een luchthavenbesluit te kunnen nemen – en jazeker, Lelystad Airport valt inderdaad in die categorie.
Bovendien wordt in de nieuwe Wet Luchtvaart het procederen via de bestuursrechter uitgesloten. Dit maakt de gang naar de RvS in het vervolg onmogelijk.

Augustus

Inmiddels is de zomer aangebroken en de luchtruimvisie is niet klaar. Deze zal nog op zich laten wachten tot september 2012. Toch wil de minister Alders aan de slag hebben. In een lange brief betoogt de minister dat dat kan met name vanwege de economische crisis: er wordt toch minder gevlogen, zowel civiel als militair, dus is de situatie in de lucht minder nijpend. Verder wordt nog wat gegoocheld met nieuwe technieken, preciezere routes, en toekomstige verplaatsing van militaire activiteiten. Daarmee geeft de minister aan Alders een ‘stevige’ basis om verder te kunnen.

2010

December

Het antwoord van de minister (de heer Eurlings van V&W) volgt. Hij onderkent de noodzaak van een luchtruimvisie. Tijdsframe: de visie zal er liggen in de zomer van 2011, Alders wordt gevraagd zijn advies daarop te baseren in najaar 2011.

September

Nu pas meldt Alders in zijn brief aan V&W, VROM en Defensie dat “van een eenvoudige inpassing van het vliegveld Lelystad geen sprake kan zijn”. Bovendien signaleert hij knelpunten rond de Oostvaardersplassen en andere Natura2000 en EHS gebieden.

Juli

Het LVNL/To70 rapport uit 2009 viel niet in de smaak en dus wordt het NLR (Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium) gevraagd opnieuw onderzoek te verrichten. Hun rapport is getiteld Luchtzijdige inpassing Lelystad (download rapport hier). Herhaaldelijk wordt in dit rapport aangegeven dat hierbij de inbreng van de LVNL onontbeerlijk is. Bovendien stellen zij vast: “Een onderzoek naar de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen van de luchtzijdige inpassing van Lelystad vraagt om een brede en integrale aanpak ten aanzien van het gehele Nederlandse luchtruim”.

Echter, stellen zij vast: “de vraagstelling van de opdrachtgever is specifiek gericht op de luchtzijdige inpassing van Lelystad in relatie tot Schiphol … Voor de kabinetsformatie dienen de resultaten beschikbaar te zijn ten behoeve van beleidskeuzes in de eerste week van juli 2010. Gezien de gestelde periode en de vraagstelling van de opdrachtgever heeft dit onderzoek zich daarom zoveel mogelijk gericht op het deelprobleem Lelystad-Schiphol”.

2009

December

Alterra Rapport: Uitbreiding vliegverkeer Lelystad Airport en alternatieve locaties in relatie tot “Natuurontwikkeling” in de regio
Toen het aanwijzingsbesluit er al lag, verscheen dit rapport. Vanuit verantwoord natuurbeheer adviseert het om niet over de Natura2000 gebieden te vliegen onder de 2000 meter, en Ketelmeer en Vossemeer volledig te vermijden. Dit advies zegt het niet met zoveel woorden maar de implicatie is duidelijk dat uitbreiding van Lelystad Airport voor groothandelsverkeer eigenlijk niet mogelijk is. Het rapport wordt buiten het Alderstafel dossier gehouden en bereikt ook de TK niet.
Bovendien is de uitbreiding van het vliegveld op dat moment al een politieke realiteit. Download het rapport hier

November

Aanwijzingsbesluit van het luchtvaartterrein Lelystad
Op 4 november 2009 het aanwijzingsbesluit van het Luchtvaartterrein Lelystad gepubliceerd. Dit besluit biedt al ruimte voor 5.000 vliegbewegingen per jaar voor vliegtuigen van het type Boeing 737 en Airbus 320, met een verlenging van de baan van 1.250 tot 2.100 meter. Er is dan nog geen vogel-gerelateerd onderzoek beschikbaar (noch vanuit natuurbeheer noch vanuit vliegveiligheid). Ook nul onderzoek naar geluid, uitstoot en andere milieuaspecten.

Oktober

Motie De Rouwe en Cramer
Onwetend van het negatieve LVNL/To70 rapport uit juli, dat de TK niet bereikte, dienen kamerleden Sander De Rouwe (CDA) en Ernst Cramer (CU) een motie in die uitspreekt “dat het mogelijk zou moeten zijn om de aan- en uitvliegroutes rond de huidige locatie van de luchthaven Lelystad zodanig vorm te geven dat deze een goede afwikkeling van het verkeer rond Schiphol niet belemmert”. De motie wordt breed aangenomen. Download/bekijk de motie.

Juli
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) adviseert in een rapport uitgebracht door To70 dat:
.. een vliegveld bij de hoofdstad van Flevoland een heel slecht idee is. Schiphol ligt als een ‘balkon’ boven Lelystad, schrijft LVNL. Om het Schipholverkeer niet te hinderen – een harde voorwaarde – moeten de vliegtuigen van en naar Lelystad onder het luchtverkeer van en naar Schiphol blijven. Oftewel: het Lelystad-verkeer moet laag blijven.
Dit advies wordt terzijde gelegd en de voorbereidingen voor het vliegveld gaan onverminderd door.Bekijk hier de tekst van Zembla uit 2019 over hoe dit geheime rapport tot voor kort nooit openbaar werd.
Download hier het rapport
Maart

Alderstafel Lelystad wordt opgericht opgericht. Het is een klassiek polderoverleg waarin alle betrokkenen – gemeenten, provincies, omwonenden, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), het ministerie, Schiphol – aan tafel zitten om samen te bekijken hoe Vliegveld Lelystad zo goed mogelijk kan worden ingepast, met zo min mogelijk overlast voor omwonenden.

2008

Mei

Schiphol wil groeien, dat kan op huidige locatie niet ongeremd doordat omwoners er last van hebben en dus afspraken omtrent groei hebben afgedwongen.

In 2008 adviseert Alders de groei van Schiphol te laten opvangen door twee regionale vliegvelden: Eindhoven en Lelystad.

2007

Mei

Publicatie Lange Termijn Visie door de Schiphol Group.
Schiphol wordt bestemd voor Mainportgebonden verkeer (internationaal netwerk); niet Mainportgebonden verkeer (vakantievluchten) moeten uitgeplaatst naar de vliegvelden van Eindhoven en Lelystad. Over de verkeersverdeling: Het zal … overigens niet eenvoudig zijn om een verdeelsleutel op te stellen die de markttoets doorstaat.”
Lees hier de publicatie

1993

Januari

Schiphol Group neemt Vliegveld Lelystad over
De naam werd Lelystad Airport en groeide uit tot een belangrijke luchthaven voor de zakelijke luchtvaart.