Noodzaak Lelystad Airport is vervallen

Lelystad Airport is ontworpen/ bedoeld als overloop luchthaven van Schiphol. Omdat op Schiphol schaarste is, zou Lelystad Airport vakantievluchten kunnen overnemen van Schiphol zodat er op Schiphol ruimte blijft voor toename van intercontinentale vluchten.

Meer weten over de ‘overloop’ functie van Lelystad Airport? Hier vind je meer informatie.

Op 15 september jongstleden schrijft minister van Nieuwenhuizen hierover:

“…In maart 2020 heeft het kabinet besloten om de opening van Lelystad Airport uit te stellen van november 2020 tot november 2021. Door de corona crisis is de schaarste aan capaciteit en slots op Schiphol en Lelystad tijdelijk niet meer aan de orde, gezien de sterke afname van vluchten op Schiphol. De urgentie voor openstelling van Lelystad Airport in 2020, als overloop luchthaven, is dus op de korte termijn niet meer aanwezig. Het is van groot belang dat besluitvorming over de openstelling van Lelystad ook plaatsvindt in het licht van de situatie na de corona crisis.
…”

Ofwel: Vanwege de sterke afname van vluchten op Schiphol vervalt de noodzaak om Lelystad Airport te openen.

De komende 5 jaar geen noodzaak

Uit de volgende onderzoeken en publicaties blijkt dat het vervallen van de noodzaak tot opening van een nieuw vliegveld niet alleen geldt voor 2020, maar voor de komende 5 jaar.

 • Europees Economisch en Sociaal Comité:
 De toekomst van het luchtvervoer in de EU tijdens en na de coronacrisis
  16 september 2020
  …Hoewel de luchtvaartsector eerder al te maken heeft gehad met crises (bijv. de terroristische aanslagen en de sluiting van het luchtruim in 2001, de uitbraken van het SARS- en het ebolavirus, de wereldwijde financiële crisis in 2008 en de sluiting van het Europese luchtruim tijdens de verspreiding van vulkanisch as in 2010), is de huidige crisis van een ongekende omvang. Volgens de laatste prognoses zal de sector niet vóór 2024 zijn hersteld….
 • ACI, Luis Felipe de Oliveira (director general, Airport Council International World)

  29 oktober 2020
  …We verwachten wereldwijd herstel rond begin / midden 2023, maar bepaalde delen van de wereld zullen zich pas in 2024-2025 herstellen…
 • Minister van Financiën W.B. Hoekstra en de minister van Infrastructuur en Waterstaat C. van Nieuwenhuizen – Wijbenga

  3 november 2020
  Uitspraak in: Goedkeuring herstructureringsplan KLM
  …Hierbij is sprake van een geleidelijk herstel, leidend tot vergelijkbare reizigersaantallen in 2025 ten opzichte van 2019. In dit scenario wordt er onder meer vanuit gegaan dat er sprake is van een structurele afname van de vraag vanuit de zakelijke markt vanwege een veranderende manier van werken…

Het is hiermee aannemelijk gemaakt dat er in de komende 5 jaar geen sprake is van schaarste aan slots op Schiphol en een noodzaak voor het creëren van ruimte op Lelystad Airport.

Onnodige kosten: 365.000 per maand

Nu reeds worden elke maand aanzienlijke kosten gemaakt voor de exploitatie van een luchthaven die enkel voor de General Aviation wordt gebruikt. De kosten voor de komende 5 jaar om door te gaan op dezelfde voet zijn enkele tientallen miljoenen euro’s, alleen het loon van de luchtverkeersleiding die er nu is geïnstalleerd zal voor vijf jaar op een kleine 30 miljoen komen.

Zoals eerder door de minister aangegeven dienen nog een aantal zaken te worden afgerond alvorens de luchthaven voor groot handelsverkeer kan worden geopend, zoals een Natuurvergunning; verbeterde aansluitroutes opgenomen in een luchtruimherziening, afgestemd in Europees verband, alsmede afronding van lopend overleg met de Tweede Kamer.
Een opschorting van de opening geeft mogelijkheid tot een zorgvuldige voltooiing van het proces.

De toekomst is ongewis

Het is duidelijk dat er sprake is van een systeemcrisis in de luchtvaart waarvan de uitkomst op dit moment nog ongewis is. De huidige situatie noopt dus ook tot een pas op te plaats. Zeker niet verder gaan met investeringen in historische en achterhaalde ontwikkelingen.

Het is van cruciaal belang om in de nabije toekomst in te kunnen spelen op de gevolgen van een nieuwe realiteit in de luchtvaartsector. Zie ook in dit verband de brief van de ministers Hoekstra en Nieuwenhuizen van 3 november j.l. aan de Tweede Kamer. Daarin stellen zij o.a. dat er in een herstel van de luchtvaartsector in 2025 er vanuit gegaan kan worden dat er “een structurele afname van de vraag vanuit de zakelijke markt zal zijn vanwege een veranderde manier van werken”.

Voor KLM is er ook nog een extra complicerende factor die de onzekerheid vergroot. Het is op dit moment heel onduidelijk hoe de relatie met AirFrance zich zal ontwikkelen maar de uitkomst van dit proces is wel bepalend voor de toekomstige vorm van KLM.
Het is nu zaak om eerst de duidelijkheid te verkrijgen om op basis daarvan te gaan investeren in nieuwe zakelijke modellen van KLM en Schiphol met als doel de voor Nederland essentiële economische functie te behouden en te versterken.