Verzet tegen Lelystad Airport neemt nog altijd toe: actiegroep Almere sluit zich aan

Onlangs heeft ook Vlieghinder Almere zich aangesloten bij SATL, de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. Hiermee staat de teller inmiddels op 21 actiegroepen die zich verenigen in SATL.

Gezamenlijk verzet van burgers neemt toe

De groei van het aantal actiegroepen dat zich verenigt in SATL laat zien hoe menens het de burgers is en dat het gezamenlijk verzet tegen Lelystad Airport nog altijd toeneemt.

De inmiddels 21 groepen van bezorgde burgers verzetten zich gezamenlijk tegen de voorgenomen schadelijke laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport. En tegen de werkwijze van Schiphol en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat dat zich kenmerkt door gebrek aan openheid, fouten en misleiding. Met nieuwkomer versterkt SATL haar positie, wordt expertise samengebracht en vergroot ze haar achterban en bereik.

Laagvliegroutes nog altijd niet opgelost

Inmiddels is de opening van Lelystad Airport 4x uitgesteld. Uitstel vanwege door de actiegroepen aangetoonde grove fouten in zowel de berekening van de geluidsoverlast (2018) als de stikstof berekeningen (2020). Berekeningen die consequent uitvielen in het nadeel van burgers. Ten aanzien van de stikstofberekeningen heeft SATL onlangs ook aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte, misbruik van gezag en verduistering van bewijs. Hierbij zijn ambtenaren van het ministerie van I&W, de directie van Schiphol en hun adviesbureaus betrokken.

Ondanks beweringen van het ministerie van I&W, in onder meer de recente concept Luchtvaartnota, dat de schadelijke laagvliegroutes zouden zijn opgelost, is het tegenovergestelde waar. Mocht Lelystad Airport ooit open gaan, dan krijgen bewoners en ondernemers uit vijf provincies permanent te maken met  laagvliegende vliegtuigen.

Krachten bundelen voor een gezonde leefomgeving

Bernhard van de Ven van ‘Vlieghinder Almere’: ‘De omvang van het vakantie-vliegverkeer is volledig uit de hand gelopen. De schade die het laagvliegen boven Flevoland (bij Almere op 500m hoogte) met zich mee brengt staat in geen verhouding tot de opbrengst. Daarom is het belangrijk om de krachten te bundelen voor een gezonde leefomgeving.

 Meer informatie

Lees hier meer over SATL.

Hier vind je meer over de aangesloten actiegroepen.

Lees hier meer over de schadelijke laagvliegroutes en hier meer over de aangifte.

Wil je meer informatie over de burgerbeweging SATL? Hier vind je onze contactgegevens.