stillere vliegtuigen

“Vliegtuigen worden steeds stiller?”

In de luchtvaartnota wordt maar liefst 24 keer herhaald dat vliegtuigen in de toekomst schoner en stiller zullen zijn. Maar enig onderzoek naar de bronnen hiervoor wijst uit:

Er is geen garantie dat geluidsoverlast minder wordt omdat vliegtuigen stiller worden!
–> Meer vliegbewegingen omdat het geluid afneemt is niet te verantwoorden.

Dit wordt onder andere gebaseerd op de resultaten van een studie door NLR; (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum d.d. 8 oktober 2019a. “Hoeveel stiller worden toekomstige vliegtuigen? – Analyse vlootontwikkeling richting 2050.” Vindplaats: www.luchtvaartindetoekomst.nl. Download het onderzoek hier)

Het onderzoek durft zelf géén garantie te geven over afname van geluid.

Wat ze wél zeggen is: Wanneer de vliegtuigen worden vervangen door nieuwere types van gelijk gewicht is er met name een afname in geluid bij de start.
MAAR wanneer deze vervangende vliegtuigen groter en zwaarder zijn, wat de laatste jaren steeds de ontwikkeling is omdat er steeds meer passagiers worden vervoerd in grotere vliegtuigen, dan wordt deze geluidswinst teniet gedaan. Citaat:

“Indien vliegtuigen in de vloot geruild worden voor een groter type:
– Weinig effect op relatieve geluidniveaus
Toename van absolute geluidniveaus
– Dit kan reducties door technologische vooruitgang (deels) teniet doen”

In het onderzoek wordt verder uitgebreid gefantaseerd over een heel ander soort vliegtuig wat geluidsarmer zou zijn, maar de vliegtuigen die nu en de komende jaren verkocht worden en weer 20-30 jaar mee zullen gaan worden gekocht bij vliegtuigfabrikanten die dit niet op het menu hebben staan.

Kortom –>Er is geen enkele garantie dat vliegtuigen in de toekomst stiller zullen zijn.

Alders: effect stillere vliegtuigen nagenoeg nul

11-2-2019 Het effect dat stillere vliegtuigen hebben op de leefbaarheid is niet of slechts beperkt waarneembaar. Dat stelt Hans Alders in zijn verslag van het mislukte overleg van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Hij zegt dat een stiller vliegtuig dat overvliegt nog steeds een erg hoog volume produceert, dat niet of als amper minder geluid wordt ervaren vergeleken met een ‘oud’ vliegtuig. Vervolgens worden het meer vliegtuigen, waardoor de overlast dus groter wordt. Lees hier het artikel