Dit kan jij doen

Kom in actie! Er is veel dat je kunt doen. Je kunt je op allerlei manieren inzetten tegen Lelystad Airport en tegen laagvliegen. Bijvoorbeeld door een donatie te doen of je aan te melden voor de e-mail nieuwsbrief. Ook kan je je buren, dorps- of stadsgenoten informeren of je aansluiten bij een van de actiegroepen.

Er is van alles mogelijk. Kijk hoe jij kunt bijdragen aan een rustige, veilige en gezonde omgeving.

Sluit je aan

Samen staan we sterk. Sluit je aan bij een lokale actiegroep en zet je in. Bijvoorbeeld door het ondersteunen bij acties of door specifieke kennis en expertise in te zetten. Een overzicht van alle bij SATL aangesloten actiegroepen vind je hier.

Of wil je met jouw actiegroep aansluiten? Samen staan we sterk. Stuur dan een bericht naar [email protected].

Meten is weten: meet zelf geluidsoverlast

Omdat er op dit moment al op veel plekken in Nederland veel te laag en luidruchtig wordt gevlogen richting Schiphol is het goed om dit te registreren.

De mensen van Schipholwatch hebben een 'app' ontwikkeld voor op je telefoon die dit heel nauwkeurig kan.

Lees meer over de app en de ontwikkelaars op:
https://schipholwatch.nl/2019/05/15/over-onze-app-explane/

Download de gratis app

Met deze app bent u in staat vliegherrie vast te leggen en te documenteren. Alle metingen worden openbaar gemaakt op https://reports.explane.org. Met deze informatie hopen we alle stakeholders (omwonenden, media, politici, bestuurders) te informeren over de werkelijke impact van vliegtuiglawaai.

De app is gebouwd door Roelof Meijer. Wilt u ook een app laten bouwen? Neem dan contact met hem op voor een vrijblijvende offerte. Roelof is te bereiken via [email protected].

Doneer

De mensen van SATL en de belangengroepen doen dit vrijwillig en onbezoldigd. De kosten van onderzoek, het inwinnen van expertise,  juridisch advies en het geven van voorlichting zijn stevig en worden geheel betaald uit giften en donaties. Uw bijdrage wordt dan ook heel erg op prijs gesteld. 

Stichting Laagvliegen NEE (waarin de samenwerkende groepen zijn verenigd) heeft een ANBI-status. Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.


Totaal: € -Of maak geld over op de "ouderwetse" manier. Ons rekeningnummer is: 

NL 74 RABO 033 744 8531 t.a.v. Stichting Laagvliegen Nee.

Zegt het voort

Informeer mensen in je omgeving. Buren, dorps- en stadsgenoten. Zodat zoveel mogelijk mensen zich bewust zijn van de impact van laagvliegen en de opening van Lelystad Airport. Wijs ze bijvoorbeeld op deze website, de websites van de actiegroepen, de nieuwsbrief en de social media kanalen.

Zo zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

 

Het is belangrijk goed geïnformeerd te zijn. Meld je aan zodat we je op de hoogte kunnen houden van het laatste nieuws, als we een actievoeren of hulp nodig hebben.

Bestel het boek 'Schiphol Regeert'

Het boek kunt u bij ons bestellen hiervoor vragen wij een bijdrage in de kosten dmv een donatie van €15,- (Een hoger bedrag doneren mag uiteraard ook en is van harte welkom!)
Dit kunt u hieronder doen door het formulier in te vullen:


 


Totaal: € -In het steeds maar uitbreidende dossier van Lelystad Airport heeft de VVR (verkeers-verdelings-regeling) altijd een centrale rol gespeeld. Het is van het begin af aan nooit de bedoeling geweest dat er op Lelystad Airport 'autonome groei' zou plaatsvinden. Lelystad Airport had alleen bestaansrecht om vluchten van Schiphol over te nemen, opdat er op Schiphol ruimte vrij zou komen voor intercontinentale vluchten. Om zo de luchtvaart te laten groeien.

In de loop der jaren is hier zoveel over gepraat en gedraaid dat we alles op dit dossier eens op een rijtje hebben gezet en dit heeft geresulteerd in een heus boek:

Lelystad Airport kan niet, en dat was in 2007 al bekend

Het is een deerniswekkend relaas: de reconstructie van 13 jaar Lelystad Airport in een uitgave van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL). Al die tijd al weten eigenaar Schiphol en vele betrokken ambtenaren dat het openen van een overloopluchthaven voor Schiphol juridisch onhaalbaar is. Consequent houden zij hun kaken echter stijf op elkaar. De Tweede Kamer heeft al vier Kabinetten het nakijken.

SATL dook archieven in en spitte bijna drie decennia aan Kamerstukken, amendementteksten, onderzoeken en Kamerdebatten uit. Het resultaat is Schiphol regeert, een bijzonder leesbaar boek, dat een feitelijke en toch bondige chronologie geeft van de totstandkoming van een omstreden verkeersverdelingsregeling voor Schiphol en Lelystad Airport. Het biedt een ontluisterende inkijk in de verhoudingen tussen Schiphol, ambtenaren, bewindslieden en parlement. De vraag die uiteindelijk blijft hangen: wie houdt wie hier nou eigenlijk voor de gek?

Lees nog meer over het boek op deze pagina: Het boek 'Schiphol Regeert'

schiphol-regeert

De digitale versie van het boek is te downloaden met deze link