Stikstof

Stikstof

Stikstof (een teveel hiervan) schaadt de natuur. Een teveel aan stikstof is al  jaren een probleem, daarom is wettelijk vastgelegd dat Nederland haar stikstofuitstoot terug dient te brengen naar een maximaal toegestane nivo. Hiervoor werd de PAS in werking gesteld 'stikstofruimte' werd gecreëerd door dit elders te compenseren. Maar in 2019 oordeelde de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid niet deugt en in strijd is met Europese natuurwetgeving. Het gevolg: in een klap lagen vele bouwprojecten stil en moest er alsnog een natuurvergunning worden aangevraagd. Ook voor de luchtvaart zijn er gevolgen.

Het kabinet heeft Commissie Remkes gevraagd om breed advies te geven. Voor de luchtvaart vroeg de minister of het advies eerder kon worden gegeven en dat resulteerde in een vervroegd advies. SATL ontdekte grote fouten in de stikstof berekeningen en mocht dit aan de Commissie Remkes presenteren. De conclusie van Remkes was helder: 'Niet alles kan'. De luchtvaartsector mag alleen groeien als de stikstofuitstoot is afgenomen. Vliegveld Lelystad mag niet open, zolang de uitstoot niet verminderd wordt.

Een toename van de uitstoot door de luchtvaart heeft direct gevolgen voor de ruimte voor de bouwsector, boeren, wegverkeer en ligt daarom erg gevoelig.

De ontdekte fouten in de stikstofberekeningen van Lelystad Airport zijn zij grote fouten waarmee Schiphol en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitstoot  'omlaag' rekenden met als gevolg dat er geen milieuvergunning hoefde te worden aangevraagd.
Dit is bevestigd door zowel RIVM als de commissie m.e.r.

De Feiten over stikstof en Lelystad Airport

Dossier Lelystad Airport

EenVandaag heeft een uitgebreid dossier aangelegd over Lelystad Airport. Deze vind je hier.

Ga hier naar de laatste reportage: 'Opnieuw forse fouten'.

Handige links

Wat is het effect van teveel stikstof op de natuur? Lees het uitgebreide artikel van Milieu Centraal.

Wat zijn de consequenties van het afschaffen van de PAS (Programma Aanpak Stikstof)? Lees hier meer over de PAS 

Dit filmpje geeft een toelichting op stikstof en PAS:

Het advies van Adviescollege Stikstof 'commissie Remkes'

Commissie Remkes heeft de opdracht gekregen om de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Hier vind je de drie rapporten (klik op de afbeelding om ze te downloaden).