Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

Met het bekend worden van de aanvliegroutes voor Lelystad Airport ontstonden bij omwonenden in de wijde regio ook grote zorgen over geluidsoverlast. Meer over het schadelijke effect van geluidsoverlast op gezondheid is te vinden op deze pagina.

Vanuit de overheid en het ministerie en Schiphol wordt steevast beweerd dat het met de geluidsoverlast van Lelystad Airport wel mee valt. Bij bestudering van de stukken die hieraan ten grondslag liggen, blijkt dat er structureel wordt uitgegaan van veel minder geluidshinder dan realistisch te verwachten is. Berekeningen blijken onjuist, er wordt bewust gebruik gemaakt van verouderde rekenmethodes en het werkelijk gemeten geluid blijkt steevast hoger dan de berekende geluidsoverlast. Ook met de zgn 'belevingsvlucht', bedoeld om een realistische indruk te geven van de te verwachten geluidsoverlast, bleek van alles mis. Uiteraard bleek de daadwerkelijke geluidsoverlast substantieel groter. Lees hier het rapport  van Leon Adegeest van SATL: "Analyses Belevingsvlucht".

Tot op de dag van vandaag blijven de geluidsberekeningen zeer discutabel. Zo blijken de berekeningen niet extern gevalideerd en is geen optelsom gemaakt met de bestaande geluidsoverlast. Alle listen worden uit de kast getrokken om de geluidsoverlast te bagatelliseren.

Mocht Lelystad Airport open gaan, dan krijgen omwonenden in de verre omtrek van de vliegroutes te maken met aanzienlijke en almaar groeiende (door continue groei van aantal vliegbewegingen) geluidsoverlast. Een schrikbeeld voor velen.

De feiten over geluidsoverlast:

  • Ruim 1 miljoen mensen wonen onder de laagvliegroutes en zullen geconfronteerd worden vlieglawaai dat kan oplopen naar meer dan 65 dB (decibel);
  • Het voorlopige doel is 45.000 vluchten per jaar en met vliegtijden tussen 06.00 uur en 00.00 uur betekent dat gemiddeld elke 8 à 9 minuten een laagvliegend vliegtuig;
  • Het ministerie en Schiphol berekenen geluidsoverlast in plaats van meten. De geluidsberekeningen in de diverse rapporten blijken keer op keer te laag uit te vallen;
  • Ook uit geluidsmetingen tijdens een zgn belevingsvlucht (een Boeing vloog de toekomstige laagvliegroutes) in 2018 bleek dat het werkelijk gemeten geluid op alle meetpunten aanzienlijk hoger ligt dan het berekende geluid; 
  • De geluidsberekeningen blijven uiterst discutabel. Zo ontbreekt de cumulatie van vliegverkeer Lelystad èn Schiphol, noodzakelijk voor een volledig beeld. Zo bleken de berekeningen niet extern gevalideerd (terwijl dat wel was toegezegd aan de Kamer) en wordt bewust gebruik gemaakt van verouderde rekenmethodes;
  • Waarom geluidsmetingen geen samenhang met de mate van geluidsoverlast laten zien lees je hier;
  • Het ministerie van I&W en Schiphol beweren graag dat opening van Lelystad Airport per saldo leidt tot minder geluidshinder in Nederland. Dit is helaas een list. Mocht Lelystad Airport openen, dan zal de geluidsoverlast, óók voor omwonenden van Schiphol, toenemen.
  • Lees op deze pagina het effect van geluidsoverlast en slaapverstoring op de gezondheid
  • Lees op deze pagina de berekeningen die aantonen dat "stillere vliegtuigen" nog net zoveel geluid produceren

Geraadpleegde experts:

Dr. ing. P. Sijtsma
Advanced AeroAcoustics B.V.

Ing. W. van der Veen
Akoesticus

Dr. ir. L. Adegeest
Consultant. Afgestudeerd in maritieme techniek TU Delft. Gepromoveerd  op onderzoek scheepsbewegingen .

 

Wat kan je qua geluidsoverlast verwachten?

De meest gestelde vraag is wel: Wat kan ik verwachten aan geluidsoverlast? Zoals in de feiten aangegeven, is het voorlopige (let wel: voorlopig, want het aantal van 100.000 is ook al gevallen ...) doel: 45.000 vliegtuigen. Dat betekent 7 tot 8 vliegtuigen per uur.

De geluidsoverlast is afhankelijk van vele factoren. Oa. het type vliegtuig, de belading, of het vliegtuig horizontaal vliegt, stijgt of daalt en uiteraard: de vlieghoogte. Ook is de geluidshinder anders overdag dan 's nachts en anders  in open landelijk gebied dan in dicht bebouwd gebied.

Marjolein Arissen van HoogoverWezep schreef een goed artikel, waarin ze haar ervaringen beschrijft. Lees het artikel hier.

Wil je een idee van geluidsoverlast van vliegtuigen op 1800 meter hoogte?  Zo laag komen ze over van en naar Lelystad Airport. Bekijk dan het filmpje.

Verder interesante links tav geluidsoverlast

Nationale Ombudsman: 'Gesprek over regierol minister I&W rond meldingen geluidsoverlast vliegvelden'

Februari 2020: Vanwege het uitblijven van enige reactie van de minister van I&W, herhaalt de Nationale Ombudsman zijn oproep. Lees hier meer.

Nationale Ombudsman: 'Ik wil met de minister van I&W in gesprek over de rol van de overheid bij de behandeling van meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer.'

Juli 2020. De Nationale ombudsman wil met de minister van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over de rol van de overheid bij de behandeling van meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer. De impact van deze geluidsoverlast kan voor omwonenden groot zijn. Over de overlast spelen al jarenlang discussies. Lees hier meer.

De Stentor: 'Opnieuw twijfels over de geluidsberekeningen van Lelystad Airport'

Oktober 2019. Er is wederom twijfel gerezen over de mate van geluidsoverlast die vliegtuigen van en naar Lelystad Airport in de toekomst veroorzaken. Zowel partijen in de regering als de oppositie eisen opheldering van minister Cora van Nieuwenhuizen. Ze vrezen fouten in de geluidsberekening. Lees hier het hele artikel. 

RTVOost: 'Heeft minister de Kamer onjuist geïnformeerd over geluidsberekeningen Lelystad Airport?'

Oktober 2019. Regerings- en oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen opheldering van minister Cora van Nieuwenhuizen over de geluidberekeningen voor Lelystad Airport. Ze willen weten of de berekeningen wel voldoen aan de wettelijke rekenvoorschriften. Lees het hele artikel hier.

Geluidsdeskundige dr. ing. P. Sijtsma: 'Waarom de geluidsberekeningen van Lelystad Airport niet deugen'

Mei 2019. De geluidsniveaus in de MER-rapporten voor Lelystad Airport zijn berekend met het Nederlandse Rekenmodel (NRM). De invoergegevens hiervoor bevatten een aantal onjuistheden. Bovendien ontbreken in NRM recente wetenschappelijke ontwikkelingen, die wel geïmplementeerd zijn in de nieuwere Doc29 methode. Bij elkaar geeft dit een veel te rooskleurige voorstelling van zaken, waarop geen besluitvorming over Lelystad Airport mag worden gebaseerd. Lees hier het hele artikel.

NOS: 'Gegoochel met cijfers geluidsoverlast Lelystad Airport'

November 2018. De berekeningen van vliegtuiglawaai rond Lelystad Airport kunnen niet kloppen, schrijven geluidsingenieurs in een rapport. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) baseert zich op ondeugdelijke informatie bij beslissingen rond Lelystad Airport. Dat zeggen de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) op basis van het onderzoek. Lees hier het hele artikel.

SATL: "Analyses Belevingsvlucht" door dr. ir. Leon Adegeest

December 2018. Het betreft een kritische analyse van de rapporten  “Onderzoek geluidmetingen belevingsvlucht Lelystad Airport”, To70 en “Contra-expertise Geluid Belevingsvlucht”, DGMR (beiden oktober 2018). Conclusies: De rapportages van To70 en DGMR zijn incompleet en geven een onjuist beeld van de resultaten. Er zit wel degelijk een fout in de invoer van het rekenmodel en dat de door de Minister gehanteerde verklaring, dat het binnen de ‘bandbreedte’ valt, onjuist is. Lees het rapport hier.

NU.nl: 'Minister gaat extra geluid onderzoeken'

Juli 2018. Het vliegtuig dat onlangs een belevingsvlucht uitvoerde rond Lelystad Airport heeft meer geluid gemaakt dan vooraf was berekend. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) laat daar onderzoek naar doen. Ze zal ''deskundigen vragen naar een verklaring hiervoor''. Lees hier het hele artikel.

EenVandaag: 'Geluidsoverlast Lelystad Airport fors onderschat'

Oktober 2017. Geluidsoverlast veroorzaakt door de toekomstige vliegroutes van en naar Lelystad Airport, wordt fors onderschat. De gegevens waarmee de overlast is berekend kloppen niet en er is gebruik gemaakt van onrealistische aannames. Dit blijkt uit onderzoek van de actiegroep HoogOverijssel.  Bekijk hier het item op 1Vandaag.

De Stentor: 'Dalfser 'pitbull' Adegeest zit Dijksma dwars over vlieglawaai' 

Oktober 2017. Staatssecretaris Dijksma geeft toe dat er fouten zijn gemaakt in het geluidsonderzoek naar Lelystad Airport, waardoor het Oosten mogelijk meer herrie wacht. Zonder Leon Adegeest (51) uit Dalfsen waren deze fouten waarschijnlijk nooit aan het licht gekomen.  Lees hier het hele artikel. 

SATL/ Dr. ir Leon Adegeest: 'Analyse van de geluidstudie voor Lelystad Airport'
Augustus 2017. Door dr. ir. L. Adegeest  is een analyse gemaakt van het deelonderzoek geluid zoals dat bij het MER gevoegd is (versie 1.3 d.d. 27 juli 2017). Deze analyse is gebaseerd op de gegevens zoals die in het deelonderzoek geluid en andere openbare informatie (bijvoorbeeld zoals gepubliceerd door de Alders Tafel) terug te vinden zijn: Download het document hier. 

Plus een toelichting op de constatering dat de voor Lelystad Airport gehanteerde methode verouderd is en bovendien verkeerd is toegepast. Download het rapport hier