Gezondheid

Gezondheid

Als het gaat over de gezondheid van mensen in combinatie met vliegtuigen en luchtverkeer gaat het grofweg over twee zaken:
- Het geluid dat vliegtuigen produceren
- De uitstoot, de uitlaatgassen van vliegtuigen

Beide zaken kunnen op meerdere vlakken onze gezondheid in gevaar brengen

De feiten in beeld gebracht

In de documentaire van Rob de Wind geeft drs. L Beijderwellen een heldere uitleg over wat geluid en (ultra)fijnstof doen met je lichaam. En wat de consequenties zijn van Lelystad Airport op de gezondheid.

 

Geluid vliegtuigen

Een  onderzoek naar de effecten van vliegtuiggeluiden op slaap

In 2002 is er een uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van vliegtuiggeluiden op de kwaliteit van slaap en op de effecten die dit op het lichaam heeft. Het onderzoek is uitgevoerd door TNO ism RIVM.

Zij concluderen dat: zelfs lage maximale geluidsniveaus al een objectief meetbaar effect hebben op motorische onrust tijdens de slaap.  Lees het onderzoek hier.

Nieuwe richtlijnen WHO 2018 geluidsbelasting mensen

De WHO (World Health Organization) publiceerde in oktober 2018 nieuwe richtlijnen voor omgevingsgeluid om daarmee gezondheidsproblemen te voorkomen.

In hun publicatie schrijven zij dat recent onderzoek aantoont dat omgevingsgeluid (verkeer, bedrijven, vliegtuigen etc.) oorzaak kan zijn van meerdere gezondheidsproblemen.
Een teveel aan geluid heeft effect op de stresshormonen (zonder dat je dat voelt) die weer aan de grondslag kunnen liggen van verhoogde bloeddruk, hart- en vaatproblemen en stofwisselingsproblemen.
Doel van de publicatie is dat beleidsmakers hun inwoners hiertegen beschermen. Lees hier de richtlijnen van de WHO.

Uitstoot vliegtuigen

RIVM onderzoek

Op 27 juni 2019 publiceerde het RIVM haar eerste resultaten van het onderzoen naar het effect van ultrafijnstof op de gezondheid van kinderen.
De resultaten zijn alarmerend. Er is een rechtstreeks verband aangetoond tussen de gezondheidsklachten en verminderd long-functioneren en de hoeveelheid ultrafijnstof in de lucht.

Ultrafijn stof rondom Schiphol heeft effect op gezondheid

Lees het artikel hierover op RIVM

Uitleg over fijnstof en ultrafijnstof

Samenvatting van de informatie over fijnstof uit het rapport Laagvliegroutes Lelystad Airport slecht voor de gezondheid van Drs L. Beijderwellen en Msc S. Botschuijver.

Fijnstof, Wat is het?
De lucht die we inademen bevat naast zuurstof en andere stoffen ook hele kleine deeltjes. Deze piepkleine deeltjes worden fijnstof genoemd. Fijnstof is onderdeel van luchtvervuiling. De deeltjes bestaan voornamelijk uit giftige stoffen als zwaveldioxide, ammoniak en koolstof.

Ultrafijnstof
Deze kleine deeltjes worden ingedeeld in drie maten en de allerkleinste kleine deeltjes noemen we ultrafijnstof. Ultrafijnstof is er altijd en komt voor een deel van nature voor door natuurlijke chemische processen als actieve vulkanen.

Het grootste deel van het ultrafijnstof om ons heen komt van vervoersmiddelen zoals vliegtuigen, auto’s en schepen. Maar ook thuis ontstaat er ultrafijnstof bijvoorbeeld door het koken of door het branden van een openhaard.

Waar kom je (ultra)fijnstof tegen?
Het meeste fijnstof blijft vaak dicht bij de bron, bij snelwegen tot zo’n 200 meter er van af. Het piepkleine ultrafijnstof van snelwegen zit kilometers verderop nog in de lucht.

Fijnstof, Hoe komt het in je lichaam?
Je ademt de fijnstof deeltjes in en die komen terecht in je longen. Als ze klein genoeg zijn, zoals de  ultrafijnstof deeltjes, dan komen ze via je longen terecht in je bloed en zo in andere organen als je lever of in je hersenen.

Uit onderzoek op ratten blijkt dat een deel van de ultrafijnstof deeltjes via de slijmvliezen van de neus (van een rat) diep in de hersenen (van een rat) terecht komen en daar ontstekingen veroorzaken. Het verdere onderzoek hiernaar loopt nog.

Fijnstof heeft een bewezen negatieve invloed op het ontstaan van hart- en vaatziekten, longkanker en ziekten van de hersenen.

Inademing van fijnstof geeft direct een slecht effect op je hartslag, bloeddruk en bloedvaten.

Vooral mensen met al een kwetsbare gezondheid, zoals ouderen en mensen met een chronische ziekte, zijn nog eens extra kwetsbaar voor deze luchtvervuiling.

Op vliegvelden is een gevaarlijk hoge hoeveelheid ultrafijnstof te vinden.

zie bericht NOS 'Gezondheidsklachten door ultrafijnstof rond Schiphol'

Lees het artikel hier

 

Kijk hier naar de reportage van de Monitor over fijnstof en vliegtuigen van 29 mei 2018:

 

Ultrafijnstof gezondheid en vliegverkeer

Download de uitgebreide pdf of de samenvatting

LelystadAirportgezondheid

Samenvatting-LelystadAirportgezondheid

Lelystad Airport kan alleen aan norm fijnstof voldoen als adviesnorm WHO niet worden toegepast!

Uit de MER blijkt dat Lelystad Airport alleen kan voldoen aan de normen voor fijn stof wanneer de advies-normen van de World Health Organization [4] niet worden toegepast. Alleen als de minder strenge Nederlandse normen [3] worden toegepast, blijven de concentraties fijn stof PM10 en PM2.5 binnen de normen. Daarbij is meegerekend dat er een forse toekomstige afname van de achtergrondemissie van fijn stof verwacht wordt. Deze afname wordt volledig tenietgedaan door het Lelystad vliegverkeer.
Download het artikel "Analyse van MER-Lelystad Airport- Fijn en ultrafijn stof" 4-9-2017