Reclame Code Commissie oordeelt: Met Airportkrant handelen Provincie, gemeente en Lelystad Airport in strijd met de Reclame Code.

De Reclame Code Commissie oordeelt ondubbelzinnig duidelijk: De Lelystad Airportkrant wordt aan burgers gepresenteerd als informatieve overheidsinformatie, maar is in feite een reclameblad voor Lelystad Airport. En dat mag niet. Provincie Flevoland, gemeente Lelystad en Lelystad Airport, de uitgevers van de krant, worden verzocht niet meer op dergelijke wijze reclame te maken.

Duidelijke uitspraak: het mag niet

Een duidelijk uitspraak. De Commissie schrijft in haar oordeel onder andere: ‘De artikelen ogen op het eerste gezicht als redactionele artikelen en niet als reclame. Lezing van de inhoud van de artikelen leidt echter tot het oordeel dat deze een aanprijzend karakter hebben voor Lelystad Airport en de uitbreiding daarvan.’

‘Het is een uitspraak die je als overheid niet naast je neer kunt leggen. Mensen hebben recht op goede en zuivere informatie van de overheid. Dit is hier niet het geval en dat is zeer kwalijk’ (klager Eric Stam. Samen met SATL spande hij de zaak aan. Eerder kreeg Stam gelijk in de zaak over misleidende reclame door KLM en het gebruik van bio-fuel.)

Kosten voor 6 edities: 388.000 euro

Met de uitgave van de Lelystad Airport krant zijn flinke kosten gemoeid. De krant verschijnt in een oplage van 190.000 en na enig speurwerk blijkt dat de 6 papieren edities alleen aan redactie, productie en distributie €388.000 gekost hebben. Betaald van publiek geld door gemeente Lelystad, provincie Flevoland en Lelystad Airport.

Vervolg?

Overheden kunnen deze uitspraak niet naast zich neer leggen. De eerste kritische vragen hierover hebben Gedeputeerde Staten reeds bereikt.

Meer informatie

De uitspraak is op verzoek beschikbaar. De berekening van de kosten is gebaseerd op onderzoek naar de kosten van Lelystad Airport door FollowTheMoney, aangevuld met informatie verkregen middels twee WOB-verzoeken.

Lees ook het artikel van Eric Stam: Is de Lelystad Airport Krant niet gewoon een dure en misleidende reclamefolder?