Opening Lelystad Airport leidt tot aanzienlijke waardedaling woningen

Opening Lelystad Airport leidt tot aanzienlijke waardedaling woningen

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat woningen onder vliegroutes en nabij luchthavens in waarde dalen. Uit een recente risico analyse van bureau ‘Langhout en Wiarda’ (expert bestuursschade en omgevingsrecht) blijkt:

  • Er zijn alleen al in Flevoland, Gelderland en Overijssel ruim 9.000 woningen die in waarde zullen dalen;
  • De waardedaling van woningen kan oplopen tot 10%, afhankelijk van de toename van het aantal decibels;
  • Het totaal van de waardevermindering, ofwel schade, is €126 miljoen.

Als voorbeeld: Voor een huis in Gelderland van gemiddeld  €313.500 is de te verwachten waardedaling tussen de €9.405 en €31.350.

Download hier het rapport

langhout en wiarda

Waarschijnlijk (en helaas) is de waardedaling nog hoger:

  • De werkelijke geluidsoverlast blijkt veel hoger dan door het ministerie van I&W is berekend in de Milieu Effect Rapportage. Aangetoond is dat deze circa 3dB (decibel) meer is.
  • Berekend is hoe elke extra decibel overlast, leidt tot meer schade. Zo kan de schade van +3dB ook worden berekend. Dan blijkt dat hetzelfde huis in Gelderland niet minimaal € 9.405,- waardevermindering heeft,  maar minimaal € 15.675,-
  • Wanneer de +3dB wordt doorgerekend, dan komt de schade uit op meer dan €1,1 miljard euro!
  • En dit is alles met het oog op het voorgenomen aantal van 45.000 vliegbewegingen per jaar. Schiphol heeft (uiteraard) de wens om te blijven groeien naar 100.000 vliegbewegingen en meer ...
Factsheet nadeelcompensatie ministerie (pdf)

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van de Wet luchtvaart (Wlv) kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade (Bijvoorbeeld: Schade door waardevermindering van je huis, inkomstenderving van een camping, ongeschikt worden van een locatie enz) . In dit geval als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad.

Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In het geval van Lelystad Airport is dit op 1 april 2020. Als je de veroorzaker niet binnen 5 jaar aansprakelijk hebt gesteld, loop je het risico op verjaring en kan je een mogelijke  aanspraak op schadevergoeding kwijtraken.

Het gaat nu dus niet om het daadwerkelijk claimen van schade. Maar om het veiligstellen van het recht om later eventuele schade te kunnen verhalen.

We gaan er niet vanuit. Maar àls het vliegveld wordt geopend en je hebt schade, dan kun je schade alléén claimen als je  recht op aanspraak niet is verjaard. Doe je dit niet op tijd, dan kan je je aanspraak op schadevergoeding verliezen.

Je behoudt je recht op schadevergoeding middels een zogenaamde 'stuitings-brief'.

Voor wie is dit van belang?

Iedereen die mogelijk schade gaat ondervinden van de activiteiten als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad. Dat zijn héél veel mensen, organisaties en bedrijven. In de buurt van Lelystad Airport en onder de aanvlieg- en laagvliegroutes.

 

 

Ook gemeenten komen in actie

Inmiddels zijn meerdere gemeenten al in actie gekomen om de burgers te wijzen op de verjaringstermijn en met het beschikbaar stellen van een stuitingsbrief.

 

De Stentor 30 januari 2020

30-1-2020 De gemeente Heerde gaat inwoners helpen schadeclaims in te dienen voor de opening van vliegveld Lelystad. Daarmee moet de waardevermindering van woningen gecompenseerd worden. Hiervoor heeft de gemeenteraad maandag unaniem een motie aangenomen. Lees het artikel van de Stentor.

 

31-1-2020 Epe worstelt met het protest tegen Lelystad Airport. Waar raadsleden een tandje bij willen schakelen, trapt wethouder Jan Aalbers op de rem. Zo wil hij inwoners best wijzen op de brief voor het indienen van een schadeclaim, maar deze niet bundelen en als pakket naar ‘Den Haag’ sturen. ,,Wij zijn geen ombudskantoor.” Lees het artikel van de Stentor

 

De Stentor schreef een helder artikel over verjaring en Lelystad Airport.
Lees het artikel van de Stentor