Opening Lelystad Airport zal leiden tot talloze claims als gevolg van aanzienlijke waardedaling woningen

Opening Lelystad Airport zal leiden tot talloze claims als gevolg van aanzienlijke waardedaling woningen

Deze extra kostenpost die nu amper is meegenomen in de luchthaven begroting kan oplopen tot 1,1 miljard euro! Het indienen van claims kan al voordat er maar een vliegtuig heeft gevlogen, namelijk vanaf het moment dat de minister het vliegveld opent.

langhout en wiardaUit meerdere onderzoeken blijkt dat woningen onder vliegroutes en nabij luchthavens in waarde dalen. Uit een recente risico analyse van bureau ‘Langhout en Wiarda’ (expert bestuursschade en omgevingsrecht) blijkt:

  • Er zijn alleen al in Flevoland, Gelderland en Overijssel ruim 9.000 woningen die in waarde zullen dalen;
  • De waardedaling van woningen kan oplopen tot 10%, afhankelijk van de toename van het aantal decibels;
  • Het totaal van de waardevermindering, ofwel schade, is €126 miljoen.

Als voorbeeld: Voor een huis in Gelderland van gemiddeld  €313.500 is de te verwachten waardedaling tussen de €9.405 en €31.350.

Download hier het rapport

De waardedaling is echter hoger

  • De werkelijke geluidsoverlast blijkt veel hoger dan door het ministerie van I&W is berekend in de Milieu Effect Rapportage. Aangetoond is dat deze circa 3dB (decibel) meer is, het aantal huizenbezitters met schade is dus groter.
  • Berekend is hoe elke extra decibel overlast, leidt tot meer schade. Zo kan de schade van +3dB ook worden berekend. Dan blijkt dat hetzelfde huis in Gelderland niet minimaal € 9.405,- waardevermindering heeft, maar minimaal € 15.675,-
  • Wanneer de +3dB wordt doorgerekend, dan komt de schade uit op meer dan €1,1 miljard euro!
  • En dit is alles met het oog op het voorgenomen aantal van 45.000 vliegbewegingen per jaar. Schiphol heeft (uiteraard) de wens om te blijven groeien naar 100.000 vliegbewegingen en meer ...

Verjaringstermijn

Factsheet nadeelcompensatie ministerie (pdf)

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van de Wet luchtvaart (Wlv) kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade (Bijvoorbeeld: Schade door waardevermindering van je huis, inkomstenderving van een camping, ongeschikt worden van een locatie enz) . In dit geval als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad.

Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In het geval van Lelystad Airport was de eerste verjaring op 1 april 2020. Als je de veroorzaker niet binnen 5 jaar aansprakelijk hebt gesteld, loop je het risico op verjaring en kan je een mogelijke aanspraak op schadevergoeding kwijtraken. Je behoudt je recht op schadevergoeding middels een zogenaamde 'stuitings-brief', wanneer je deze hebt ingestuurd voor die tijd, dan is het volgende moment om dit weer te doen begin 2025, mocht het vliegveld tegen die tijd nog niet geopend zijn. We zullen hier uitgebreid over communiceren. (Zorg dat je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief)

Voor wie is dit van belang?

Iedereen die mogelijk schade gaat ondervinden van de activiteiten als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad. Dat zijn héél veel mensen, organisaties en bedrijven. In de buurt van Lelystad Airport en onder de aanvlieg- en laagvliegroutes.

Ruim 13.000 huiseigenaren en (recreatie)ondernemers hebben voor 1 april 2020 een stuitingsbrief ingestuurd!

Claims

Wanneer kan een woningbezitter een claim indienen?

Feitelijk kan dat nu al, indien je vóór 1 april 2020 een verzoek tot nadeelcompensatie hebt ingediend, dan wel de verjaringstermijn vóór die datum schriftelijk hebt gestuit. Indien je de verjaringstermijn hebt gestuit dan is deze met 5 jaar verlengd vanaf de datum van de stuitingsbrief. Dus uiterlijk vóór 1 april 2025 (of eerder naargelang de datum van de stuitingsbrief) zullen vervolgstappen met betrekking tot het indienen van een verzoek tot nadeelcompensatie moeten worden genomen. Hoewel je nu al een verzoek tot nadeelcompensatie in zou kunnen dienen is het verstandiger om te wachten tot het moment dat het luchthavenbesluit uit 2015 en de daarop aangebrachte wijzigingen onherroepelijk zijn geworden. Vanaf dat moment is (pas) met definitieve zekerheid te zeggen op welke wijze van vliegveld Lelystad en de laagvliegroutes gebruik mag worden gemaakt. Het valt namelijk niet uit te sluiten dat zich nog (belangrijke) wijzigingen zullen gaan voordoen. Dit hoeft niet te betekenen dat de luchthaven al in gebruik is genomen. Het is van belang om de ontwikkelingen goed in de gaten te blijven houden en tijdig actie te ondernemen.

Hoe wordt de claim beoordeeld?

De claim wordt beoordeeld via een zogeheten vergelijkingsmaatstaf, waarbij er een vergelijking wordt gemaakt tussen het regime vóór en na het luchthavenbesluit van 1 april 2015 (en de wijzigingen daarop). Hierbij wordt o.a. gekeken naar hetgeen vergund was en vergund wordt, denk hierbij aan het aantal vluchten, het type vluchten/luchtvaarttoestellen en de (locatie van de) laagvliegroutes. Dit wordt vertaald naar de geluidsbelasting op jouw woning. Hoe groter de geluidsbelasting wordt na (definitieve) inwerkingtreding van het luchthavenbesluit van 1 april 2015 (en de wijzigingen daarop), des te groter de kans dat er aanspraak gemaakt kan worden op schade in de zin van waardevermindering van de woning (nadeelcompensatie). Dit zijn ingewikkelde procedures en het is aan te raden je hierin bij te laten staan door goede deskundigen, te denken valt aan een jurist/advocaat en/of deskundigen (geluidsdeskundige en/of een expert op het gebied van taxaties/nadeelcompensatie).

SATL heeft een expert-rapport met de berekeningen en zal tzt ook kijken hoe we mensen in verbinding kunnen stellen met de juiste adviseurs.

De schade wordt bepaald aan de hand van hetgeen is vergund, niet aan de hand van het aantal feitelijke vluchten.

Gemeenten waren in 2020 heel alert en behulpzaam om de burger te wijzen op de verjaringstermijn en met het beschikbaar stellen van een stuitingsbrief

 

De Stentor 30 januari 2020

30-1-2020 De gemeente Heerde gaat inwoners helpen schadeclaims in te dienen voor de opening van vliegveld Lelystad. Daarmee moet de waardevermindering van woningen gecompenseerd worden. Hiervoor heeft de gemeenteraad maandag unaniem een motie aangenomen. Lees het artikel van de Stentor.

 

31-1-2020 Epe worstelt met het protest tegen Lelystad Airport. Waar raadsleden een tandje bij willen schakelen, trapt wethouder Jan Aalbers op de rem. Zo wil hij inwoners best wijzen op de brief voor het indienen van een schadeclaim, maar deze niet bundelen en als pakket naar ‘Den Haag’ sturen. ,,Wij zijn geen ombudskantoor.” Lees het artikel van de Stentor

 

De Stentor schreef een helder artikel over verjaring en Lelystad Airport.
Lees het artikel van de Stentor