Minister ondermijnt met eigen onderzoek noodzaak groei luchtvaart

Economische onderbouwing in de Luchtvaartnota ter rechtvaardiging van de groei van de luchtvaart en de opening van Lelystad Airport rammelt. Dit blijkt na toetsing op verzoek van het ministerie van I&W zelf.

Onder druk van de toenemende kritiek, waaronder die van SATL, op de manier waarop het ministerie van I&W de economische effecten van de luchtvaart tot nu toe in beeld brengt heeft het ministerie als reactie besloten om deze effecten in de PLAN MER van de luchtvaartnota zelf te laten toetsen door het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) en drie hoogleraren: Erik  Verhoef  (hoogleraar Ruimtelijke Economie, VU Amsterdam, Bert van Wee (hoogleraar Transportbeleid, TU Delft) en Wouter Dewulf (academisch directeur C-MAT, Universiteit Antwerpen).

De conclusie van dit onderzoek laat weinig heel van de economische bevindingen in deze MER van de Luchtvaartnota!

‘De Plan MER geeft door het niet beschouwen van een aantal belangrijke componenten van maatschappelijke welvaart, geen beeld van de volledige economische effecten voor Nederland als geheel. Daarnaast geeft de aanpak nog geen goed zicht op de effecten van de voorkeursstrategie.’ (zie afbeelding) Hier is een link naar de pagina waar u deze documenten kunt downloaden

De toetsingscommissie adviseert in de vervolgfase meer concreet en correct uitgevoerde elementen van de voorkeursstrategie te onderbouwen met een Maatschappelijk Kosten-Baten Analyse (MKBA)
Een MKBA geeft naast inzichten in het geheel van maatschappelijke kosten en baten van de beleidsmaatregelen ook een beter beeld van de economische effecten voor Nederland als geheel.

De door de toetsingscommissie voorgestelde MKBA zien we gaarne tegemoet. In opdracht van SATL hebben de gerenommeerde economen Manshanden en Bus in 2019 een second opinion op de Verkennende MKBA beleidsalternatieven luchtvaart (Decisio/SEO 2018) uitgevoerd. (https://satl-lelystad.nl/2019/06/25/mkba/)
De conclusie van deze second opinion is dat verdere groei van de luchtvaart nadelig is voor welvaart en welzijn in Nederland. De maatschappelijke kosten overstijgen de baten. Krimp is maatschappelijk voordelig en daarin past zeker niet het openen van een nieuw vliegveld.

Conclusie en reactie van SATL in deze is dat hiermee wederom is aangetoond dat het mantra vanuit het Ministerie I&W dat ‘de groei van de luchtvaart van nationaal economisch belang is en daarom Lelystad Airport zo spoedig mogelijk open moet’ een loze kreet is waarvoor een correcte onderbouwing ontbreekt.

Dr. Manshanden: ‘de huidige kennisbasis is meer dan toereikend om in te zien dat groei van de luchtvaart maatschappelijk nadelig is, temeer daar luchtvaart voornamelijk wordt gebruikt voor consumenten op vakantie en familiebezoek. Bovendien is het juist dat segment dat sterk groeit’

Voor meer Informatie m.b.t. de uitgevoerde MKBA namens SATL:
ing. J.C.Baumann;
email: [email protected]
telefoonnummer:  0655324579