Steun ons werk!

Steun ons werk

De mensen van SATL en de belangengroepen zetten zich met hart en ziel in, zij doen dit vrijwillig en onbezoldigd. De kosten van onderzoek, het inwinnen van expertise,  juridisch advies en het geven van voorlichting zijn echter stevig en worden geheel betaald uit giften en donaties.

Uw bijdrage wordt dan ook heel erg op prijs gesteld.

Stichting Laagvliegen NEE (waarin de samenwerkende groepen zijn verenigd) heeft een ANBI-status. Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.


Totaal: € -Of maak geld over op de “ouderwetse” manier. Ons rekeningnummer is:
NL 74 RABO 033 744 8531 t.a.v. Stichting Laagvliegen Nee.