Hoorzitting Reclame Code Commissie: Overheidscommunicatie Lelystad Airport krant is misleidend

26 november is de hoorzitting bij de Reclame Code Commissie (RCC) over de Lelystad Airport krant. De RCC behandelt een klacht waarin wordt gesteld dat de krant aan burgers wordt gepresenteerd als informatieve overheidscommunicatie, maar in feite een reclameblad is voor Lelystad Airport. En dat is strijdig met zowel de Nederlandse Reclame Code als de eigen richtlijnen voor goede overheidscommunicatie.

Misleidende communicatie

Sinds 2017 geven de gemeente Lelystad, provincie Flevoland en Lelystad Airport de Lelystad Airport krant uit. De zesde edities viel in augustus op de mat van 190.000 huishoudens en was getiteld: ‘Ready for take-off’ en stelt op de cover dat ‘Aan alle voorwaarden is voldaan’. De krant is volgens gemeente, provincie en Lelystad Airport overheidscommunicatie en bedoeld om inwoners van Flevoland te informeren. De RCC behandelde vandaag de klacht over deze uitgave. De klacht gaat over het misleidende karakter van de krant, vanwege de eenzijdigheid van de informatie, opinies die als feiten worden gepresenteerd, het weglaten van argumenten en zelfs onwaarheden die verkondigd worden.

De krant is niets anders dan een zeer kostbaar reclame blaadje. Vermomd als objectieve overheidsinformatie. Dit is tegen de Reclame Code en gaat lijnrecht in tegen de richtlijnen voor overheidscommunicatie. De burger mag neutrale en waarheidsgetrouwe informatie verwachten, dit is hier niet het geval en dat is zeer kwalijk’ aldus klager Eric Stam. Eerder kreeg hij gelijk in de zaak over misleidende reclame door KLM en het gebruik van bio-fuel.

Kosten voor 6 edities: 388.000 euro

Met de uitgave van de Lelystad Airport krant zijn flinke kosten gemoeid. De krant verschijnt in een oplage van 190.000 en na enig speurwerk blijkt dat de 6 papieren edities alleen aan redactie, productie en distributie €388.000 gekost hebben. Betaald door gemeente Lelystad, provincie Flevoland en Lelystad Airport. Dit roept de vraag op of gemeente en provincie niet op een meer kosten efficiënte manier en via bestaande kanalen burgers kunnen informeren.

Dubbele pet

 Opmerkelijk gegeven is de dubbele pet van het huis-aan-huisblad de Flevopost, onderdeel van NDC media. NDC Media ontving ruim €110.000 voor de distributie van de krant. De hoofdredacteur van De Flevopost is tevens hoofdredacteur van de Lelystad Airport krant en ontving hiervoor persoonlijk ruim €20.000. De Flevopost staat bekend als fervent voorstander van Lelystad Airport. De hoofdredacteur werd door zijn opdrachtgevers verboden bij de zitting aanwezig te zijn.

Meer informatie

De klacht alsmede het verweer van de gemeente en provincie zijn op verzoek beschikbaar. De berekening van de kosten is gebaseerd op onderzoek naar de kosten van Lelystad Airport door FollowTheMoney, aangevuld met informatie verkregen middels twee WOB-verzoeken.

Wil je meer informatie? Neem contact op via [email protected]