Bestuurscultuur

Gebrekkige informatievoorziening, geen transparantie en loze beloftes

Kortgezegd kan je stellen dat inzake dossier Lelystad Airport geen sprake is van behoorlijk bestuur. Burgers, regionale politiek èn Tweede Kamer wordt stelselmatig informatie onthouden, openheid wordt tegengewerkt. En er heerst een cultuur van wantrouwen jegens burgers. Een zeer kwalijke werkwijze van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. 

'Rutte-doctrine' kenmerkt Lelystad Airport

De Rutte-doctrine is een veelzeggend begrip intussen en deze werkwijze kenmerkt ook dossier Lelystad Airport.  Een totaal gebrek aan openheid. Geen enkel oog voor de mens. De luchtvaart en het faciliteren ervan staat centraal en burger en Tweede Kamer wordt waar mogelijk buiten spel gezet. Zo wordt een overbodig nieuw vliegveld met immense schadelijke gevolgen doorgedrukt.

Ook wij ontvingen doorgaans zwartgelakte documenten op onze WOB-verzoeken. Intussen worden documenten geel-gelakt ... En onder aan dit bericht zie je een greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen jaren.  Met een herhaalde roep om informatie, openheid en behoorlijk bestuur. Bekijk onze oproep aan de Tweede Kamer.

Rutte-doctrine: Handelswijze van de overheid olv. premier Rutte, die gekenmerkt wordt door het ontbreken van openheid en een belabberde (te laat, onvolledige, foutieve ...) informatieverstrekking van de regering aan de Kamer, burgers en media. Een handelswijze waarin de mens allesbehalve centraal staat.

Keer op keer: onjuiste uitspraken en loze beloftes minister

Goed bestuur houdt ook in dat ambtenaren en bewindslieden 'te vertrouwen' zijn. Inclusief het kunnen maken van afspraken en nakomen van beloftes. Keer op keer zien we de minister, al dan niet uitgebreid in de media. of ambtenaren uitspraken doen die niet klopen of waaraan ze zich niet houden. Schaamteloos bijna. Een erg kwalijke manier van doen vinden wij.

Zo werd onder meer beloofd:

  • 'Na de luchtruimherziening zijn de laagvliegroutes opgelost' >> pertinent onwaar;
  • 'De B+-route (een van de voorgestelde routes) is niet ons uitgangspunt, we nemen alle alternatieven in afweging' >> is niet gebeurd, dus onwaar;
  • 'Ze gaan straks zo hoog vliegen dat je ze nauwelijks hoort' >> grote onzin/pertinent onwaar;
  • 'Lelystad Airport is alleen een overloop luchthaven' >> intussen heeft de minister via een achterweg de functie veranderd en autonome groei mogelijk gemaakt, dus wederom onwaar;
  • 'We gaan het vertrouwen terugwinnen!' >> niets dat daar op lijkt

Oproep burgers tot openheid en fatsoenlijk leiderschap

In september 2019 al, lang voor de landelijke discussie over de bestuurscultuur, deed Leon Adegeest namens SATL een indringende oproep aan Tweede Kamer: Het gaat goed mis! De regering verzaakt informatieplicht jegens Kamer, burger en media. Er wordt informatie achtergehouden, te laat, foutief en onvolledig geïnformeerd.

Bekijk de oproep en lees hier het hele verhaal

Niet voldoen aan Wet Openbaar Bestuur

In dossier Lelystad Airport blijft veel onduidelijk, oa. over onderbouwingen, aannames, vergunningen en calculaties. Hierover zijn vele (Kamer)vragen gesteld. Helaas waren de antwoorden ontwijkend, foutief of onvolledig. Ook is het bijna standaard werkwijze geworden om informatie goed weg te stoppen in bijlagen en om informatie de avond voor een reces te versturen. Bijzonder onprettige en overheid - onwaardige gang van zaken is onze mening.

Daarom voelen wij ons, net als vele anderen, genoodzaakt om bijvoorbeeld WOB (Wet Openbaar Bestuur) - procedures te starten.  De wettelijke termijn voor de afhandeling van WOB (Wet Openbaar Bestuur) verzoeken is 6 weken. Wettelijke termijn. Helaas voldoen de ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat niet aan de wetgeving. En als de informatie dan komt, doorgaans lang na verstrijken van de wettelijke termijnen, soms wel een jaar over datum, dan ziet deze er in de regel zo uit:

Rechtszaak gewonnen: Rechter dwingt ministerie tot openheid.

Meerdere malen heeft SATL/HoogOverijssel gevraagd om de bestanden die ten grondslag liggen aan de stikstofberekeningen voor de benodigde vergunningen. Ook na een beroep op de Wet Openbaar Bestuur (WOB) heeft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat deze niet geleverd. Nu heeft de rechter SATL/HoogOverijssel ook in het gelijk gesteld en dwingt het ministerie tot openheid. Lees er hier meer over. 

Dit is een van de vele voorbeelden. Eigenlijk te zot voor woorden, dat we via de rechter openheid moeten afdwingen omdat het ministerie de wet- en regelgeving hierover ontwijkt.

Boek 'Schiphol regeert' geeft ontluisterende inkijk

Waarom handelt een ministerie op deze manier? Waarom wordt de burger en Tweede Kamer niet goed geinformeerd? Waarom is er geen openheid?

Lees het boek 'Schiphol regeert'.  Een boek dat een ontluisterende inkijk geeft in de verhoudingen tussen Schiphol, ambtenaren, bewindslieden en parlement.

Het boek maakt glashelder hoe het kat- en muisspel van misleiden en niet-informeren van burger en volksvertegenwoordiging Tweede Kamer wordt gespeeld door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in nauwe samenwerking met/in opdracht van Schiphol.

Must-see

 

Lees ook:

  • lelystad airport stikstof raad van state
  • loze belofte van nieuwenhuizen
  • lelystad airport reclame
  • zienswijze luchtvaartnota
  • lelystad airport stikstof