Bestuurscultuur

Bestuurscultuur

Transparantie

Mandaat = regeerakkoord,- daar wordt niet vanaf geweken

Communicatie in de kamer en participatie zijn voor de bühne;
--> Het aangaan van gesprek over koers is uitgesloten

Obstakels worden uit de weg geruimd door framing  (Listen van de Luchtvaart)

Het in de politiek bekende spel van ontwijken en draaien is in ons dossier tot kunst verheven.
Cruciale informatie komt pas boven tafel als beslissingen reeds genomen zijn, sommige informatie komt nooit boven tafel
Kamervragen worden doorgaans ontwijkend, maar deels, vaak foutief en bijna altijd te laat beantwoord.
Uitstel van een vervelend gesprek over een onderwerp door extra onderzoek te laten uitvoeren, ondertussen kan problematische situatie blijven bestaan. Ongunstige onderzoeksresultaten geen aandacht geven.

Ambtenaren houden zich vaak niet goed aan de Wet Openbaar Bestuur (WOB)

Stuk van Paul:

‘Zeer bedenkelijk is dat de volksvertegenwoordiging niet adequaat, dat wil zeggen niet, niet actief, niet volledig, versluierend of ontwijkend wordt geïnformeerd.’
Uit: Schiphol Regeert. Beknopte geschiedenis verkeersverdelingsregel (VVR) Schiphol – Lelystad Airport (Z.pl. 2020).

Parlement, lokale en regionale bestuurders en burgers worden omtrent Lelystad Airport voortdurend en stelselmatig op het verkeerde been gezet door de Schiphol Groep en diens paladijnen op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de omgang met de Kamer geldt voor de bewindspersonen en hun ambtelijk apparaat doorgaans niet de vuistregel van ‘the truth, the whole truth and nothing but the truth’. Echt liegen is uitzonderling, want dat is een politieke doodzonde, maar er zijn meer vormen en gradaties van misleiding.

Niet uitputtend, een paar voorbeelden uit het dossier Lelystad Airport.

 • Versluieren en ontwijken. Standaard in dialoog met Kamer. Niet optimaal maar minimaal  informeren is het streven.

Casus: Voorbeelden te over.

 • Van A tot Z orkestreren van contra-expertises.

Casus: mail René Vrugt – zie tweet Leon

 • Onwelkome concept-rapporten en -adviezen niet officieel laten afronden.

Casus: rapport SEO 2008. Daarom aan Kamer onthouden. Achter de schermen wel degelijk gebruikt.

 • Onwelkome rapporten in de la stoppen.

Casus: LVNL./To70-rapport 2009: LA ongeschikt. (NB in opdracht ook 60.000 en 90.000 vlb.)

 • Wegmoffelen van onvermijdelijke, maar onwelkome rapporten.

Casus: Rapport SEO 2013. Onderzoek onontkoombaar, want door Alders verlangd. Resultaat vernietigend voor VVR. Als bijlage van een bijlage (brief Alders) naar Kamer sturen en terwijl Alders in zijn brief de loftrompet over VVR blijft blazen.

 • Niet gericht informeren meest bedreigde categorieën.

Casus: Noordoost-Veluwe en West-Overijssel in 2014; geen simulatie daar; niet (door)stijgen tijdens belevingsvlucht.

 • Salamitactiek

Casus:  Opknippen van besluitvorming, communicatie en inspraak B+ en dan pas aansluitroutes.

 • Informatie die achtergehouden is tot na besluit

Casus:Pas nadat het luchthavenbesluit was genomen kwam het veel eerder geformuleerde advies van de Luchtverkeersleiding op tafel

 • Ontbreken van informatie terwijl alles is opgevraagd
  Casus: Stikstof-dossier invoerbestanden 

Paul aan Leon:
N.a.v. jouw tweet over hoe Cvn/IenW Schiphol Regeert probeert weg te zetten als ‘beeld’ dat bij SATL is ontstaan, even het begin van de column van Tommy Wieringa van afgelopen zaterdag in de NRC:
‘Uit het boekje: als de werkelijkheid je niet uitkomt vervang je die door ‘het beeld’. Niet de werkelijkheid zelf maar een afbeelding ervan, zoals er zoveel afbeeldingen zijn. Heel postmodern eigenlijk. Je reduceert het feit tot een interpretatie en verandert zo zijn consistentie. Het is niet langer hard maar zacht en buigzaam. (Op dezelfde manier wordt ook van wetenschap een mening gemaakt: zo verander je goud in modder, omgekeerde alchemie.)’

WOB

Tot op heden geen lijstje gevonden, nagevraagd bij Jan

Leon aan communicatie:
Wanneer jullie je de info  over de wob’s bij elkaar hebben (de pdfs), dan wil Guido Leenders (bekend van twitter, volgt on, en zeer kritisch op overheidsfunctioneren) ze wel doorzoekbaar maken en in openarchivaris zetten zodat ze ook met Google gevonden worden. Hij heeft daar een geautomatiseerd proces voro ontwikkeld, werkt hel mooi!

 • loze belofte van nieuwenhuizen
 • lelystad airport reclame
 • lelystad airport krant