Uitstoot Luchtvaart

De uitstoot van de luchtvaart

Luchtvaartemissies zijn een grote bron van vervuiling. De uitstoot van vliegtuigen bevat oa: koolstofdioxide, stikstofoxide, waterdamp, fijnstof, ultra-fijnstof, benzeen en nog veel meer natuur- en milieu belastende stoffen die ook nog eens flink schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

De Feiten

  • Nederland brengt slechts een klein deel van de luchtvaartuitstoot in beeld, ondanks richtlijnen van de Europese Unie wordt uitstoot boven de 900m niet meegerekend;
  • Terwijl alle sectoren werken aan een vermindering van de CO2-uitstoot zal die van de luchtvaart de komende jaren alleen maar toenemen;
  • De werkelijke stikstof-uitstoot van Lelystad Airport is veel groter dan wordt voorgespiegeld
  • Ultrafijnstof vormt een gevaar voor de (volks)gezondheid het RIVM toonde dat aan, Schiphol beschermt haar medewerkers niet goed.

70% van de uitstoot van vliegtuigen wordt ondanks richtlijnen van EU NIET meegenomen

Klein plaatje: boven meerekenen tot 900m (alleen landen en opstijgen) Eronder alles meerekenen

De uitstoot en en depositie van vliegtuigen is veel groter dan waar de Nederlandse overheid mee rekent (lees mee WIL) rekenen.
Het vliegverkeer draagt voor slechts in kleine mate bij aan het stikstofprobleem, wordt Nederland voorgespiegeld. Maar dat is feitelijk niet zo.  Op papier wordt alleen de uitstoot bij starten, landen en taxiën meegenomen. Uitstoot boven de 900 meter wordt niet meegerekend, sterker nog, het ministerie weigert zelfs in beeld te brengen om hoeveel emissies het überhaupt gaat. Terwijl Europa dit wel van haar lidstaten vraagt. Bijna elk land doet dit (al jaren) op twee na. Nederland is een van de weigeraars, met als gevolg structurele onderrapportage van de uitstoot. Ook was het advies van Remkes ondubbelzinnig duidelijk: alle uitstoot van de luchtvaartsector dient meegenomen te worden in de berekeningen, en dus ook de uitstoot boven de 900 meter. Immers, alle sectoren moeten bijdragen aan de oplossing. 

Onderzoek van de TU Delft bracht de totale uitstoot van Luchtvaart in beeld en concludeerde dat 70% van de uitstoot van vliegtuigen niet wordt meegenomen. Dit laat zien dat het totale aandeel van de luchtvaart een stuk groter is wat consequenties moet hebben voor de (aanvraag van) de natuurvergunning. Download het onderzoek met alle cijfers hier: TU-Delft-Quantifying-the-impact-of-aviation-emissions

Tot in de top van het ministerie is men overtuigd dat deze uitstoot niet hoeft te worden meegenomen, lees het artikel hierover met uitspraken van DG-Luchtvaart.

Nederland negeert Europese richtlijnen waar uitdrukkelijk wordt benadrukt om alle uitstoot (inclusief boven de 3000voet) van vliegtuigen mee te nemen.

 

 

Het advies van Johan Remkes was heel duidelijk, neem alle uitstoot mee.

Nota bene op pagina 2 van zijn advies over de luchtvaart staat dit beschreven:

advies-remkes-900-meter

Download en lees het volledige advies van de Commissie Remkes over de luchtvaart hier:  PDF advies Luchtvaartsector

CO2-uitstoot luchtvaart blijft stijgen

Vliegtuigen leveren een belangrijke bijdrage aan de CO2 uitstoot.

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) berekende dat de Nederlandse luchtvaartsector in 2021  8 miljard kilo CO2 uitstootte. De uitstoot die plaatsvond in het buitenlandse luchtruim is hierin meegeteld. De uitstoot van buitenlandse maatschappijen die op Nederland vliegen, is juist niet meegeteld. De Co2 uitstoot van de luchtvaart zal, ondanks alle voorgenomen en mogelijke vernieuwingen, blijven stijgen. Dit  schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving.
Lees hier meer

 

Ultrafijnstof

Ultrafijnstof heeft een bewezen negatieve invloed op het ontstaan van hart- en vaatziekten, longkanker en ziekten van de hersenen. Inademing van fijnstof geeft direct een slecht effect op je hartslag, bloeddruk en bloedvaten. Vooral mensen met al een kwetsbare gezondheid, zoals ouderen en mensen met een chronische ziekte, zijn nog eens extra kwetsbaar voor deze luchtvervuiling. Op vliegvelden is een gevaarlijk hoge hoeveelheid ultrafijnstof te vinden. Internationale studies wijzen uit dat Ultrafijnstof niet alleen lokaal sterk verhoogd is maar ook in een gebied van 60km2 rond een vliegveld sterk verhoogd is. Lees er hier meer over

Lees ook:

  • lelystad airport stikstof raad van state
  • zienswijze luchtvaartnota
  • lelystad airport stikstof