De hagelnieuwe luchthaven staat vijf jaar werkeloos te wachten en wordt nu ingehaald door de tijd

Beter kunnen we het niet verwoorden. Toine Heijmans schreef een lezenswaardige column in De Volkskrant over een overbodige luchthaven Lelystad Airport, die is ingehaald door de tijd.

Over een halstarrig geloof in oude gewoonten, terwijl nieuwe het al overnamen. Over het werkwoord ‘Schiphollen’ en ‘Het Lelystad Airporten’, ofwel met leugens en manipulatie doen wat anderen verboden is. En over fraude, ontdekt door een onbezoldigd burger en jarenlang toegedekt door het kabinet …

‘De hagelnieuwe luchthaven staat vijf jaar werkeloos te wachten en wordt nu ingehaald door de tijd’

 

 

Trouw: Schiphol moet op zoek naar een krimpmanager

Trouw: ‘Schiphol moet op zoek naar een krimpmanager

‘ ……. Oplossing van de huidige chaos is de eerste taak voor de luchthavenleiding, een probleem dat overkomelijk is. De volgende taak voor Benschops opvolger is lastiger. De tijd dat Schiphol almaar kan doorgroeien lijkt voorbij. De luchthaven moet waarschijnlijk krimpen, wil het zijn natuurvergunning binnenhalen. Benschops opvolger zal de eerste krimpmanager in de geschiedenis van de luchthaven worden – de tijdelijke coronakrimp even uitgezonderd …..’

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. 

Lees de hele column: Trouw: ‘Schiphol moet op zoek naar een krimpmanager

Column Marcel van Roosmalen NRC: Krimp dan, Schiphol!

4 mei 2022

lees hier de hele column van Marcel van Roosmalen.

… Wat was er gebeurd? Schiphol was toch ons nationale kankergezwel dat we op z’n gemakje lieten uitzaaien naar Lelystad, Eindhoven en Rotterdam? Het was toch al bekend dat ze niets geven om het milieu, omwonenden en ganzen? Schiphol heeft toch een status aparte? We leven in een land waar u voor het milieu minder moet douchen, zodat Schiphol gewoon kan groeien. De Schiphollobby is inmiddels zo arrogant, dat ze denken dat het geloofwaardig is als ze zeggen dat ze iets gaan doen voor het milieu.

lees hier de hele column van Marcel van Roosmalen.

In deze crisis is Lelystad Airport het laatste dat we nodig hebben

9 december 2021

Ingezonden brief Trouw door Robert Tieskens, voorzitter Stichting Red de Veluwe

De hele brief lezen?

Klik hier: In deze crisis is Lelystad Airport het laatste dat we nodig hebben

In deze crisis is Lelystad Airport het laatste dat we nodig hebben

Wat gaat er gebeuren met Lelystad Airport? Niemand die het kan zeggen; nog niets er gelekt. Het enige dat we weten is wat er in de verkiezingsprogramma’s staat: ChristenUnie is tegen de opening; CDA en D66 weifelen en de VVD is ronduit voor.

Het kan dus nog alle kanten op, zelfs de goede. Dus is het de hoogste tijd om de weifelaars een handje te helpen, de CU een hart onder de riem te steken en de VVD, desnoods schoorvoetend, toch nog over de streep te trekken. En dat is natuurlijk de moeilijkste opgave.

In de optiek van de VVD moet Lelystad Airport open om daarmee het vliegverkeer van Schiphol met 10 procent te laten groeien, van maximaal 500.000 vliegbewegingen nu (voor alleen Schiphol) naar in totaal 545.000 straks (voor Schiphol en Lelystad samen).

Dat is goed voor de economie, zegt de VVD. En geredeneerd vanuit Schiphol is daar natuurlijk best wat voor te zeggen. Maar in de afweging van belangen waartoe de vier onderhandelingspartijen zijn veroordeeld, zou dit economisch argument zomaar wat minder zwaar kunnen wegen dan sommigen geneigd zijn te denken.

Dit vliegveld is een idioot project

Niet alleen is het idee voor een nieuwe luchthaven nogal onrealistisch tegen de achtergrond van de huidige coronaproblematiek, het is vooral achterhaald door de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van de drie grote politieke thema’s die het vliegvelddossier inmiddels volledig overvleugelen: klimaat, stikstof en vliegtuiglawaai.

De 10 procent groei die het gevolg is van de opening van Lelystad Airport betekent automatisch ook 10 procent groei van de CO2-uitstoot.

Alleen daarom al is dit vliegveld een idioot project. In een tijd waarin CO2-reductie zo ongeveer het belangrijkste onderwerp is op de politieke agenda – niet alleen van Nederland zelf, maar ook van de COP26 (VN Climate Conference Of the Parties) – kan de luchtvaartsector niet achterblijven en moet ook daar het gesprek gaan over minder uitstoot van CO2 en over hoe en wanneer dat is te realiseren. Bepaald geen gemakkelijk vraag; maar 45.000 vliegbewegingen erbij is echt niet het goede antwoord.

De stikstofproblematiek is de tweede reden dat Lelystad Airport niet open kan. De bouw en infrastructuur, waaronder ook het vliegveld, zitten op slot en de oplossing moet vooral komen van de uitkoop van boeren. Van de stikstofruimte die daarmee voorhanden komt, gaat in de plannen van de regering 30 procent naar natuurherstel. De overige 70 procent is bestemd voor het vlottrekken van de projecten die door de stikstofcrisis zijn komen stil te liggen.

Niemand wil de herrie van vliegtuigen boven zijn hoofd

Snel zal dat niet gaan. Omdat de uitkoop van de boeren vele jaren in beslag gaat nemen, komt ook de stikstofruimte slechts jaar voor jaar en beetje bij beetje ter beschikking. En welk project mag dan als eerste gebruikmaken van die vrijgekomen stikstofruimte? Staat Lelystad Airport daar dan vooraan in de rij? Dat zou een gotspe zijn: We hebben in Nederland geen behoefte aan een nieuw vliegveld, maar aan 1.000.000 huizen. Als het vliegveld in Lelystad al op de prioriteitenlijst moet staan, dan toch helemaal aan het eind.

Niemand wil de herrie van vliegtuigen boven zijn hoofd. Maar als Lelystad Airport haar poorten opent, gaat dat toch gebeuren. Zwolle krijgt dan haar eigen Buitenveldert en op de Veluwe verdwijnt de stilte die nu nog echt kan worden gehoord. Vliegtuigen van en naar Lelystad zullen, ook na de herziening van het luchtruim, laag over Nederland vliegen. Weliswaar hier en daar iets hoger dan oorspronkelijk gedacht, maar nog steeds veel te laag.

In 2017 hebben wij tevergeefs gepleit voor een minimumkruishoogte van 6000 meter. Nu dat kennelijk onmogelijk is – zelfs na herziening van het luchtruim – is onvermijdelijk de conclusie dat niet alleen klimaat en stikstof de opening van Lelystad Airport in de weg staan maar juist ook het vliegtuiglawaai. Houd dus dat vliegveld dicht. We willen minder CO2, minder stikstof en minder lawaai.

 

Partijleiders pas op met Lelystad Airport bij het schrijven van het regeerakkoord

Partijleiders pas op met Lelystad Airport bij het schrijven van het regeerakkoord

Door: Dr. Paul Werkman

Het door Gert-Jan Segers in de trein achtergelaten concept voor een regeerakkoord van VVD en CDA bevat de volgende zinsnede: ‘Het aantal vluchten op de combinatie Schiphol en Lelystad wordt gemaximeerd, met prioriteit van behoud van de hub-functie van Schiphol.’ Als we dit voornemen afzetten tegen wat in het door SATL uitgegeven boek Schiphol Regeert boven water is gebracht, vallen vijf dingen op.

  1. Dezelfde formule is sinds 2008 tegenover parlement en samenleving gehanteerd om de uitbreiding van vliegveld Lelystad te rechtvaardigen: Lelystad moet een maximum aantal vakantievluchten (45.000) van Schiphol overnemen, want Schiphol zit aan zijn taks (500.000) en moet zich kunnen concentreren op zijn hub- en mainportfunctie. Lelystad moet daarom uitsluitend een overloopfunctie krijgen en geen autonome groei met nieuwkomers faciliteren, want dat draagt niet bij aan versterking van de hub-functie van Schiphol.
  2. Met drie moties heeft de Tweede Kamer na 2008 onderstreept dat autonome groei op Lelystad uit den Boze is. De eerste twee hebben een CDA-signatuur. De derde dateert van eind 2018 en draagt een SP-stempel, maar werd medeondertekend door GL, PvdA en SGP terwijl CDA, CU en D66 er hun stem aan gaven.
  3. Op basis van een reeks rapporten en adviezen wisten het ministerie en de Schiphol Groep al vanaf 2007 dat (a) de vakantievliegmaatschappijen niet weg willen van Schiphol en (b) het enige instrument om dat toch voor elkaar te krijgen een Verkeersverdelingsregeling (VVR) is, maar de Europese Unie nooit zal accepteren dat daarin autonome groei en nieuwkomers worden uitgesloten.
  4. Deze cruciale informatie is het parlement stelselmatig onthouden. Het in 2015 genomen besluit om vliegveld Lelystad te gaan uitbreiden is daardoor op onzuivere gronden genomen. Het ministerie en de Schiphol Groep hebben er een voldongen feit mee willen creëren: een kant-en-klare luchthaven, waarvoor de afspraken vast wel zullen wijken, als eenmaal blijkt dat Europa inderdaad dwarsligt.
  5. Zoals achter de schermen voorspeld, bleek Brussel faliekant tegen de Nederlandse voorstellen voor een VVR zonder autonome groei. Met als resultaat dat VVR-3, die VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen onder het motto ‘dit of niks’ heeft laten maken, de door de Kamer verfoeide autonome groei mogelijk maakt. Tot 25.000 vluchten gelden weliswaar enkele voorwaarden, zoals ‘prioriteit’ voor van Schiphol afkomstige vluchten, maar deze zijn boterzacht. Vanaf 25.000 is er zelfs geen enkele restrictie meer. De ‘belofte’ van Van Nieuwenhuizen dat de regering dan haar best zal doen, is een gratuite slag in de lucht.

Dat Lelystad serieus gaat bijdragen aan het hub-beleid is kortom een illusie. Met Lelystad zijn alleen de (groei)belangen van de Schiphol Groep gediend. En dit wisten de insiders vanaf het begin. Met het niet naar behoren informeren van het parlement, het negeren van de drie (altijd door CDA, D66 en CU geïnitieerde en/of gesteunde) moties en hun voldongen-feitentactiek hebben zij willens en wetens het risico genomen dat ze het lid op de neus kunnen krijgen en hun investeringen moeten afschrijven.

De vraag is wat de formerende partijen met Lelystad aan moeten. Ze hebben inmiddels kennis kunnen nemen van de VVR-geschiedenis en de twijfelachtige bestuurscultuur rond dit dossier, weten dat de Kamers zich nog over de omstreden VVR moeten uitspreken en er ook nog allerlei andere hobbels zijn te nemen. Een greep: ondanks beloften toch nachtvluchten, geen natuurvergunning, de kwesties stikstof en CO2, de laagvliegroutes, de luchtruimherziening, het aanhoudend verzet van burgers en bestuurders in Gelderland en Overijssel. Om maar te zwijgen over de ongerijmdheid van de grote klimaatopgaven en het gaan openen van een vakantie- en pretvliegveld.

Onze suggestie voor het regeerakkoord is daarom: ‘Lelystad Airport blijft voorgoed gesloten voor groothandelsverkeer.’

Opinie: De Kwestie: Lelystad Airport openen of afblazen?

De Telegraaf vroeg in juni 2021 SATL om haar opinie over Lelystad Airport voor de wekelijkse rubriek ‘De Kwestie’.

Dit was onze inbreng.

Behalve schadelijk, compleet overbodig

Voor Corona vlogen ieder jaar72 miljoen passagiers van en naar Schiphol. De 500.000 vluchten die daarvoor nodig waren, veroorzaakten in de wijde omgeving veel overlast en vervuiling. Ruim 35% van die passagiers zijn buitenlandse overstappers. Ze drinken misschien een kop koffie, rennen naar hun aansluitende vlucht en voegen niets toe aan de Nederlandse economie. Toch wil Schiphol maar blijven groeien. Maar waarom? Zonder al die overstappers kan Nederland toe met veel minder vluchten en hoeven geen secundaire vliegvelden met belastinggeld overeind te worden gehouden. En is een gloednieuwe luchthaven in Lelystad al helemaal overbodig.

Kunnen we dan nog wel op vakantie? Jazeker, Ook zonder verdere groei en nieuwe luchthaven kan elke Nederlander die dat wil, nog gewoon met het vliegtuig op vakantie. Het gaat maar om 8% van de Nederlanders die vaak vliegt. De meeste mensen houden het bij hooguit een tripje per jaar.

…..

 

 

Column: Lelystad Airport: van luchtkasteel naar blok aan het been

2 maart 2021

Lydia Sneevliet – Wethouder gemeente Elburg (CDA)

In mijn onschuld was ik ooit voor de ontwikkeling van Lelystad Airport. Mooi toch? Dan hoef je niet meer zo ver te rijden naar het drukke Schiphol, minder lange inchecktijden, ideaal! Daarbij had ik het idee, dat Schiphol dan minder vluchten te verwerken zou krijgen. Als burger vond ik het allemaal wel prima.

Maar als wethouder heb ik me de laatste jaren zelf verdiept in dit dossier. Samen met de gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde was een lobby in gang gezet richting Minister Van Nieuwenhuizen, om de hinder van het laag vliegen over de Veluwe zoveel mogelijk te beperken. En dan zit je zo maar aan tafel, mee te zoeken naar minder geluidsbelastende routes.

De afgelopen drie jaar hebben vrijwilligers van de Stichting Red de Veluwe veel werk verzet in de vorm van voorlichting, politieke lobby en onderzoek. En langzaam werd ook mij duidelijk: de besluitvorming rond Lelystad Airport deugt niet.

Dat kun je ook wel zien als je er langs rijdt: een lege terminal en lege parkeerplaatsen. Tikje potsierlijk. Resultaat van bestuurlijke ‘daadkracht tonen’ zonder fatsoenlijk fundament te leggen. Zo bouw je dus een luchtkasteel, op basis van verkeerde uitgangspunten, beloftes die je niet waar kunt maken, rapporten die niet deugen, vergunningen die niet aangevraagd werden, procedures die achterstevoren werden doorlopen. En dat, terwijl we weten dat de gevolgen van het vliegen aanzienlijk zijn, of het nu gaat om onze gezondheid, het enorme energieverbruik, uitstoot van stikstof, het klimaat…

Ik heb veel respect gekregen voor de vrijwilligers van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), waar ook de vrijwilligers van Red de Veluwe onder vallen. Zij verrichten waar monnikenwerk door alle rapporten zorgvuldig na te pluizen. Meer informatie kunt u vinden op hun website: www.stichtingreddeveluwe.nl. Neem er eens een kijkje: ze kunnen uw steun goed gebruiken!

Lyda Sneevliet

wethouder

Paul Laseur (BNR): ‘Lelystad Airport gaat nooit open’

31 augustus 2020

Paul Laseur, financieel journalist en columnist BNR

De hele column luisteren en lezen?

‘Lelystad Airport gaat nooit open’

Lelystad Airport gaat nooit open

Lelystad Airport was altijd al een beetje Maybe-stad Airport. Nu is het Lelystad Never-port geworden. Reeds vanaf de allereerste plannen werden wenselijkheid, nut en noodzaak van een vakantievliegveld in de polder vurig ter discussie gesteld. Door milieu-activisten, bewonersgroepen, door Brussel, door de oppositie in de Tweede Kamer.

 

Zelfs binnen de coalitie kunnen ze het niet goed eens worden. Niet voor niets werd de opening vier keer uitgesteld. En dat was allemaal nog vóór de uitbraak van COVID-19. Nà corona is het helemaal een no-brainer: Lelystad Airport komt er nooit. Alleen bestuurders en politici willen dat nog niet onder ogen zien.

Lelystad Airport had de politieke nalatenschap moeten worden van Cora van Nieuwenhuizen, de kroon op haar werk. Maar het zou pas echt van bestuurlijke moed getuigen wanneer ze resoluut de stekker eruit trekt. En met opgeheven hoofd wegloopt uit dit doodgeboren project. Omdat je het niet kunt maken om in een zinloos nieuw vliegveld te investeren, terwijl elders in de sector duizenden mensen hun baan kwijtraken.

Prettige maandag!

De hele column luisteren en lezen?

‘Lelystad Airport gaat nooit open’