‘Opening Lelystad Airport: Is dat hoe we verder willen? En zo nee, gaan we er iets aan doen?’

Een brede coalitie van bezorgde burgers organiseert op zaterdag 14 mei 2022 zes manifestaties op de vliegvelden Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Groningen en Lelystad. Zij protesteren tegen de groeiende overlast van en vervuiling door het vliegverkeer.

Dr. ir. Leon Adegeest, voorzitter SATL, was een van de sprekers. Hij kon rekenen op luid applaus. En vroeg zich hardop af: Opening Lelystad Airport, is dat hoe we verder willen. En zo nee, gaan we er iets aan doen?

Lees hier de voordracht van dr. ir. Leon Adegeest (voorzitter SATL)

 

Column Marcel van Roosmalen NRC: Krimp dan, Schiphol!

4 mei 2022

lees hier de hele column van Marcel van Roosmalen.

… Wat was er gebeurd? Schiphol was toch ons nationale kankergezwel dat we op z’n gemakje lieten uitzaaien naar Lelystad, Eindhoven en Rotterdam? Het was toch al bekend dat ze niets geven om het milieu, omwonenden en ganzen? Schiphol heeft toch een status aparte? We leven in een land waar u voor het milieu minder moet douchen, zodat Schiphol gewoon kan groeien. De Schiphollobby is inmiddels zo arrogant, dat ze denken dat het geloofwaardig is als ze zeggen dat ze iets gaan doen voor het milieu.

lees hier de hele column van Marcel van Roosmalen.

FD commentaar: Kabinet moet niet halsstarrig vasthouden aan opening Lelystad Airport

Opnieuw een tegenslag voor Lelystad Airport. Begin deze week kreeg de polderluchthaven van stikstofminister Christianne van der Wal te horen voorlopig geen natuurvergunning te krijgen. De opening van het vakantievliegveld is daardoor nog verder uit zicht geraakt.

Hoe moet het nu verder met Lelystad Airport, een vliegveld dat de vakantievluchten van het voor de coronacrisis overvolle Schiphol zou moeten overnemen?

Maar na al deze tegenvallers zou het kabinet er verstandig aan doen om niet halsstarrig vast te blijven houden aan de opening van de luchthaven, waar al ruim €200 mln in is geïnvesteerd. De discussie over Lelystad Airport raakt namelijk aan een veel groter vraagstuk: hoe wenselijk is verdere (mondiale) groei van de luchtvaart nog?

Lees het volledige artikel

FD: ‘Kabinet moet niet halsstarrig vasthouden aan opening Lelystad Airport’

 

Van Lelystad Airport naar safariport tot de Veluwe

21 januari 2021

Te midden van de wegstervende herrie van een vallend kabinet, vergeten we bijna het weer opkomende lawaai van vliegtuigen. De luchtvaartlobby verzaakt zijn belangen niet. Druk zijn zakenmensen bezig straks weer veel vliegtuigen Nederland in en er weer uit te krijgen. Minister Cora van Nieuwenhuizen vertelde dat vliegtuigen nu rechte routes krijgen, zodat ze hoog vliegend weinig overlast veroorzaken. Zodra het vliegtuig een baan in zicht heeft, landt het pijlsnel en als gevolg daarvan is de overlast dus minimaal geworden.

Lees hier de hele column

In deze crisis is Lelystad Airport het laatste dat we nodig hebben

9 december 2021

Ingezonden brief Trouw door Robert Tieskens, voorzitter Stichting Red de Veluwe

De hele brief lezen?

Klik hier: In deze crisis is Lelystad Airport het laatste dat we nodig hebben

In deze crisis is Lelystad Airport het laatste dat we nodig hebben

Wat gaat er gebeuren met Lelystad Airport? Niemand die het kan zeggen; nog niets er gelekt. Het enige dat we weten is wat er in de verkiezingsprogramma’s staat: ChristenUnie is tegen de opening; CDA en D66 weifelen en de VVD is ronduit voor.

Het kan dus nog alle kanten op, zelfs de goede. Dus is het de hoogste tijd om de weifelaars een handje te helpen, de CU een hart onder de riem te steken en de VVD, desnoods schoorvoetend, toch nog over de streep te trekken. En dat is natuurlijk de moeilijkste opgave.

In de optiek van de VVD moet Lelystad Airport open om daarmee het vliegverkeer van Schiphol met 10 procent te laten groeien, van maximaal 500.000 vliegbewegingen nu (voor alleen Schiphol) naar in totaal 545.000 straks (voor Schiphol en Lelystad samen).

Dat is goed voor de economie, zegt de VVD. En geredeneerd vanuit Schiphol is daar natuurlijk best wat voor te zeggen. Maar in de afweging van belangen waartoe de vier onderhandelingspartijen zijn veroordeeld, zou dit economisch argument zomaar wat minder zwaar kunnen wegen dan sommigen geneigd zijn te denken.

Dit vliegveld is een idioot project

Niet alleen is het idee voor een nieuwe luchthaven nogal onrealistisch tegen de achtergrond van de huidige coronaproblematiek, het is vooral achterhaald door de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van de drie grote politieke thema’s die het vliegvelddossier inmiddels volledig overvleugelen: klimaat, stikstof en vliegtuiglawaai.

De 10 procent groei die het gevolg is van de opening van Lelystad Airport betekent automatisch ook 10 procent groei van de CO2-uitstoot.

Alleen daarom al is dit vliegveld een idioot project. In een tijd waarin CO2-reductie zo ongeveer het belangrijkste onderwerp is op de politieke agenda – niet alleen van Nederland zelf, maar ook van de COP26 (VN Climate Conference Of the Parties) – kan de luchtvaartsector niet achterblijven en moet ook daar het gesprek gaan over minder uitstoot van CO2 en over hoe en wanneer dat is te realiseren. Bepaald geen gemakkelijk vraag; maar 45.000 vliegbewegingen erbij is echt niet het goede antwoord.

De stikstofproblematiek is de tweede reden dat Lelystad Airport niet open kan. De bouw en infrastructuur, waaronder ook het vliegveld, zitten op slot en de oplossing moet vooral komen van de uitkoop van boeren. Van de stikstofruimte die daarmee voorhanden komt, gaat in de plannen van de regering 30 procent naar natuurherstel. De overige 70 procent is bestemd voor het vlottrekken van de projecten die door de stikstofcrisis zijn komen stil te liggen.

Niemand wil de herrie van vliegtuigen boven zijn hoofd

Snel zal dat niet gaan. Omdat de uitkoop van de boeren vele jaren in beslag gaat nemen, komt ook de stikstofruimte slechts jaar voor jaar en beetje bij beetje ter beschikking. En welk project mag dan als eerste gebruikmaken van die vrijgekomen stikstofruimte? Staat Lelystad Airport daar dan vooraan in de rij? Dat zou een gotspe zijn: We hebben in Nederland geen behoefte aan een nieuw vliegveld, maar aan 1.000.000 huizen. Als het vliegveld in Lelystad al op de prioriteitenlijst moet staan, dan toch helemaal aan het eind.

Niemand wil de herrie van vliegtuigen boven zijn hoofd. Maar als Lelystad Airport haar poorten opent, gaat dat toch gebeuren. Zwolle krijgt dan haar eigen Buitenveldert en op de Veluwe verdwijnt de stilte die nu nog echt kan worden gehoord. Vliegtuigen van en naar Lelystad zullen, ook na de herziening van het luchtruim, laag over Nederland vliegen. Weliswaar hier en daar iets hoger dan oorspronkelijk gedacht, maar nog steeds veel te laag.

In 2017 hebben wij tevergeefs gepleit voor een minimumkruishoogte van 6000 meter. Nu dat kennelijk onmogelijk is – zelfs na herziening van het luchtruim – is onvermijdelijk de conclusie dat niet alleen klimaat en stikstof de opening van Lelystad Airport in de weg staan maar juist ook het vliegtuiglawaai. Houd dus dat vliegveld dicht. We willen minder CO2, minder stikstof en minder lawaai.

 

Interview: Politiek moet zich bezinnen op toekomst luchtvaart

Leon Adegeest, voorzitten SATL, dringt er bij de politiek aan op bezinning en een intelligente benadering van de luchtvaart.

Een interview van RTV Vechtdal over de advertentie die SATL plaatste in landelijke dagbladen met een oproep aan de formatie partijen, de toekomst van de luchtvaart, stikstof, liegen en bedriegen en beloftes.

Donald Harpenslager sprak met Leon Adegeest over de meest recente ontwikkelingen rond Lelystad Airport en Schiphol.

Het hele interview beluister je hier.

Ga hier naar het hele artikel.

 

 

Partijleiders pas op met Lelystad Airport bij het schrijven van het regeerakkoord

Partijleiders pas op met Lelystad Airport bij het schrijven van het regeerakkoord

Door: Dr. Paul Werkman

Het door Gert-Jan Segers in de trein achtergelaten concept voor een regeerakkoord van VVD en CDA bevat de volgende zinsnede: ‘Het aantal vluchten op de combinatie Schiphol en Lelystad wordt gemaximeerd, met prioriteit van behoud van de hub-functie van Schiphol.’ Als we dit voornemen afzetten tegen wat in het door SATL uitgegeven boek Schiphol Regeert boven water is gebracht, vallen vijf dingen op.

  1. Dezelfde formule is sinds 2008 tegenover parlement en samenleving gehanteerd om de uitbreiding van vliegveld Lelystad te rechtvaardigen: Lelystad moet een maximum aantal vakantievluchten (45.000) van Schiphol overnemen, want Schiphol zit aan zijn taks (500.000) en moet zich kunnen concentreren op zijn hub- en mainportfunctie. Lelystad moet daarom uitsluitend een overloopfunctie krijgen en geen autonome groei met nieuwkomers faciliteren, want dat draagt niet bij aan versterking van de hub-functie van Schiphol.
  2. Met drie moties heeft de Tweede Kamer na 2008 onderstreept dat autonome groei op Lelystad uit den Boze is. De eerste twee hebben een CDA-signatuur. De derde dateert van eind 2018 en draagt een SP-stempel, maar werd medeondertekend door GL, PvdA en SGP terwijl CDA, CU en D66 er hun stem aan gaven.
  3. Op basis van een reeks rapporten en adviezen wisten het ministerie en de Schiphol Groep al vanaf 2007 dat (a) de vakantievliegmaatschappijen niet weg willen van Schiphol en (b) het enige instrument om dat toch voor elkaar te krijgen een Verkeersverdelingsregeling (VVR) is, maar de Europese Unie nooit zal accepteren dat daarin autonome groei en nieuwkomers worden uitgesloten.
  4. Deze cruciale informatie is het parlement stelselmatig onthouden. Het in 2015 genomen besluit om vliegveld Lelystad te gaan uitbreiden is daardoor op onzuivere gronden genomen. Het ministerie en de Schiphol Groep hebben er een voldongen feit mee willen creëren: een kant-en-klare luchthaven, waarvoor de afspraken vast wel zullen wijken, als eenmaal blijkt dat Europa inderdaad dwarsligt.
  5. Zoals achter de schermen voorspeld, bleek Brussel faliekant tegen de Nederlandse voorstellen voor een VVR zonder autonome groei. Met als resultaat dat VVR-3, die VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen onder het motto ‘dit of niks’ heeft laten maken, de door de Kamer verfoeide autonome groei mogelijk maakt. Tot 25.000 vluchten gelden weliswaar enkele voorwaarden, zoals ‘prioriteit’ voor van Schiphol afkomstige vluchten, maar deze zijn boterzacht. Vanaf 25.000 is er zelfs geen enkele restrictie meer. De ‘belofte’ van Van Nieuwenhuizen dat de regering dan haar best zal doen, is een gratuite slag in de lucht.

Dat Lelystad serieus gaat bijdragen aan het hub-beleid is kortom een illusie. Met Lelystad zijn alleen de (groei)belangen van de Schiphol Groep gediend. En dit wisten de insiders vanaf het begin. Met het niet naar behoren informeren van het parlement, het negeren van de drie (altijd door CDA, D66 en CU geïnitieerde en/of gesteunde) moties en hun voldongen-feitentactiek hebben zij willens en wetens het risico genomen dat ze het lid op de neus kunnen krijgen en hun investeringen moeten afschrijven.

De vraag is wat de formerende partijen met Lelystad aan moeten. Ze hebben inmiddels kennis kunnen nemen van de VVR-geschiedenis en de twijfelachtige bestuurscultuur rond dit dossier, weten dat de Kamers zich nog over de omstreden VVR moeten uitspreken en er ook nog allerlei andere hobbels zijn te nemen. Een greep: ondanks beloften toch nachtvluchten, geen natuurvergunning, de kwesties stikstof en CO2, de laagvliegroutes, de luchtruimherziening, het aanhoudend verzet van burgers en bestuurders in Gelderland en Overijssel. Om maar te zwijgen over de ongerijmdheid van de grote klimaatopgaven en het gaan openen van een vakantie- en pretvliegveld.

Onze suggestie voor het regeerakkoord is daarom: ‘Lelystad Airport blijft voorgoed gesloten voor groothandelsverkeer.’

Opinie: De Kwestie: Lelystad Airport openen of afblazen?

De Telegraaf vroeg in juni 2021 SATL om haar opinie over Lelystad Airport voor de wekelijkse rubriek ‘De Kwestie’.

Dit was onze inbreng.

Behalve schadelijk, compleet overbodig

Voor Corona vlogen ieder jaar72 miljoen passagiers van en naar Schiphol. De 500.000 vluchten die daarvoor nodig waren, veroorzaakten in de wijde omgeving veel overlast en vervuiling. Ruim 35% van die passagiers zijn buitenlandse overstappers. Ze drinken misschien een kop koffie, rennen naar hun aansluitende vlucht en voegen niets toe aan de Nederlandse economie. Toch wil Schiphol maar blijven groeien. Maar waarom? Zonder al die overstappers kan Nederland toe met veel minder vluchten en hoeven geen secundaire vliegvelden met belastinggeld overeind te worden gehouden. En is een gloednieuwe luchthaven in Lelystad al helemaal overbodig.

Kunnen we dan nog wel op vakantie? Jazeker, Ook zonder verdere groei en nieuwe luchthaven kan elke Nederlander die dat wil, nog gewoon met het vliegtuig op vakantie. Het gaat maar om 8% van de Nederlanders die vaak vliegt. De meeste mensen houden het bij hooguit een tripje per jaar.

…..