Meer en meer verzet tegen Lelystad Airport: 23ste actiegroep sluit zich aan

Onlangs heeft ook de werkgroep ‘Stichting Behoud natuur, landschap en woon- en leefklimaat in het buitengebied van Epse, afgekort Stichting BNLW buitengebied Epse’ zich aangesloten bij SATL. De onlangs opgerichte actiegroep wil de natuur in het buitengebied van Epse en het woon- en leefklimaat van de bewoners beschermen tegen de schadelijke effecten van onder andere de geplande laagvliegroutes.

Hiermee staat de teller inmiddels op 23 actiegroepen die zich verenigen in SATL.

Steeds meer burgers die zich organiseren De groei van het aantal actiegroepen dat zich verenigt in SATL laat zien hoe menens het de burgers is en dat het gezamenlijk verzet tegen Lelystad Airport nog altijd toeneemt.

De inmiddels 23 groepen van bezorgde burgers verzetten zich gezamenlijk tegen de voorgenomen schadelijke laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport. En tegen de werkwijze van Schiphol en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat dat zich kenmerkt door gebrek aan openheid, fouten en misleiding.

Nog altijd geen oplossing voor de laagvliegroutes

Inmiddels is de opening van Lelystad Airport 4x uitgesteld. Uitstel vanwege door de actiegroepen aangetoonde grove fouten in zowel de berekening van de geluidsoverlast (2018) als de stikstof berekeningen (2020). Berekeningen die op zijn minst dubieus te noemen zijn en consequent uitvielen in het nadeel van burgers.

Ondanks beweringen van het ministerie van I&W en uitspraken in de media dat de schadelijke laagvliegroutes zouden zijn opgelost, is het tegenovergestelde waar. Mocht Lelystad Airport ooit open gaan, dan  komen bewoners en ondernemers uit vijf provincies permanent te liggen onder een deken van laagvliegende vliegtuigen. Lees er hier alles over.

Meer informatie

Lees hier meer over SATL.

Hier vind je meer over de aangesloten actiegroepen.

Lees hier meer over de schadelijke laagvliegroutes.

Wil je meer informatie over de burgerbeweging SATL? Hier vind je onze contactgegevens.