Brief aan de Informateur: Lelystad Airport niet in regeerakkoord

SATL stuurt brief aan informateur Tjeenk Willink

Vandaag heeft SATL een brief gestuurd aan de Informateur Tjeenk Willink met het verzoek om de opening van Lelystad Airport niet op te nemen in het regeerakkoord.

De brief is vergezeld van een document met inhoudelijke en onderbouwde argumenten: “Tien redenen om Lelystad Airport niet te openen”.

 

Geachte heer Tjeenk Willink,

Onder de geplande, 100 km lange laagvliegroutes voor Lelystad Airport wonen veel mensen. De schade voor de recreatie-economie op de Veluwe en het milieu is groter dan door de overheid voorgesteld. Daarnaast zijn er nog veel meer redenen om Lelystad Airport niet te openen.

Schiphol groeide uit zijn voegen door een verkeerd beleid, gericht op “groei-groei-groei” en bevoorrechting van de Luchtvaart door vrijstelling van CO2 maatregelen, van accijnzen en (milieu)-belastingen. Mede daarom werd bedacht dat er een z.g. “overloop luchthaven” moest komen voor vakantievluchten. Dat moest Lelystad Airport worden.

Een deskundigenrapport waarin de locatie van Lelystad werd ontraden werd niet aan de Tweede Kamer gestuurd; de economische onderbouwing rammelde; het principe van de “overloop luchthaven” sneuvelde ondanks verschillende aangenomen moties in de Tweede Kamer. Berekeningen over geluid, verkeer en stikstofdeposities waren gewoon fout en/of er werd mee gesjoemeld. In elk geval waren alle fouten steeds in het voordeel van Schiphol / Lelystad Airport.

Het argument: “De Tweede Kamer heeft het nu eenmaal besloten” geldt o.i. niet omdat een verstandig bestuur op eerdere besluiten terug kan komen, indien deze ondeugdelijk blijken. Ook gaat niet meer op: “het staat in het regeerakkoord” (Rutten3). “Only fools never change their mind”.

We doen daarom een beroep op u om in het a.s. regeerakkoord in elk geval niet op te nemen dat Lelystad Airport geopend moet worden. Beter nog: “is niet nodig en blijft gesloten”.

Voor de inhoudelijke argumenten en links naar de feiten verwijzen we naar bijgevoegde korte notitie: “Tien redenen om Lelystad Airport niet te openen”. De doorklik links verwijzen naar onderliggende rapporten en deels naar onze website.

Wij wensen u veel succes en wijsheid toe,

 

Bij de brief is het overtuigende document gevoegd:

“Tien redenen om Lelystad Airport niet te openen”

Hier kun je het document Tien redenen om Lelystad Airport niet te openen downloaden