Actiegroepen Tegen Laagvliegen verbijsterd over kamerbrief belevingsvlucht lelystad airport

Conclusie van minister schaadt vertrouwen in de overheid opnieuw.

Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt het niet nodig om een nieuw milieueffectrapport (MER) te maken voor Lelystad Airport nu gebleken is dat laag overvliegende toestellen meer herrie maken dan in de bestaande MER is gemeld.

Bij de belevingsvlucht met een leeg, niet beladen vliegtuig eind mei dit jaar, werd op een groot aantal punten op de grond gemeten hoeveel geluidsoverlast het vliegtuig veroorzaakte. 

Uit de meetresultaten bleek dat er drie tot acht decibel meer geluid werd gemeten in vergelijking met de laatste milieueffectrapportage. Bedenk daarbij dat drie decibel meer geluid staat voor twee keer zoveel lawaai.

Nu, 4,5 maand later, zijn volgens de minister de maximale geluidswaarden in de milieueffectrapportage berekend met gemiddelde waarden. Bij de berekeningen wordt rekening gehouden met factoren als het weer, het vliegtuigtype en het achtergrondgeluid onder gemiddelde omstandigheden.

De organisatie SATL, de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen, reageert verbijsterd. SATL laat weten dat op álle meetpunten hogere waarden werden gemeten dan berekend.

De minister noemt wind als een mogelijk effect wat de metingen kan hebben beïnvloed, maar op de dag van de belevingsvlucht was er geen wind.

Ook het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) laat in een door haar, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  opgesteld rapport zien, dat wind de metingen juist hoger laat uitvallen. Met andere woorden, als er al tijdens de belevingsvlucht wind was geweest waren de waarden nog hoger uitgevallen.

Aan de hand van een zeer onwaarschijnlijke combinatie van factoren zou zes decibel verschil verklaard kunnen worden. De verklaring is statistisch echter op een ondeugdelijke wijze uitgevoerd; de grote verschillen zouden juist aanleiding moeten zijn om de berekeningen opnieuw te bezien, aldus SATL.

Uit de studie van het NLR blijkt voorts onomstotelijk dat metingen rond Schiphol óók in alle gevallen hogere waarden geven dan berekeningen. Er is dus sprake van een systematische fout in de berekeningen. Het verschil tussen berekeningen en metingen wordt zelfs groter bij toepassing van een op de European Civil Aviation Conference aanbevolen nieuwe rekenmethode.

Geluidsoverlast wordt bepaald aan de hand van tellingen van het aantal mensen waarvan de slaap wordt verstoord en die ernstige hinder ondervinden binnen berekende contouren. Echter, die berekende contouren zijn systematisch kleiner dan wat metingen aangeven.

De SATL zal een contra-expertise laten uitvoeren op de reactie en onderbouwing van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De SATL is onaangenaam verrast dat er geen enkel recht gedaan wordt aan het eindadvies van de Regiegroep van de belevingsvlucht om eerst een herindeling van het luchtruim te laten maken, zodat er hoger gevlogen kan worden.

Een overheid die Lelystad Airport wil openen zonder een nieuwe MER en zonder het laagvliegen eerst structureel aan te pakken, acht SATL een niet betrouwbare overheid.