De Rutte-doctrine kenmerkt dossier Lelystad Airport

De Rutte-doctrine en Lelystad Airport

De Rutte-doctrine is een veelzeggend begrip intussen en deze werkwijze kenmerkt ook dossier Lelystad Airport.  Een totaal gebrek aan openheid. Geen enkel oog voor de mens. De luchtvaart en het faciliteren ervan staat centraal en burger en Tweede Kamer wordt waar mogelijk buiten spel gezet. Zo wordt een overbodig nieuw vliegveld met immense schadelijke gevolgen doorgedrukt.

Ook wij ontvingen menig zwartgelakt document op onze WOB-verzoeken. En onder aan dit bericht zie je een greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen jaren.  Met een herhaalde roep om informatie, openheid en behoorlijk bestuur. Bekijk onze oproep aan de Tweede Kamer. 

Lees het boek 'Schiphol regeert'Een boek dat een ontluisterende inkijk geeft in de verhoudingen tussen Schiphol, ambtenaren, bewindslieden en parlement. Waarin glashelder wordt hoe het kat- en muisspel van informatie achterhouden wordt gespeeld.

Je kunt helaas niet anders concluderen, dat de zgn. 'Rutte-doctrine' ook voor Lelystad Airport geldt. En dat dit een belangrijke oorzaak is van de puinhoop.


Rutte-doctrine: Handelswijze van de overheid olv. premier Rutte, die gekenmerkt wordt door het ontbreken van openheid en een belabberde (te laat, onvolledige, foutieve ...) informatieverstrekking van de regering aan de Kamer, burgers en media. Een handelswijze waarin de mens allesbehalve centraal staat.


 

In september 2019 deed Leon Adegeest namens SATL een indringende oproep aan Tweede Kamer: Het gaat goed mis! De regering verzaakt informatieplicht jegens Kamer, burger en media. Er wordt informatie achtergehouden, te laat, foutief en onvolledig geïnformeerd.

Bekijk de oproep en lees hier het hele verhaal

Exemplarisch: Geelgelakte WOB-verzoeken die doorgaans incompleet en ver na de wettelijke reactietijd binnenkomen. Bij onderstaand verzoek is de wettelijke termijn met 23 weken overschreden.

Onderstaand een greep uit de nieuwsberichten:

lelystad airport

Must-see