Laagvliegen

In 2015 heeft de regering besloten om Lelystad Airport uit te breiden.

Het doel van dit vliegveld is om te dienen als ‘overloop-luchthaven’ voor Schiphol en er voor te zorgen dat Schiphol op de huidige locatie kan blijven groeien, meer intercontinentale vluchten kan afhandelen doordat er kortere vluchten worden uitgeplaatst naar Lelystad Airport.

Voor dat dit besluit werd genomen is er lange tijd onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In dit onderzoek blijken nogal wat fouten te zitten en er zijn uiteindelijk beslissingen genomen die niet op de juiste feiten zijn gebaseerd.

Bovendien is het advies van de Luchtverkeersleiding (wat zij in 2009 al gaven) terzijde gelegd, dit advies luidde: Lelystad Airport is géén geschikte locatie voor een tweede grote luchthaven, er is niet genoeg ruimte in het luchtruim. Eind 2017 lang nadat was besloten om Lelystad Airport uit te breiden werd pas bekend hoe het probleem, reeds in 2009 aangegeven door de luchtverkeersleiding, omzeild zou moeten worden. Namelijk met de botte bijl:

Het vliegverkeer van en naar Schiphol mag geen hinder ondervinden van Lelystad Airport DUS: Al het aanvliegend en uitvliegend verkeer van Lelystad Airport moet ónder het verkeer van Schiphol blijven.

Het gevolg?

Over honderden kilometers zou laaggevlogen moeten worden om Lelystad Airport te bereiken. Honderden kilometers land met natuurgebieden, stilte-gebieden, plattelands gebieden en minimaal 750.000 inwoners. Deze mensen hebben er niet voor gekozen om een huis te kopen dat dichtbij een vliegveld ligt. Sterker nog in deze gebieden wonen heel veel mensen die speciaal daar zijn gaan wonen om de drukte van de randstad te ontvluchten.

Waar wordt gevlogen? Kijk op de interactieve kaart hieronder hoe de laagvliegroutes gepland staan. De aangegeven 3 km zone is grofweg de baan waar de vliegtuigen zullen vliegen. Ze vliegen namelijk nooit over een lijntje. Je kunt inzoomen om de eigen omgeving te bekijken.


Bekijk de kaart op Google-maps

Laagvliegen vormt een probleem op veel punten:

  • Veiligheid – als een vliegtuig op deze hoogte vliegt is er weinig mogelijkheid om te corrigeren mocht er iets niet goed gaan met een motor
  • ‘Birdstrike’ – op deze hoogte vliegen veel vogels. Lelystad Airport ligt op korte afstand van grote natuurgebieden en de aanvliegroutes vliegen over gebieden met heel veel (trek)vogels.
  • Overlast lawaai – de vliegtuigen zullen voor heel veel extra overlast gaan zorgen, juist omdat er in de gebieden waar overheen wordt gevlogen weinig achtergrond-lawaai is zal het geluid van naderende en overvliegende vliegtuigen erg goed hoorbaar zijn. Vanaf 06:00 in de morgen (ook op zondag) tot laat in de avond, onder voorwaarden mag er tot 24:00 gestart en geland worden.*
  • Gezondheidsschade – door uitstoot van Ultrafijnstof
  • Bedreiging van het toerisme in eigen land –  in Nederland bestaan geen geluidsnormen voor buitenrecreatie. Mensen die in een tent op de Veluwe of andere natuurgebieden recreëren horen de vliegtuigen natuurlijk veel te hard.
    *ontwerp luchthavenbesluit Lelystad

Zienswijze van de samenwerkende actiegroepen

Op 21 februari 2019 presenteerde een delegatie van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen hun zienswijze op de aanpassing van het Luchtvaart besluit lelystad Airport. Dit uitgebreide en gedetailleerde verslag kun je hier downloaden.

Download hier het indrukwekkende rapport van de zienswijze

De film over lelystad Airport

Neem eens de tijd om verschillende experts te horen over de gevolgen van Lelystad Airport met de lage aanvliegroutes en bekijk de video van Rob de Wind.

De moeite waard is ook dit fragment van Arjen Lubach waarin de besluitvorming rondom Lelystad Airport verhelderend in beeld wordt gebracht.

Wij hebben uw steun nodig

Alles wat we tot nu toe hebben bereikt is op basis van vrijwilligers die eigen tijd en middelen beschikbaar stellen. De kosten van het doen van goed onderzoek, juridisch advies, flyers maken en rondsturen om mensen te informeren zijn niet aflatend en uw steun hierin wordt zeer op prijs gesteld.

Hieronder staat een formulier waarmee u met gebruik van IDEAL geld over kunt maken naar SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen).

[doneren_met_mollie]

 

U kunt ook geld overmaken op de “ouderwetse” manier.

Ons rekeningnummer is:
NL 74 RABO 033 744 8531
t.a.v. Stichting Laagvliegen Nee