SATL verkozen in duurzame top 100

De Duurzame 100, een initiatief van dagblad Trouw, beleeft dit jaar de dertiende editie. In de Duurzame100 staan ‘gewone mensen’ centraal, initiatieven van burgers die zich inspannen om Nederland duurzamer te maken.

En wat zijn we enorm trots. Want de jury heeft SATL verkozen in deze zéér eervolle lijst.

Het jury commentaar luidt:

22 actiegroepen strijden tegen herrie van laag vliegverkeer.

Ze maakten het leven menig politicus zuur. En zeker dat van Cora van Nieuwenhuizen, destijds minister van Verkeer en Waterstaat. Vol ongeduld probeerde ze Lelystad te openen, maar daarbij had ze buiten Satl gerekend: de burgers van 22 lokale actiegroepen uit vijf provincies, verenigd onder de naam Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. Zij schoten vakkundig gaten in de geluids- en stikstofberekeningen die aan de vergunning van Lelystad ten grondslag lag. Zonder Satl had Nederland nu ‘een deken van laagvliegende vliegtuigen’ gelegen, zoals het burgercollectief het zelf uitdrukt. En daar zijn ook wij Satl dankbaar voor, want al dat vliegverkeer is immers een aanslag op het klimaat en de leefomgeving. Satl is politiek neutraal en ongebonden, gaat geen discussie uit de weg, doet onderzoek en geeft voorlichting aan politici, ambtenaren en burgers met rapporten en berekeningen. De deelnemers aan Satl werken verder vrijwillig en hun autoriteit wordt niet meer betwist. Zo adviseerde Satl onder andere de commissie-Remkes, die op haar beurt het kabinet weer voorzag van een advies over een andere lastige milieukwestie: de overmatige uitstoot van stikstof. 

Lees hier alles over de Duurzame 100.