Formatie

Mogen wij ook even aanschuiven?

U heeft ons betoog in de krant gelezen. Een betoog recht uit ons hart.

Wij, bezorgde burgers uit Nederland, voelden ons genoodzaakt deze advertentie te plaatsen om uw aandacht te trekken. Want dossier Lelystad Airport is exemplarisch voor wat er mis is in Nederland en wat we nu intussen 'foute bestuurscultuur', 'stikstofgate' of 'Schiphollen' zijn gaan noemen.

Er is heel veel mis rondom Lelystad Airport, eigenlijk alles. In basis gaat het al mis met ‘laagvliegroutes’. Want laten we wel zijn, laagvliegen is toch een bizarre oplossing voor een overvol luchtruim.  Met enorme schadelijke effecten voor 100-duizenden mensen en ondernemers, natuur en recreatie-gebieden.

Maar het gaat verder, de Tweede Kamer werd heel gericht op het verkeerde been gezet, rapporten staan bol van fouten, openheid van zaken wordt tot aan de rechter tegengewerkt, cijfers blijken gemanipuleerd en de positieve effecten worden consequent te positief voorgespiegeld. En we hebben te maken met hardnekkige verzinsels. Zo is Nederland economisch gezien feitelijk beter af zònder vliegveld Lelystad. Nee, Lelystad Airport gaat de Schiphol regio niet onlasten,  en de herindeling van het luchtruim biedt géén oplossing voor laagvliegen, integendeel. 

Logisch dat deze gang van zaken enorme weerstand oproept bij burgers en ondernemers, gemeenten en provincies. Het maatschappelijk draagvlak brokkelt steeds verder af. Nagenoeg alle politieke partijen, van links tot rechts, hebben zich expliciet uitgesproken tegen laagvliegen. Maar ondanks talloze beloftes en joviale uitspraken in de media zijn deze laagvliegroutes nog altijd niet opgelost. Dat is niet uit te leggen.

Kortom, het dossier is een puinhoop. Er is dus feitelijk geen enkele goede reden om een nieuwe luchthaven te openen. Niet openen van Lelystad Airport biedt wel talloze mogelijkheden. Zet in op woningbouw, creeer recreatiegebieden en laat de boeren blijven boeren.

De regering moet intelligent omgaan met de luchtvaart en sturen op een goede marge in plaats van op méér vliegen. Terug naar de kern: Een gezonde, veilige en groene leefomgeving voor alle Nederlanders voorop. Schiphol is er voor Nederland en niet andersom.

SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. En verenigt 23 actiegroepen van bezorgde burgers in hun strijd tegen schadelijke laagvliegroutes over grote delen van Nederland.

PS. de dagblad advertenties zijn mogelijk gemaakt door een gulle donatie en Jaager communicatie en creatie

SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. En verenigt 23 actiegroepen van bezorgde burgers in hun strijd tegen de schadelijke laagvliegroutes over grote delen van Nederland.