Alternatieven

Wat zijn de alternatieven voor Lelystad Airport?

Genoeg prima alternatieven. Je moet ze alleen wel willen zien.

Vanuit de samenleving zijn verschillende alternatieven aangedragen en plannen uitgewerkt. Zo is om. er onderzoek gedaan naar de wensen van Nederlanders, is het plan 'Luchtvaart op de rails' ontwikkeld en is er een 'hackaton' georganiseerd door Code Oranje.