Aangetoonde fouten

Vanuit SATL verwachten wij dat de besluitvorming rondom Lelystad Airport er een is op basis van feiten en zorgvuldig onderzoek.

Toch stuiten we steeds op fouten, verkeerde aannames en eenzijdige belichting/voorspiegeling van belangen die toevallig altijd ten gunste uitvallen voor het besluit om Lelystad Airport te openen.

Onze zoektocht begon in 2017 toen Leon Adegeest, ongerust geworden nadat bekend was geworden dat de aanvliegroutes voor Lelystad Airport over honderden kilometers laag bij de grond in de planning stonden.

Hij bestudeerde de MER en vond daarin merkwaardige aannames en berekeningen.

in de loop van de tijd kwamen er steeds meer (onder tafel geschoven) feiten aan het licht die als zij objectief beoordeeld zouden worden nooit zouden leiden tot het besluit om Lelystad Airport te openen voor groot commercieel verkeer.

2009:

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) adviseert in een rapport dat:
.. een vliegveld bij de hoofdstad van Flevoland een heel slecht idee is. Schiphol ligt als een ‘balkon’ boven Lelystad, schrijft LVNL. Om het Schipholverkeer niet te hinderen – een harde voorwaarde – moeten de vliegtuigen van en naar Lelystad onder het luchtverkeer van en naar Schiphol blijven. Oftewel: het Lelystad-verkeer moet laag blijven.
Dit advies wordt terzijde gelegd en de voorbereidingen voor het vliegveld gaan onverminderd door.

Bekijk hier de tekst van Zembla uit 2019 over hoe dit geheime rapport tot voor kort nooit openbaar werd.

Download hier het rapport

 

Economisch belang

second opinion mkba zie deze pagina

VVR

In 2019 is de minister nog steeds bezig met het indienen van de VVR bij de EU in steeds aangepaste vorm…. terwijl het kabinet in 2018 na het laten uitvoeren van een onderzoek al wist dat een VerkeersVerdelingsRegeling zoals gewenst niet haalbaar is. Dit rapport is nooit openbaar gemaakt en kwam in 2019 na een WOB-verzoek in de openbaarheid.

Geluid:

De manier waarop geluid wordt berekend lees hier

Geluidsopgave van vliegtuigen wordt niet gemeten maar er wordt gerekend met de cijfers die de fabrikant opgeeft.

belevingsvlucht

Veiligheid:

Birdstrike
Vogelaanvaringen radar bij de Bilt die nooit het gebied rondom Lelystad Airport kan bestrijken.

LVNL
Veiligheid op de luchthaven Schiphol is niet bepaald onder controle
LNVL (Landelijke Verkeersleiding Nederland) schreef hierover op:… een brandbrief

 

 

Milieu:

 

Effecten op Gezondheid: