synthetische kerosine

Synthetische Kerosine

Het klinkt veelbelovend maar daar is het meeste dan ook wel gezegd de meeste inspanning zit in de beeldvorming. Als is het streven naar een alternatief voor kerosine op zich natuurlijk goed.

CO2 neutraal betekent niet dat deze kerosine niet uitstoot, de uitstoot is vrijwel gelijk, maar voor de productie wordt co2  gebruikt. Over andere schadelijke uitstoot gaat de berichtgeving niet.

De productie van deze brandstof kost heel veel elektriciteit, maar het bedrijf weet nog niet waar die vandaan moet komen.

In de luchtvaart zijn de kosten steeds leidend geweest de kerosine (een bijproduct van de productie van benzine) die tot op heden vrij is van enige belasting is dusdanig goedkoop dat ieder alternatief en zeker synthetische kerosine de luchtvaart in een heel andere prijsklasse zal brengen en daarmee flink zal doen krimpen.

Op dit moment is er een proeffabriek, dit is vooralsnog een samenwerking tussen energieproducent SkyNRG, KLM, Schiphol en het Amsterdamse havenbedrijf.

Desgevraagd meldt de onderneming dat de herkomst van de benodigde energie “een van de puzzelstukjes is die we aan het onderzoeken zijn”.
Onlangs werd door SkyNRG bekendgemaakt dat voor een jaarlijkse productie van 30.000 ton kunstkerosine (zo'n 0,75% van jaarlijks kerosinegebruik van Nederland) een elektrisch vermogen nodig is van om en nabij de 150 megawatt. Voor de geplande 50.000 ton in Amsterdam betekent dit omgerekend een vermogen van 250 megawatt.

Pure beeldvorming - 'wij noemen het framing'

Berichtgeving van SHELL

Door zo groot uit te pakken en het "de eerste vlucht op synthetische kerosine" te noemen wordt de schijn gewekt dat daar ook daadwerkelijk op is gevlogen.

Maar het ging slechts over 500 liter. De tanks van de Boeing 737-800 waarmee KLM de vlucht uitvoerde kunnen samen 26.000 liter brandstof aan. Als Shell op dat volume 500 liter appelstroop had bijgemengd dan had het toestel Madrid vermoedelijk ook gehaald.

Zelfs de rijksoverheid pakt groot uit met het bescheiden bericht.

Voor een goed onderbouwde analyse van de (on)mogelijkheden van biokerosine, lees dit bericht.

synthetische kerosine