Provincie Overijssel

  • Standpunten CDA en BBB zijn later gepubliceerd

Het CDA is tegen openstelling van Lelystad Airport en zal samen met andere gemeenten optrekken om openstelling te voorkomen. Mocht Lelystad onverhoopt toch opengaan, dan zal het CDA zich er hard voor maken dat in ieder geval eerst de laagvliegroutes van tafel gaan. Laagvliegroutes zijn onacceptabel.

BBB: Wij willen géén laagvliegroutes, géén nieuw Lelystad Airport en ook géén verdere groei van het vliegverkeer.