Provincie Gelderland

De Lokale Partijen hebben een nagekomen standpunt over Lelystad Airport:

Omdat de provincie vele doelstellingen heeft die gedwarsboomd zullen worden door de opening van Lelystad Airport, zouden we ons structureel moeten blijven verzetten. Door de benodigde (lage) aanvliegroutes krijgen we meer overlast en belasting van de al kwetsbare natuur zoals de Veluwe.

De uitstoot van de vliegtuigen dwingt om nog meer stikstof-compensatie (in iedere vorm) te moeten uitvoeren. Hoogstwaarschijnlijk meer dan praktisch mogelijk is. Deze dwang wordt afgewend op de Gelderse inwoners, terwijl de vervuilers worden ontzien. Het openen van Lelystad Airport zou betekenen dat Gelderland wordt gedwongen om te stoppen met groot deel van de agrarische sector en stoppen met woningbouw. Gelderland gaat dan definitief op slot.

De voortdurende mogelijkheid dat Lelystad Airport kan openen laat "Den Haag" al haar geloofwaardigheid verliezen ook in alle andere dossiers. Het ene belang weegt dan niet op tegen de benadeelde belangen. Vooral omdat het nadelig is voor Gelderland.