PvdD

Standpunt verkiezingsprogramma 2023

Wapenfeiten 2017-2023

Wat heeft de Partij voor de Dieren daadwerkelijk betekend voor de leefomgeving, veiligheid en gezondheid van burgers en omwonenden?

Als enige partij landelijk én lokaal consequent vóór krimp van de luchtvaart en tégen opening Lelystad Airport. 

Vele zéér kritische Kamervragen en moties nav. de werkwijze van de minister en de misstanden dossier Lelystad Airport.

Vele moties tav de luchtvaart, wo. voorstel tot krimp aantal vliegbewegingen, ophoging van de vliegtax en tijdelijk vliegverbod voor niet-noodzakelijke reizen.

Politici zijn betrokken, toegankelijk en goed bereikbaar voor burgers.

Veel aandacht voor de zorgen en belangen van burgers.

Partij vd Dieren: 4 sterren

De Partij voor de Dieren is uitgesproken tegenstander van de luchtvaart en pleit consequent voor krimp. In het verlengde hiervan is Partij voor de Dieren ook fel tegen opening van een nieuw vliegveld Lelystad Airport.  Daarmee zijn de schadelijke laagvliegroutes ook van de baan.

En daarom is een stem op de Partij voor de Dieren zeker een VERSTANDIGE KEUZE!

Ga hier terug naar de kieswijzer Stemhoger.

#Stemhoger

Partij voor de Dieren op plek Kieswijzer Luchtvaart

 

De 'Kieswijzer Luchtvaart' is een andere, gelieerde kieswijzer en beoordeelt het verkiezingsprogramma op oa. economie, groei, Lelystad Airport, bewoners en duurzaamheid.  Hoe sterker tègen groei van de luchtvaart, hoe meer punten. Maximaal 100 punten.

 

Uitgelicht: Lammert van Raan

  • Kamerlid en woordvoerder Luchtvaart.
  • Actief, betrokken en ervaren.
  • Zéér kritisch op luchtvaartbeleid regering en werkwijze kabinet.
  • Open en toegankelijk.