CU

Verkiezingsprogramma ChristenUnie

Wapenfeiten 2017-2023

Wat heeft ChristenUnie daadwerkelijk betekend voor de leefomgeving, veiligheid en gezondheid van burgers en omwonenden?

Veel oog voor zorgen van burgers over de schadelijke effecten van de laagvliegroutes.

Ondanks hoge druk vanuit coalitiegenoten VVD en CDA om opening Lelystad Airport erdoor te duwen, bleef ChristenUnie vasthouden aan het voeren van een zorgvuldig en correct proces.

Vele kritische Kamervragen over de kwaliteit van de MER, stikstofcalculaties en werkwijze van het ministerie van I&W.

 

Kamerlid Bruins over Lelystad Airport (2019)

ChristenUnie: 4 sterren

ChristenUnie spreekt over een noemt de luchtvaart de meest milieubelastende vorm van transport en is ondubbelzinnig duidelijk tégen verdere groei van de luchtvaart en inperking van het aantal ‘slots’, de hinder van de luchtvaart moet naar beneden.  CU is tegen opening van vliegveld Lelystad Airport.  Ook positief is dat ChristenUnie de zwakke rechtspositie van burgers tav. de luchtvaart wil herstellen.

Daarom is een stem op de ChristenUnie zeker een VERSTANDIGE KEUZE!

Terug naar het overzicht.

#Stemhoger

ChristenUnie op plek in de Kieswijzer Luchtvaart

 

De uitgebreide 'Kieswijzer Luchtvaart' beoordeelt politieke partijen op 8 punten uit het verkiezingsprogramma (oa. economie, groei, Lelystad Airport, bewoners en duurzaamheid).  Hoe sterker tègen groei van de luchtvaart, hoe meer punten. Maximaal 100 punten.