BBB

Standpunt BBB verkiezingsprogramma

Wapenfeiten BBB 2021-2023

Wat heeft de BBB daadwerkelijk betekend voor de leefomgeving, veiligheid en gezondheid van burgers en omwonenden?

Landelijk én lokaal consequent tégen opening Lelystad Airport, hoewel coalitiedeelname in Flevoland twijfel sorteert

Meerdere zéér kritische Kamervragen en moties n.a.v. de werkwijze van de minister en de misstanden dossier Lelystad Airport.

 Politici zijn betrokken, toegankelijk en goed bereikbaar voor burgers.

Veel aandacht voor de zorgen en belangen van burgers.

 

BBB: 4 sterren

BBB toonde zich telkens fel tegen opening van een nieuw vliegveld Lelystad Airport, omdat deze een bedreiging vormt voor de rust op en stikstofruimte van het platteland.  Daarmee is BBB net zo fel tegen de schadelijke laagvliegroutes.

Een stem op de BBB is een verstandige keuze!

Ga terug naar kieswijzer.

#Stemhoger

BBB op plek Kieswijzer Luchtvaart

 

De 'Kieswijzer Luchtvaart' is een andere, gelieerde kieswijzer en beoordeelt verkiezingsprogramma's op oa. economie, groei, Lelystad Airport, bewoners en duurzaamheid.  Hoe sterker tègen groei van de luchtvaart, hoe meer punten. Maximaal 100 punten.