VVR-oud

Verkeersverdelingsregels (VVR)

Europees speelveld

Binnen de Europese Unie (https://europa.eu/european-union/index_nl) hebben alle landen met elkaar afgesproken dat er op veel terreinen een gezamenlijk beleid wordt gevoerd en dat daar gezamenlijke regels voor zijn. Zo ook voor de luchtvaart. Binnen de marges van die regels is ieder land vrij om daar zijn eigen accent aan te geven. Enerzijds kan het accent op stimulering liggen en anderzijds op het stellen van (aanvullende) regels. Die aanvullende regel moeten dan wel passen binnen de afgesproken Europese regels. De Europese Commissie (https://ec.europa.eu/commission/index_nl) toetst dat. Uitgangspunt is dat alle partijen binnen Europe gelijke rechten hebben (en houden).

Zo kan het kabinet aanvullende regels m.b.t. luchtvaartmaatschappijen opschrijven met als doel deze niet langer meer op Schiphol toe te laten. Die regels heten Verkeersverdelingsregels.

EU-verordening

In de Europese regels is op voorhand al rekening gehouden met mogelijke wensen van individuele lidstaten. In het geval een land daarvan gebruik wil maken, moet het zich bij de Europese Commissie melden. Het kabinet heeft dat ook gedaan.

(https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-schiphol-lelystad-distribution-rules-01-notificatiedocument-vvrf.pdf)

Waarom?

Als het kabinet stelt dat Schiphol moet blijven groeien (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/07/schiphol-mag-groeien-maar-hoe-a3966375), dan is het aantal vliegbewegingen in de toekomst onvoldoende om die groei te faciliteren. Door vliegbewegingen van Schiphol te verplaatsen naar andere luchthavens zou het probleem van de groei worden opgelost, is de redenatie.

Maar!

Al eerder is onderzocht (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-231243.pdf) dat dit nog niet zo eenvoudig is. Los van de vraag of je regels kunt (mag) opstellen die uiteindelijk het effect moeten opleveren dat het verboden is vanaf Schiphol vakantievluchten aan te bieden. Het opstellen van regels alleen geeft geen waarborgen! Deze studie (zie link hierboven) geeft o.a. aan dat zonder flankerend beleid dit wel erg lastig wordt. En dat was in 2013. Een eerdere studie uit 2008 (https://docplayer.nl/14195780-Advies-selectiviteit-schiphol.html) gaf al aan dat er nogal wat meer nodig is dan enkel een VVR. En dat pakket “meer” is ook nog lang niet ingevuld.

En toen?

Op 25 maart 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de vierde keer een verzoek gedaan aan de Europese Commissie om akkoord te gaan met de ingediende voorstellen. Sinds die tijd is het stil! In 2017 heeft de Europese Commissie de (on)mogelijkheden al een in een hoorzitting van de Tweede Kamer uiteengezet. (https://www.europa-nu.nl/id/vkfoiybju1zg/agenda/selectiviteitsbeleid_schiphol_en_de_rol) . Van die hoorzitting is een aardige beeldopname bewaard gebleven die een goed inzicht geeft in de mogelijkheden. (https://www.youtube.com/watch?v=y8C0E23xxIY)

Addertje

Omdat de minister gevangen lijkt tussen enerzijds het open willen stellen van Lelystad (wat de Europese Commissie momenteel tegenhoudt) en de motie van de Tweede Kamer tegen zelfstandige groei van Lelystad (https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/166727/kamer-zegt-met-motie-nee-tegen-zelfstandige-groei-vliegveld) heeft ze in het meest recente voorstel richting Europa zowel de autonome groei van Lelystad als uitgangspunt uiteengezet en de verplichte verplaatsing van luchtvaartmaatschappijen vanaf Schiphol afgezwakt. Hierdoor hoopt ze haar plan er doorheen te krijgen.

Formeel is de reactie van het ministerie dat zij nog in overleg is met de Europese Commissie.

 

20 december 2018 Kamerdebat Lelystad Airport

In dit debat spraken oppositiepartijen maar vooral ook coalitiepartijen zich uit tégen het voorstel van de minister C. van Nieuwenhuizen om op LA ook autonome groei toe te staan. De minister beëindigde het debat met de belofte dat ze zich aan de opdracht van de kamer zou houden, geen vracht en geen autonome groei.
—> Gelukkig slaapt het kabinet niet op dit onderwerp en hebben de coalitie-partners zich heel duidelijk uitgesproken.

April 2019

De VVR is opnieuw bij de Europese Commissie ingediend, nu MET autonome groei optie! (tegen de wil van de kamer in).

8 mei 2019
CDA-fracties in Gelderland en Overijssel: ‘Autonome groei Lelystad Airport is echt uitgesloten’
Met de aanstaande beslissing van de Europese Commissie over de Verkeers Verdelings Regel (VVR) in het vooruitzicht hebben raads- en statenfracties uit Gelderland en Overijssel een brief gestuurd naar de CDA-fractie in de Tweede Kamer.
https://putten.nieuws.nl/nieuws/8250/cda-fracties-in-gelderland-en-overijssel-autonome-groei-lelystad-airport-is-echt-uitgesloten/

25 september 2019

Brussel gaat akkoord met de aangepaste VVR

Dit scenario van zelfstandige groei is tegen de wensen van een Kamermeerderheid. Het is daarom nog spannend of – met name – regeringspartijen D66, ChristenUnie en CDA hiermee akkoord gaan.
Lees het artikel hierover op Trouw.nl

 

Deze VVR moet nog in de kamer worden besproken en wij volgen het nieuws hierover.

Ongerustheid is er wel, zijn de politici die eerder duidelijk waren dat Lelystad Airport een overloop luchthaven zou worden en níet bestemd voor autonome groei, in staat om hun rug recht te houden?

We zijn bezorgd over