Steun onze acties

Alles wat we tot nu toe hebben bereikt is gerealiseerd door bezorgde burgers  die eigen tijd en middelen beschikbaar stellen.

De kosten van het (laten doen) van onderzoek, het inwinnen van expertise,  juridisch advies en het geven van voorlichting zijn stevig. Uw bijdrage wordt dan ook heel erg op prijs gesteld.

Via IDEAL kunt u geld overmaken.Stichting Laagvliegen NEE (waarin de samenwerkende groepen zijn verenigd) heeft een ANBI-status.
(Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.)

Naam*

E-mailadres*

Bericht

Bedrag €* 

U kunt ook geld overmaken op de “ouderwetse” manier.

Ons rekeningnummer is:
NL 74 RABO 033 744 8531
t.a.v. Stichting Laagvliegen Nee