Steun onze acties

Alles wat we tot nu toe hebben bereikt is op basis van vrijwilligers die eigen tijd en middelen beschikbaar stellen. De kosten van steeds weer een zaal huren, flyers maken en rondsturen om mensen te informeren zijn niet aflatend en uw steun hierin wordt zeer op prijs gesteld.

Hieronder staat een betaalknop waarmee u met gebruik van IDEAL geld over kunt maken naar SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen).
De financiële administratie verloopt op dit moment via Stichting HoogOverHattem die ervoor zorgt dat alles wat we aan donaties mogen ontvangen ook daadwerkelijk gebruikt wordt om ons in de kosten tegemoet te komen.

De stichting HoogOverHattem is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Donateurs van een ANBI kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Gebruik IDEAL:

U kunt ook zelf overmaken, dit zijn de bankgegevens:

Stichting HoogOverHattem
NL37 ABNA 0826 3115 63
TAV: Support SATL