Kieswijzer – nieuwkomers

Lees hier de standpunten over de luchtvaart en Lelystad Airport van nieuwkomers

Het aantal vluchten van en naar Schiphol moet niet kunnen toenemen volgens BBB. Het reizen per trein binnen Europa moet worden gestimuleerd en financieel aantrekkelijker worden. Dit vraagt om verdere verbetering van het spoornetwerk en een reële prijs voor vliegtickets. Nederland moet een extra vliegbelasting invoeren voor korte-afstandsvluchten. Tav vliegveld Lelystad is het standpunt: Wat BBB betreft kunnen we op dat terrein beter huizen bouwen of het teruggeven aan de landbouw. Gezien de door de regering zelf opgelegde stikstofopgaven en de klimaatdoelstellingen, moet er toch minder gevlogen worden en is Lelystad overbodig als vliegveld. Lees hier meer.

 

Code Oranje organiseerde in november 2019 een burgertop over de toekomst van de luchtvaart. Mede door Corona zijn de ambities van Schiphol en van de luchtvaartsector als geheel aan herijking toe: Alle belangen en belanghebbenden gelijkwaardig aan tafel (dus ook de inwoners!). De toekomst van de luchtvaart wordt niet benaderd vanuit het uitgangspunt van winstmaximalisatie, maar vanuit de lange afstand vervoersbehoefte van de Nederlandse inwoners en ondernemers. Er wordt geen prioriteit gegeven aan de hub-functie van Schiphol. Er zijn duidelijke randvoorwaarden op het vlak van leefbaarheid en gezondheid (geen nachtvluchten, geluidoverlast etc) en vanzelfsprekend: deze randvoorwaarden worden gehandhaafd. Laagvliegen is dus niet aan de orde. Een eerlijk en gelijk speelveld als het gaat om vlieg- en treinverkeer. Vooroplopen in innovaties ten behoeve van leefbaarheid, met name gericht op geluids- en uitstootbeperkingen bij de start en landingen.  Lelystad en andere regionale luchthavens worden geen overloop-luchthaven (of dependance) van Schiphol. Lees hier meer.

 

Volt wil in hoog tempo een hogesnelheidsnetwerk in Europa realiseren waardoor vliegen over afstanden minder dan 750 km “verboden” kan worden. Bovendien moet vliegen tegen een eerlijke prijs. Dus met dezelfde belastingen als op ander vervoer. Binnen Europa op korte termijn invoeren. Op dit moment is er geen enkele behoefte aan een extra vliegveld. Dus ook niet aan Lelystad. Dus niet openen. We verwachten dat door ontwikkelingen op gebied van oa. de spoorwegen Lelystad overbodig zal zijn / worden. Laagvliegen: gezien de overlast zoveel mogelijk vermijden. Hiervoor zijn wel afspraken met defensie en op Europees niveau nodig. Innovatie in de luchtvaart blijven stimuleren, maar vliegen alleen voor de grotere afstanden. Zie ook de website van Volt.

 

De Groenen ziet met lede ogen aan dat het vliegverkeer geen strobreed in de weg wordt gelegd. Vliegtuigen verbranden kerosine en stoten daarom CO2 uit. Een alternatief hiervoor is nog niet voorhanden. De Groenen bepleit daarom beperking van het luchtverkeer: Geen aanleg van nieuwe luchthavens, geen uitbreiding van Schiphol, een selectief toelatingsbeleid, waar mogelijk overheveling van reizen naar de grond,  btw heffing op vliegtickets, verbod op reclamevluchten en kleine luchtvaart boven stiltegebieden en grote natuurgebieden en een verbod op nachtvluchten. Lees er hier meer over. 

 

 

We zetten ons op Europees niveau in om zo snel mogelijk op duurzame wijze een Europees spoornetwerk te realiseren. Vluchten binnen Europa kunnen op deze manier worden uit gefaseerd. Schiphol mag niet verder uitbreiden. Ook de plannen voor Lelystad Airport worden stopgezet. Vluchten binnen het Koninkrijk (en Suriname) moeten ook bij een eventuele prijsstijging als gevolg van maatregelen om luchtverkeer te reduceren betaalbaar blijven. We gaan BTW en accijns heffen op kerosine. Lagere belastingen voor de luchtvaart zijn niet van deze tijd. Lees hier meer.

 

De Piratenpartij is tegen groei van de luchtvaart en tegen opening vliegveld Lelystad: Op kerosine dient belasting en accijns geheven te worden op dezelfde basis als brandstof voor vracht of treinverkeer. Wij willen dat een treinticket per kilometer niet duurder is dan een budgetvlucht. Implementatie van alternatieve brandstoffen of aandrijving dient gestimuleerd door subsidies op onderzoek.

Geluidsnormen behoeven herziening. Ze zijn gebaseerd op verouderde rekenmodellen. De aanvaardbare niveaus voor omwonenden uit onderzoek liggen veel lager dan de wettelijke normen. Dit leidt tot aantoonbare gezondheidsklachten. Zolang die geluidsnormen niet herzien en gemeten zijn, zijn we geen voorstander van laagvliegen, gaat vliegveld Lelystad niet open en mag luchtverkeer niet groeien.