Standpunten regionale en lokale politiek

Laagvliegen wordt doorgedrukt. Ondanks breed verzet van bewoners, lokale en provinciale bestuurders

Naast de bezorgde bewoners zijn er vele gemeenten en provincies verzetten zich tegen het laagvliegen van en naar Lelystad Airport. Hun standpunt is in basis dezelfde: Eérst het luchtruim herzien zodat er geen laagvliegroutes meer zijn, dan pas Lelystad Airport open.

Laagvliegroutes zijn ongewenst. En terecht, want het tast de leefbaarheid aan van hun inwoners. En het gaat om de rust, gezondheid en veiligheid heel veel mensen, rond de 3 miljoen mensen om precies te zijn.

Ondanks al het verzet, blijft het Ministerie van I&W en minister Van Nieuwenhuizen de opening van Lelystad Airport en de verwoestende laagvliegroutes doordrukken. Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar vinden wij.

Onderstaand een greep uit de standpunten van gemeenten en provincies.