SATL

De Samenwerkende actiegroepen zijn gebundeld in Stichting Laagvliegen NEE

Het stichting-bestuur bestaat uit:

Voorzitter:                   Mijndert Ververs
Vice voorzitter:           Steffen Hofstra
Secretaris:                 Jaap Kloosterziel
Penningmeester:      Jan Rooijakkers

KVK-nummer:  73838950
Adres:
Om de Landskroon 3
7722VG     Dalfsen

Bankrekeningnummer:
NL74 RABO 0337 4485 31  
t.n.v. Stichting Laagvliegen NEE