Informatievoorziening en transparantie

‘Zeer bedenkelijk is dat de volksvertegenwoordiging niet adequaat, dat wil zeggen niet, niet actief, niet volledig, versluierend of ontwijkend wordt geïnformeerd.’
Uit: Schiphol Regeert. Beknopte geschiedenis verkeersverdelingsregel (VVR) Schiphol – Lelystad Airport (Z.pl. 2020).

Parlement, lokale en regionale bestuurders en burgers worden omtrent Lelystad Airport voortdurend en stelselmatig op het verkeerde been gezet door de Schiphol Groep en diens paladijnen op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de omgang met de Kamer geldt voor de bewindspersonen en hun ambtelijk apparaat doorgaans niet de vuistregel van ‘the truth, the whole truth and nothing but the truth’. Echt liegen is uitzonderling, want dat is een politieke doodzonde, maar er zijn meer vormen en gradaties van misleiding.

Niet uitputtend, een paar voorbeelden uit het dossier Lelystad Airport.

 • Versluieren en ontwijken. Standaard in dialoog met Kamer. Niet optimaal maar minimaal  informeren is het streven.

Casus: Voorbeelden te over.

 • Van A tot Z orkestreren van contra-expertises.

Casus: mail René Vrugt – zie tweet Leon

 • Onwelkome concept-rapporten en -adviezen niet officieel laten afronden.

Casus: rapport SEO 2008. Daarom aan Kamer onthouden. Achter de schermen wel degelijk gebruikt.

 • Onwelkome rapporten in de la stoppen.

Casus: LVNL./To70-rapport 2009: LA ongeschikt. (NB in opdracht ook 60.000 en 90.000 vlb.)

 • Wegmoffelen van onvermijdelijke, maar onwelkome rapporten.

Casus: Rapport SEO 2013. Onderzoek onontkoombaar, want door Alders verlangd. Resultaat vernietigend voor VVR. Als bijlage van een bijlage (brief Alders) naar Kamer sturen en terwijl Alders in zijn brief de loftrompet over VVR blijft blazen.

 • Niet gericht informeren meest bedreigde categorieën.

Casus: Noordoost-Veluwe en West-Overijssel in 2014; geen simulatie daar; niet (door)stijgen tijdens belevingsvlucht.

 • Salamitactiek

Casus:  Opknippen van besluitvorming, communicatie en inspraak B+ en dan pas aansluitroutes.

 • Informatie die achtergehouden is tot na besluit

Casus:Pas nadat het luchthavenbesluit was genomen kwam het veel eerder geformuleerde advies van de Luchtverkeersleiding op tafel

 • Ontbreken van informatie terwijl alles is opgevraagd
  Casus: Stikstof-dossier invoerbestanden